Opinie uczestników
Global Challenge TFC

Reckitt Benckiser

„Była to nasza pierwsza samodzielna zabawa w TFC i każdą rundę staraliśmy się wykorzystać w inny sposób.

Przed rozpoczęciem zarządzania łańcuchem dostaw zbudowaliśmy ogólną wizję firmy i opracowaliśmy filozofię działań. Dzięki temu nasze późniejsze decyzje były oparte na jednoznacznym kierunku, jaki obraliśmy, przy zachowaniu niezbędnej dynamiki zmian, jakie ma przed sobą każda większa firma.

Naszym głównym celem, pierwszej rundy, było stworzenie modelu pozytywnego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami, przy zachowaniu klasycznego podejścia do biznesu, gdzie na samym końcu liczą się względy finansowe. Uważamy, że kluczowe było zrozumienie, że prowadzenie mediacji, które kończą się zyskiem obu stron jest dużo lepsze niż negocjacje, gdzie suma końcowa daje 0 – jedna strony zyskuje tyle samo co druga traci.

Drugą rundę potraktowaliśmy jako poligon doświadczalny platformy TFC niezbędny do zrozumienia zależności i interakcji, jakie mają miejsce pomiędzy aktywnymi wyborami i wskaźnikami. Na tym etapie naszym celem było wyłapanie kluczowych zmiennych, które mają wpływ na pozostałe liczby i wykorzystanie tego w następnym etapie.

Ostatnią rundę wykorzystaliśmy na odnalezienie możliwie optymalnego ustawienia pomiędzy składowymi zarządzania łańcuchem dostaw przy założeniu, że główną misją było uzyskanie najwyższego wskaźnika ROI. 

Patrząc na zmiany jakie miały miejsce po każdej rundzie jesteśmy spokojni o wyniki kolejnego etapu. Śmiało można powiedzieć, że już 3 krotna symulacja treningowa pozwoliła nam usystematyzować wiedzę i przenieść ją na „żywy organizm”.

Uczestnicy zawodów z Polski 2013-2022 i ich opinie:

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn