WDROŻENIE S&OP

eSCM - Sprawdzone szkolenie w nowej e-learningowej formie

Brak długofalowego planu działania, przekładalnego na realne zadania, oraz skupienie się poszczególnych działów firmy na realizacji własnych zadań jest najczęstszą przyczyną problemów w firmie.
Skutecznym sposobem zapanowania nad szwankującą komunikacją i wewnętrznymi konfliktami interesów jest planowanie zintegrowane a konkretnie jeden z jego elementów: proces S&OP.

S&OP wymusza ścisłą kolejność przeglądu planów (od nowych wdrożeń, przez planowanie sprzedaży, planowanie produkcji i zapasów, aż po projekcje finansową) i pomaga oprzeć się  nie na opiniach, przeczuciach, ale na liczbach i faktach. 
W wielu firmach S&OP funkcjonuje, ale jego działanie znacząco różni się od najlepszych praktyk. Jedną z przyczyn złego działania procesu S&OP jest jego nieprawidłowe wdrożenie i niezrozumienie jego istoty.

Jak więc prawidłowo wdrożyć proces S&OP? Skorzystaj z naszego 3 etapowego podejścia:
Krok 1. Szkolenie SCM. Supply Chain Management- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Krok 2. Warsztat S&OP
Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe

Umiejętności, które nabędziesz:

 • wdrażanie strategii biznesowej
 • grupowanie produktów, planu produkcji i zapasów
 • weryfikacja, które zasoby są przeciążone
 • aktywizacja pracowników do aktywnego uczestnictwa w S&OP
 • taka organizacja procesów planistycznych, aby zapewnić błyskawiczną dostępność szerokiego asortymentu wyrobów

Jeśli jesteś w trakcie wdrażania procesu S&OP i napotkałeś problemy lub szukasz sposobów na usprawnienie procesu warto dokonać oceny jego działania.

 Przejdź do artykułu i pobierz listę kontrolną procesu S&OP

 Przechodzę do artykułu

Krok 1. Szkolenie SCM (Supply Chain Management) 

CEL: ZDOBYCIE WIEDZY ORAZ PRZEŁAMANIE OPORU PRZED ZMIANĄ

Pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia zmian, jest uświadomienie pracownikom że stać nas na więcej przy znacznie mniejszym wysiłku.  Na szkoleniu SCM Twój zespół zobaczy między innymi:

 • Jak dzięki procesowi S&OP można z wyprzedzeniem zaplanować zwiększenie mocy produkcyjnych tak, żeby sezonowość popytu nie była zaskoczeniem
 • Na czym polega planowanie zintegrowane i jakie korzyści przynosi, gdy działa jak należy.
 • Jak przy pomocy procesu S&OP można przełożyć strategie firmy na realne działania

Na szkoleniu zaprezentowana zostanie również checklista, dzięki której Ty i Twój zespół będziecie mogli ocenić, na jakim poziomie jest planowanie zintegrowane w Waszym przedsiębiorstwie. Ocena wskaże Wam proces, od którego powinniście zacząć modernizację.

Po szkoleniu wybierz ze swojego zespołu 2-3 najbardziej zaangażowane osoby, które staną się liderami procesu i przystąp do kroku 2.

Krok 2.  WARSZTAT S&OP

CEL: Poznanie sprawdzonego sposobu budowy procesu S&OP

Warsztat stanowi znakomity wstęp do budowania procesu S&OP w Twojej firmie. Podczas spotkania uczestnicy przechodzą wszystkie trzy etapy wdrażania Sales & Operations Planning, m.in. będą ćwiczyć:

 1. Jak prognozować i dobrze ocenić dojrzałość procesu S&OP, aby z jednej strony pozwolić ujrzeć wspólny cel, a z drugiej – zrozumieć wzajemne powiązania (pierwszy etap wdrożenia S&OP)
 2. Jak przygotowywać się na spotkania S&OP, aby były one jak najbardziej efektywne (etap drugi wdrożenia S&OP)
 3. Jak się przygotować na niespodziewane – jak sprawnie dopasować harmonogram do firmy lub jak go usprawnić

Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe S&OP

CEL: Poznanie praktycznej strony wdrożenia S&OP

Warsztat jest momentem, w którym konsultant przeprowadza Twój zespół przez poszczególne kroki procesu. Grupowanie produktów, zdefiniowanie jednostek miary, tworzenie planu produkcji i zapasów, czy kolejki. Czy prognozie możemy ufać? Jak sygnalizować zagrożenia związane z popytem? Które zasoby są przeciążone? Jak będzie wyglądać sytuacja finansowa firmy? CZY FIRMA PODĄŻA TAM GDZIE CHCEMY? Wreszcie – co trzeba zrobić z procesem by zbliżył się on do prawdziwego S&OP?

Warsztat kończy się określeniem planu dalszych działań, który jest podstawą do coachingów. Konsultant MPM w ramach takich spotkań zwraca nie tylko uwagę na to, czy i jak zadania wypracowane na warsztacie są realizowane. Zwraca on uwagę na to, czy S&OP zmierza jako całość w stronę mechanizmu wdrażania strategii.

Potrzebujesz wsparcia trenera "jeden na jeden"? Masz też taką możliwość – skorzystaj z indywidualnych coachingów.

Zastanawiasz się, czy ta metoda sprawdzi się w Twojej firmie

Umów bezpłatną konsultację

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn