Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

eSCM - Sprawdzone szkolenie w nowej e-learningowej formie

SCM. Supply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw jest szkoleniem otwierającym cykl Focused Supply Chain, poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw i sterowaniu produkcją. 
Szkolenie porządkuje i daje solidną porcję wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania. Realizowane jest w oparciu o najlepsze światowe standardy m.in.: organizacji APICS (twórcy MRP, MPRII) i organizacji Oliver’a Wight’a, która wymyśliła i wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP.

Opis szkolenia SCM:

 • Jak znaleźć złoty środek pomiędzy wielkością zapasów a wydajnością?
 • Jak utrzymać tę równowagę, gdy codziennie pojawiają się zmiany?
 • Jak budować jeden wspólny plan dla sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia?
 • Jak właściwie podzielić kompetencje w planowaniu?
 • Jak skuteczniej wykorzystać narzędzia informatyczne w planowaniu?

Ramowe ujęcie wiedzy o planowaniu i sterowaniu przepływami (materiałów, informacji, pieniędzy, itd.) w łańcuchu dostaw, zawarte w szkoleniu SCM, pozwala w sposób systemowy zrozumieć istotę zarządzania produkcją i procesami z nią związanymi.

SCM uczy nie tyle, jak „gasić wybuchające wciąż na nowo pożary” w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się.

Nawet jeśli mamy duże zapasy to często okazuje się, że mamy dużo tego co niepotrzebne, a brakuje tego co pilne. Znane?

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną doskonaleniem procesów w łańcuchu dostaw; problematyką terminowości; ilościowym zaopatrzeniem materiałowym (od dostawcy, do odbiorcy); dostępnością, wielkością zapasu (presja redukcji); nadmiarem zapasów elementów zbędnych i niedoborem elementów potrzebnych, to podczas szkolenia poznasz metody koordynacji tego procesu.

Podczas szkolenia omówione zostaną  główne zasady, metody i techniki rządzące zasadniczymi obszarami systemu MRPII (m.in.: prognozowania i zarządzania popytem, nadrzędnego planowania zasobów, planowania zapotrzebowania materiałowego, szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów, harmonogramowania i sterowania operacyjnego, ciągłego doskonalenia).

Program szkolenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniu osób, którym zależy na efektywnym wdrożeniu w życie wiedzy uzyskanej na szkoleniu - pomagają w tym wzorcowe plany wdrożeń, checklista ABCD do samooceny przedsiębiorstwa (zbudowana na bazie wytycznych organizacji Oliver’a Wight’a, która wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP) i inne narzędzia uzyskane w trakcie i po szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia do problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania
 • Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników
 • Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
  • prognozowania i zarządzania popytem,
  • nadrzędnego planowania zasobów,
  • planowania zapotrzebowania materiałowego,
  • szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
  • harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
  • ciągłego doskonalenia.

Profil uczestników:

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd.

Sesje:

 • Wstęp do problematyki SCM
 • Rola strategii w budowaniu łańcucha wartości
 • Konflikt w Organizacji
 • Prognozowanie
 • Planowanie Sprzedaży i Operacji S&OP
 • Mechanika MPS i MRP
 • Dynamika MPS i MRP
 • Kontrola i wykonanie operacji PAC
 • Zarządzanie zdolnościami oraz układy na produkcji
 • Ciągłe doskonalenie

Forma kursów:

Szkolenie stacjonarne: 3 dni, 8 sesji, ćwiczenia, interaktywny warsztat oparty na multimedialnej prezentacji
Szkolenie online: 4 dni, 8 sesji live z trenerem, ćwiczenia, filmy 10-15 min do wybranych sesji
Szkolenie e-learning: roczny imienny dostęp do platformy e-learningowej, w tym:
 • 42 Filmy (łącznie ok 7 godzin nagrań); filmy z pytaniami obowiązkowymi i bez pytań - materiały online
 • 43 Quizy, a w nich 53 pytania nieobowiązkowe - materiały online
 • 32 pytania obowiązkowe pod filmami - materiały online
Uczestnicy szkoleń, niezależnie od formy:
 • wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów (praca na case studies)
 • otrzymują Action learning - zadania do realizacji
 • otrzymują praktyczne materiały zawierające Checklistę ABCD (lista kontrolna do samooceny przedsiębiorstwa zbudowana na bazie wytycznych organizacji Oliver’a Wight’a, która wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP), dostosowaną do warunków na naszym rynku. Formularz zawiera pytania o elementy, bez których nie będzie funkcjonowało zintegrowane planowanie
 • otrzymują podręcznik (drukowany) polskojęzyczny - w przypadku szkoleń online i e-learning wysłany na wskazany adres
 • otrzymują dyplom ukończenia szkolenia sygnowany logo MPM

