Dla menedżera

Praca w SCM to życie między „młotem a kowadłem”: pomiędzy terminowością, stabilnością planów a zapasami. Czego nie zrobisz i tak z którejś strony boli. Około 60% firm musi poprawić swoją terminowość - udaje się to tylko co drugiej z nich. Co szósta chce zmniejszyć zapasy, a one wciąż rosną. Tracisz kontrolę w łańcuchu dostaw. Dlaczego tak się dzieje?

Brak wspólnego języka, ujednoliconych standardów i wiedzy, jak je wdrożyć. Brakuje zrozumienia roli i potrzeb SCM przez inne działy. Brak jasnych priorytetów – to co ważne przegrywa z tym, co pilne. Sprzeczne, skonfliktowane KPI - poszczególne działy w firmie patrzą wyłącznie na własne KPI, nie na wyniki całego przedsiębiorstwa…

… a nade wszystko: wszyscy boją się zmiany

FOCUSED SUPPLY CHAIN 2.0

DOSTARCZAĆ NA CZAS PRZY MNIEJSZYCH ZAPASACH. DROBNYMI KROKAMI.
BEZ REWOLUCJI I BEZ WYMIANY SYSTEMU.

Drobne, nastawione na szybkie rezultaty pilotaże

Zbudowanie zaufania do SCM

Rozszerzenie procesu S&OP na całą organizację

Uporządkowanie systemu KPI

HISTORIE MENEDŻERSKICH WSPINACZEK

W rezultacie przeprowadzonych szkoleń zidentyfikowaliśmy słabe strony istniejącego procesu, dowiedzieliśmy się jak możemy go usprawnić i jakie metody zastosować by nasze prognozy miały lepszą jakość. Niezwykle praktyczne okazały się również inne zagadnienia poruszane na szkoleniu takie jak: wybór priorytetów, współpraca z klientami, projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesem prognozowania.

Witold Lewandowski, Logistic Manager, Adhesive Technologies

Równolegle wystartowaliśmy z MPS na poziomie regionu i 2 fabryk. Każde kolejne szkolenie wnosiło coś nowego do naszych procesów związanych z planowaniem . Na bazie tej wiedzy zdecydowałem się wzbogacić SOP-a o przegląd zapasów pod kątem rotacji i potencjalnych przyszłych strat ( MRB - material review board, zarządzanie zapasami potencjalnie zbędnymi ) . Jest to bardzo cenne, ponieważ często nie patrzymy na zapas w długim horyzoncie czasowym i nie podejmujemy działań wystarczająco wcześnie, tak żeby skutecznie unikać likwidacji i kosztów z nią związanych .

Jerzy Sobieszczuk , Dyrektor Łańcucha Dostaw Regionu Polski i Węgier

Wysoki poziom merytoryczny w połączeniu z praktycznym zastosowaniem prezentowanych metod czy narzędzi został bardzo pozytywnie oceniony przez menedżerów biorących udział w projekcie. Efekty w postaci znacznej poprawy jakości, a w efekcie trafności procesów planowania i prognozowania prowadzonych w naszej firmie, to najlepsze potwierdzenie jakości i rekomendacja dla projektu SO&P.

Marek Grabowski, CCO/BM Nordglass Group

Zdobyliśmy ważną wiedzę, a przyzwolenie dyrektora zarządzającego umożliwiało nam testowania jej w firmie. Wprowadziliśmy wspólny język. Ludzie z różnych działów potrafią się porozumieć.

Jakub Juchner, Supply Chain Manager, Scanfil Polska Sp. z o.o.

Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pozwoliła mi lepiej zrozumieć i usprawnić procesy planowania oraz zaopatrzenia. Dzięki temu byliśmy w stanie zmniejszyć wartość zapasów przedsiębiorstwa o ponad 40%.

Jakub Pietras, Planning Manager, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o.

Poznaj inne historie

Sprawdź
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami