WDROŻENIE S&OP

Brak długofalowego planu działania, przekładalnego na realne zadania, oraz skupienie się poszczególnych działów firmy na realizacji własnych zadań jest najczęstszą przyczyną problemów w firmie.
Skutecznym sposobem zapanowania nad szwankującą komunikacją i wewnętrznymi konfliktami interesów jest planowanie zintegrowane a konkretnie jeden z jego elementów: proces S&OP.

S&OP wymusza ścisłą kolejność przeglądu planów (od nowych wdrożeń, przez planowanie sprzedaży, planowanie produkcji i zapasów, aż po projekcje finansową) i pomaga oprzeć się  nie na opiniach, przeczuciach, ale na liczbach i faktach. 
W wielu firmach S&OP funkcjonuje, ale jego działanie znacząco różni się od najlepszych praktyk. Jedną z przyczyn złego działania procesu S&OP jest jego nieprawidłowe wdrożenie i niezrozumienie jego istoty.

Jak więc prawidłowo wdrożyć proces S&OP? Skorzystaj z naszego 3 etapowego podejścia:
Krok 1. Szkolenie SCM. Supply Chain Management- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Krok 2. Warsztat S&OP
Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe S&OP - APP

Umiejętności, które nabędziesz:

  • wdrażanie strategii biznesowej
  • grupowanie produktów, planu produkcji i zapasów
  • weryfikacja, które zasoby są przeciążoneaktywizacja pracowników do aktywnego uczestnictwa w S&OP
  • taka organizacja procesów planistycznych, aby zapewnić błyskawiczną dostępność szerokiego asortymentu wyrobów

Jeśli jesteś w trakcie wdrażania procesu S&OP i napotkałeś problemy lub szukasz sposobów na usprawnienie procesu warto dokonać oceny jego działania.

 Przejdź do artykułu i pobierz listę kontrolną procesu S&OP

 Przechodzę do artykułu

Krok 1. Szkolenie SCM (Supply Chain Management) 

CEL: ZDOBYCIE WIEDZY ORAZ PRZEŁAMANIE OPORU PRZED ZMIANĄ

Pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia zmian, jest uświadomienie pracownikom że stać nas na więcej przy znacznie mniejszym wysiłku.  Na szkoleniu SCM Twój zespół zobaczy między innymi:

  • Jak dzięki procesowi S&OP można z wyprzedzeniem zaplanować zwiększenie mocy produkcyjnych tak, żeby sezonowość popytu nie była zaskoczeniem
  • Na czym polega planowanie zintegrowane i jakie korzyści przynosi, gdy działa jak należy.
  • Jak przy pomocy procesu S&OP można przełożyć strategie firmy na realne działania

Na szkoleniu zaprezentowana zostanie również checklista, dzięki której Ty i Twój zespół będziecie mogli ocenić, na jakim poziomie jest planowanie zintegrowane w Waszym przedsiębiorstwie. Ocena wskaże Wam proces, od którego powinniście zacząć modernizację.

Po szkoleniu wybierz ze swojego zespołu 2-3 najbardziej zaangażowane osoby, które staną się liderami procesu i przystąp do kroku 2.

Krok 2.  WARSZTAT S&OP

CEL: Poznanie sprawdzonego sposobu budowy procesu S&OP

Warsztat stanowi znakomity wstęp do budowania procesu S&OP w Twojej firmie. Podczas spotkania uczestnicy przechodzą wszystkie trzy etapy wdrażania Sales & Operations Planning, m.in. będą ćwiczyć:

  1. Jak prognozować i dobrze ocenić dojrzałość procesu S&OP, aby z jednej strony pozwolić ujrzeć wspólny cel, a z drugiej – zrozumieć wzajemne powiązania (pierwszy etap wdrożenia S&OP)
  2. Jak przygotowywać się na spotkania S&OP, aby były one jak najbardziej efektywne (etap drugi wdrożenia S&OP)
  3. Jak się przygotować na niespodziewane – jak sprawnie dopasować harmonogram do firmy lub jak go usprawnić

Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe S&OP

CEL: Poznanie praktycznej strony wdrożenia S&OP

Masz wiedzę, ale potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu S&OP? Proponujemy udział w programie Agility Planner S&OP. Weź w nim udział Ty sam, lub z innymi osobami z firmy zaangażowanymi we wdrożenie i razem przyjrzyjcie się swoim procesom. Program to 100% praktyki – sesje elearningowe (odsłuchujesz w dowolnym czasie) plus udział w spotkaniach coachingowych.

Chcesz wymienić się doświadczeniem z innymi? Posłuchać jak inni radzą sobie z wdrożeniem S&OP? – mamy coś dla Ciebie: w trakcie programu bierzesz udział w grupowych sesjach coachingowych online!

Potrzebujesz wsparcia trenera "jeden na jeden"? Masz też taką możliwość – skorzystaj z sesji indywidualnych.

Zobacz program Agility Planner S&OP

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn