UWAGA: APICS 2.0. Principles of Operations Management (POM). Zapoznaj się ze strukturą szkoleń APICS w 2018 roku.

APICS

APICS jest stowarzyszeniem zrzeszającym praktyków zajmujących się zarządzaniem operacyjnym. Organizacja ta od ponad 60 lat tworzy standardy zarządzania przedsiębiorstwem. Akronim APICS pochodzi od oryginalnej nazwy stowarzyszenia: American Production and Inventory Control Society, które powstało w 1958 roku. Pierwotnie APICS skupiał się na sterowaniu produkcją i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Obecnie jest liderem w dostarczaniu najwyższej jakości wiedzy w zakresie zarządzania operacyjnego, w kontekście wychodzącym szerzej poza klasyczne zagadnienia związane z produkcją.

Najważniejszymi „produktami” APICS są wypracowane przez stowarzyszenie standardy wiedzy(m.in. MRP, MRPII). Określają one metody planowania i zarządzania. Należy przede wszystkim podkreślić ich praktyczny charakter: oparte są o doświadczenia zebrane w ciągu kilkudziesięciu lat w setkach przedsiębiorstw.

W naszej działalności szkoleniowo - konsultingowej opieramy się o Principles of Operations Management (POM). Jest to standard wiedzy w obszarze zarządzania produkcją i zapasami, kórego program skupia się na obszarach związanych z planowaniem. Program jest dedykowany przede wszystkim dla specjalistów z sektora produkcyjnego, jednak dzięki całościowemu podejściu do zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem śmiało czerpią z niego również firmy handlowe i usługowe.

APICS stale aktualizuje swój standard wiedzy. Programy są modyfikowane, i przedstawiają współcześnie stosowane i sprawdzone metody zarządzania. APICS kładzie duży nacisk na zagadnienia związane z jakością (TQM), nowoczesnymi technikami sterowania produkcją (Lean Manufacturing i JiT) oraz metodami zarządzania opartymi o teorię ograniczeń (TOC).

MPM Productivity Management jest pierwszym w Polsce i w Europie Wschodniej oficjalnym przedstawicielem amerykańskiego stowarzyszenia APICS, aktualnie jako ICP - International Channel Partner (autoryzowany dostawca wiedzy firmowanej przez APICS).

APICS wymaga, aby instruktorzy realizujący szkolenia APICS spełniali następujące kryteria:
-
utrzymywane członkowstwo w APICS
- ukończony jeden z uznanych programów szkoleń trenerskich APICS i udział w programie IDP (Instructor Development Program)

Z przyjemnością informujemy, że jako International Channel Partner spełniamy te wymagania: nasi konsultanci są praktykami i aktywnymi członkami APICS. Biorą udział w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji trenerskich zgodnych z założeniami APICS: szkolenia, uczestnictwo w IDP, wszyscy posiadają ważny certyfikat CPIM.

Możemy zdecydowanie poszczycić się naszą kadrą trenerską: trzech naszych konsultantów widnieje na oficjalnej liście APICS. APICS tym samym poręcza za jakość instruktorów wymienionych na swojej stronie:
- Zbigniew Sobkiewicz (dyrektor konsultingu) został pierwszym w Europie Środkowo – Wschodniej a ósmym w Europie trenerem CPIM APICS na poziomie Master (najwyższy stopień jaki można uzyskać)
- Bogusz Dworak (trener) został pierwszym w Polsce i piątym w Europie trenerem CPIM APICS na poziomie Lead (drugi stopień na trzy możliwe)
- Konrad Grondek (trener) – trener CPIM APICS na poziomie Lead (drugi stopień na trzy możliwe)