Szkolenia rozwijające zagadnienie:

Jeśli rozważasz wdrożenie procesu S&OP w swojej organizacji, chcesz zoptymalizować procesy prognozowania czy harmonogramowania, lub chcesz zadbać o procesy zarządzania zapasami zapoznaj się z naszymi ścieżkami wdrożeń dla: 

Polecane artykuły z Bloga:

Niezadawalająca terminowość, zbyt wysokie zapasy, częsta zmiana planów i koszty tych zmian są codziennymi problemami doświadczanymi przez działy planowania. Powszechne jest rozczarowanie jakością prognoz, czy komunikacji ze sprzedażą, produkcją i zaopatrzeniem. By je zwalczyć firmy decydują się na znaczące inwestycje w systemy informatyczne, a także duże projekty konsultingowe. Wyniki są jednak bardzo rozczarowujące – sytuacja często nie ulega poprawie.
Co robić, by wreszcie sprawy pchnąć do przodu?

FAQ:

Czy szkolenie SCM jest przeznaczone dla managerów czy dla specjalistów?

Szkolenie to kierujemy zarówno do managerów jak i do specjalistów. Udział w szkoleniu to poznanie standardów, a dla doświadczonych uczestników procesów uporządkowanie wiedzy. Manager znajdzie tu wskazówki do rozwiązania swoich codziennych kłopotów, by mógł skupić się na swoich kluczowych celach, a specjalista znajdzie odpowiednie dla siebie narzędzia do rozwoju swoich kompetencji, by mógł usprawnić procesy którymi na co dzień się zajmuje.

Czym różni się to szkolenie SCM od innych dostępnych na rynku?

W przypadku naszych szkoleń masz pewność, że otrzymasz i solidną porcję wiedzy i praktykę. Dodatkowo przekażą Ci ją fachowcy wywodzący się z produkcji, którzy tak jak Ty zmagali się z codziennością problemów SCM. Prowadzimy szkolenia od kilkudziesięciu lat, w tym czasie nasze produkty ewaluowały, dostosowując się do wymogów zmieniającego się rynku i potrzeb klientów, nie rezygnujemy z najlepszych, naszych zdaniem standardów, takich jak APICS, dodajemy do nich najnowsze trendy SCM i praktykę z polskiego rynku. Przeczytaj historie naszych klientów, przekonasz się, że warto zainwestować w pracę z nami.

Dlaczego mam zaczynać od szkolenia SCM?

Szkolenie Supply Chain Management usystematyzuje Twoją wiedzę, pokaże najlepsze praktyki, pozwoli Ci ujednolicić język w organizacji. Sprawdź historie naszych Klientów.

Dlaczego mam poznawać standard? Mam duże doświadczenie zawodowe.

Doświadczenia nasze i naszych klientów pokazują, że aby w pełni skorzystać z wiedzy i umiejętności oferowanych przez szkolenia, należy poznać cały standard – rozpoczynając od szkolenia SCM. Kolejne szkolenia to wchodzenie w głąb obszarów łańcucha dostaw. W przypadku dalszych wątpliwości zapraszamy do kontaktu, nasi pracownicy wyjaśnią wymagania, jakie należy spełnić, aby dane szkolenie z cyklu było satysfakcjonujące.

Czy materiały są w formie elektronicznej, mogę je otrzymać na maila?

Podręcznik jest w formie papierowej. W przypadku szkoleń online i stacjonarnych w formie elektronicznej przesyłane są praktyczne materiały dodatkowe np. zawierające Checklistę ABCD (lista kontrolna do samooceny przedsiębiorstwa zbudowana na bazie wytycznych organizacji Oliver’a Wight’a, która wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP). W przypadku szkolenia w formie e-learningowej matreiały są dostępne na platformie Talent LMS.

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn