APICS

Od blisko 70 lat stowarzyszenie APICS jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie dostawców standardów zarządzania łańcuchem dostaw. W związku z ciągłym rozwojem i doskonaleniem, struktura organizacyjna stowarzyszenia uległa zmianie.
Aktualnie wyodrębniona została nadrzędna jednostka organizacyjna ASCM (The Association for Supply Chain Management), która skupiać będzie pod sobą kilka podmiotów. Jednym z nich jest APICS. Marka i logo będą stanowić część ASCM, jednak poza zmianą strukturalną nic się nie zmieni. Kwalifikacje APICS takie jak: Certified in Planning and Inventory Management (CPIM), Certified Supply Chain Professional (CSCP), APICS Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD) nadal będą stanowić globalny standard w nauce i rozwoju zawodowym.

Najważniejszymi „produktami” APICS są wypracowane przez stowarzyszenie standardy wiedzy (m.in. MRP, MRPII). Określają one metody planowania i zarządzania. Należy przede wszystkim podkreślić, że standard APICS wyrósł z praktyki: od strategii po wykonanie. Zasadnicza różnica między etapami zarządzania łańcuchem dostaw to horyzont i szczegółowość planowania – im bliżej tym dokładniej.

W chwili obecnej APICS mocno koncentruje się na certyfikacji.

MPM Productivity Management jest pierwszym w Polsce i w Europie Wschodniej oficjalnym przedstawicielem amerykańskiego stowarzyszenia ASCM (APICS), aktualnie jako Authorized APICS Training Partner.

Nasi konsultanci są praktykami i aktywnymi członkami ASCM (APICS). Biorą udział w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji trenerskich zgodnych z założeniami organizacji: szkolenia, uczestnictwo w IDP, posiadają ważny certyfikat CPIM, tym samym spełniamy wszystkie wymagania jakie ASCM (APICS) stawia przed Authorized Channel Partner.

Początkowo APICS w swym standardzie opisywał tylko jedną metodę – MRPII (Manufacturing Resource Planning – planowanie zasobów produkcyjnych). Z czasem zaczął przyjmować nowe podejścia takie jak Lean Manufacturing, Teoria Ograniczeń, Six Sigma, TQM, Advanced Planning & Scheduling i wiele innych. Organizacja nie tylko włącza nowe praktyki do swojego standardu – są one dołączane w sposób uporządkowany. W ten sposób unika się doktrynerskiego dopasowywania przedsiębiorstwa do metody. Standard stowarzyszenia APICS stał się zestawem narzędzi pozwalających dobrać najlepsze praktyki z bardzo różnych podejść.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn