Dla menedżera

Praca w SCM to życie między „młotem a kowadłem”: pomiędzy terminowością, stabilnością planów a zapasami. Czego nie zrobisz i tak z którejś strony boli. Około 60% firm musi poprawić swoją terminowość - udaje się to tylko co drugiej z nich. Co szósta chce zmniejszyć zapasy, a one wciąż rosną. Tracisz kontrolę w łańcuchu dostaw. Dlaczego tak się dzieje?

Brak wspólnego języka, ujednoliconych standardów i wiedzy, jak je wdrożyć. Brakuje zrozumienia roli i potrzeb SCM przez inne działy. Brak jasnych priorytetów – to co ważne przegrywa z tym, co pilne. Sprzeczne, skonfliktowane KPI - poszczególne działy w firmie patrzą wyłącznie na własne KPI, nie na wyniki całego przedsiębiorstwa…

… a nade wszystko: wszyscy boją się zmiany

FOCUSED SUPPLY CHAIN 2.0

DOSTARCZAĆ NA CZAS PRZY MNIEJSZYCH ZAPASACH. DROBNYMI KROKAMI.
BEZ REWOLUCJI I BEZ WYMIANY SYSTEMU.

Drobne, nastawione na szybkie rezultaty pilotaże

Zbudowanie zaufania do SCM

Rozszerzenie procesu S&OP na całą organizację

Uporządkowanie systemu KPI

HISTORIE MENEDŻERSKICH WSPINACZEK

Gdy wszyscy kluczowi gracze zaczęli używać tego samego języka, zdecydowaliśmy się na wdrożenie Zintegrowanego Planowania Biznesowego / Procesu Planowania Sprzedaży i Operacji w celu zapewnienia wspólnej platformy zarządzania naszym zakładem i umożliwienia całemu Zespołowi Zarządzającemu podejmowania odgórnie skoordynowanych decyzji dotyczących zasobów – aby przejść od reaktywnego do pro-aktywnego procesu decyzyjnego.

Marcin Baron, Operations Director, BMZ Poland

Podstawowym pozytywnym efektem, jaki wspólnie osiągnęliśmy to umiejętność komunikowania się osób z różnych działów firmy, używając zrozumiałego języka biznesu i jednolitego opisu procesów wg standardu APICS.

Dominik Czerwiński, Innovation Manager / SAP Business Process Leader, Coca-Cola HBC Polska.

Szkolenie pozwoliło zapoznać się pracownikom z takimi zagadnieniami jak: koncepcje biznesowe, zarządzanie popytem, produkcja i zaopatrzenie oraz połączenie planu popytu z produkcją i zaopatrzeniem.

Bartosz Ot, Logistic Manager DOVISTA

Potwierdzam słowa na zakończenie szkolenia, że było rzeczowe i poparte przykładami, których to zwykle brakuje jeśli prowadzący to teoretyk.

Jakub Zawitowski; Kierownik działu magazyn/zakupy; Follett Europe Polska

Szkolenie SCM to taki ‘eye opener’ i dowód na to, że się da; że można zaplanować, policzyć, zmierzyć, poprawić, być skutecznym.

Anna Graj, Office & Supply Chain Manager, Green Team Polska Sp. z o.o.

Wiedza i doświadczenie konsultantów i trenerów MPM były kluczowe w skutecznym wdrożeniu nowego sposobu zarządzania firmą i planowania.

Grzegorz Woźniak, Szef Planowania Zintegrowanego, Grupa Maspex Wadowice

Dział Sprzedaży zawsze myślał, że forecast to prognoza pogody po głównych Wiadomościach, po szkoleniu dotarło do nich, że to główny news rozpoczynający Wiadomości.

Małgorzata Michalska, Operation Manager, Hamelin

W rezultacie przeprowadzonych szkoleń zidentyfikowaliśmy słabe strony istniejącego procesu, dowiedzieliśmy się jak możemy go usprawnić i jakie metody zastosować by nasze prognozy miały lepszą jakość. Niezwykle praktyczne okazały się również inne zagadnienia poruszane na szkoleniu takie jak: wybór priorytetów, współpraca z klientami, projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesem prognozowania.

Witold Lewandowski, Logistic Manager, Adhesive Technologies

Cenię sobie standardy APICS za inne, bo prostsze spojrzenie na biznes - poprzez pryzmat marży czy przez pryzmat celów.

Gabriel Hulanicki, Dyrektor zarządzający, HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o

miałem przyjemność korzystać z gry TheFreshConnection. Jestem przekonany co do jej walorów edukacyjnych, pozwala świetnie zobrazować wpływ kluczowych decyzji w obszarze SCM na wyniki poszczególnych procesów jak i całego przedsiębiorstwa.

Jacek Lewandowski, Supply Chain Manager, International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o.

Poznaj inne historie

Sprawdź

Jak wdrażać Procesy Planowania Zintegrowanego?

Niezadawalająca terminowość, zbyt wysokie zapasy, częsta zmiana planów i koszty tych zmian są codziennymi problemami doświadczanymi przez działy planowania. Powszechne jest rozczarowanie jakością prognoz, czy komunikacji ze sprzedażą, produkcją i zaopatrzeniem. By je zwalczyć firmy decydują się na znaczące inwestycje w systemy informatyczne, a także duże projekty konsultingowe. Wyniki są jednak bardzo rozczarowujące – sytuacja często nie ulega poprawie. Co robić, by wreszcie sprawy pchnąć do przodu?

SKORZYSTAJ Z DOBRYCH PRAKTYK

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn