Zarządzanie Zapasami

eSCM - Sprawdzone szkolenie w nowej e-learningowej formie

IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami

Szkolenie skupia się na zagadnieniach związanych z całościowym zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: metodach pomiaru wielkości zapasu, wyznaczaniem celów na wielkość zapasów, kategoryzacji zapasów, sposobach zapobiegania powstawaniu zbędnych zapasów, zapasach bezpieczeństwa, procesie planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technikach zarządzania zapasami.

Opis szkolenia IMP

 • Część zapasów, która od dawna zalega w naszym magazynie nie jest już nikomu potrzebna?
 • Czy masz czasem wrażenie, że po raz kolejny napotykasz tę samą przeszkodę w swojej pracy? Np. dane o wielkości zapasu w systemie ERP znów nie są dokładne?
 • Znowu, po nie do końca udanej akcji promocyjnej, został niepotrzebny zapas opakowań?
 • W Twojej firmie codziennie odbywa się spotkanie produkcyjne, na którym znowu omawiacie te same powody niewykonania wczorajszego planu?
 • Nie masz czasu uporządkować danych podstawowych materiałów, bo ciągle „gasisz pożary” wywołane między innymi nieaktualnymi danymi podstawowymi?
 • Nie jesteś pewien, czy aktualne wielkości partii sprzyjają minimalizacji całkowitych kosztów w firmie?
 • Zastanawiasz się, czy lepiej odtwarzać zapas często i w niewielkich porcjach, czy raczej rzadko, ale w większych?

W trakcie szkolenia IMP koncentrujemy się na całościowym zarządzaniu zapasami. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omawiamy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów.

By zapanować nad zapasami najpierw musimy określić co to znaczy. W tym celu omówimy metody pomiaru wielkości zapasu oraz wyznaczanie celów na wielkość zapasów. Podzielimy zapasy na kategorie. Pozwolą one zapanować nad nimi bez nadmiernej konieczności schodzenia do szczegółów, bo im więcej szczegółów tym więcej pracy i tym większa jej niepewność.

Opowiemy o sposobach zapobiegania powstawaniu zbędnych zapasów. Przyjrzymy się różnym podejściom do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej.  Punktem wyjścia będzie analiza kosztów oraz analiza potencjalnych zagrożeń i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. To pozwoli nam określić różne kryteria ustalania partii, zwłaszcza produkcyjnej. Rozważania oparte są o przykłady z różnych branż.

Obszernym tematem podczas IMP jest zagadnienie zapasów bezpieczeństwa. Czy utrzymywać zapas bezpieczeństwa? Jak powiązać zapas bezpieczeństwa z obsługą Klienta a jak z terminowością dostaw zewnętrznych oraz produkcji? Jakimi metodami wyznaczać zapasy bezpieczeństwa? Gdzie planować zapasy bezpieczeństwa: na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie? Przed jakimi typami zaburzeń chronią nas zapasy bezpieczeństwa? Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa? Jak często i jakimi metodami aktualizować wielkość zapasów bezpieczeństwa? Jakie są zalety i ograniczenia poszczególnych podejść do zapasów bezpieczeństwa?

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiążemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa. Spróbujemy optymalizować całość inwestycji w zapas biorąc pod uwagę koszty zakupu, koszty zapasu i oczekiwany poziom obsługi Klienta.

Zajmiemy się też uproszczonymi metodami uzupełniania zapasów. Zreferujemy powody stosowania metod uproszczonych (nieopartych o mechanizm MRP), zalety ich stosowania oraz ryzyka z nimi związane, a które często są bagatelizowane.

Położymy nacisk na zapobieganie różnym zagrożeniom w zarządzaniu zapasami, w odróżnieniu od „gaszenia pożarów” – reagowania na występujące zagrożenia.

Po omówieniu powyższych zagadnień przejdziemy do praktycznych warunków i technik skutecznego działania mechanizmu MRP. Zwrócimy uwagę na niezbędną poprawność danych podstawowych materiałów i receptur wyrobów (BOM). Przyjrzymy się różnym metodom podpowiadającym kiedy i ile należy zamówić. Omówimy sposoby zastosowania wyliczonych wcześniej zapasów bezpieczeństwa w  naszych systemach MRP.

W czasie szkolenia zbudujemy „Przewodnik wdrożeniowy”. Ten „Przewodnik” to zestaw zadań, które Uczestnicy – wykorzystując wiedzę ze szkolenia -  mogą wykonać u siebie w Firmie i stworzyć całą, lub choćby część Polityki Zarządzania Zapasami.

Na każdym kroku podkreślamy kontekst biznesowy, w którym się znajdujemy. Szukamy zrozumienia potrzeb naszych Klientów Wewnętrznych oraz sposobów na uzmysłowienie naszych potrzeb tym, dla których jesteśmy Klientami.

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja rodzajów i kategorii zapasów oraz poznanie metod mających na celu utrzymanie zdrowej struktury zapasów i zapobieganiu powstawaniu zapasów zbędnych
 • Poznanie metod wyznaczania i planowania zapasów bezpieczeństwa, aby utrzymać poziom obsługi Klienta i płynność produkcji przy jednoczesnej kontroli nad wielkością zapasów
 • Określenie wielkości partii zakupowej materiałów oraz wielkości partii produkcyjnej w celu optymalizacji kosztów z zapasami
 • Poznanie mechanizmu działania MRP w kontekście konfiguracji najważniejszych parametrów narzędzia
 • Zrozumienie zalet, ograniczeń i wymogów MRP, jako narzędzia do planowania zaopatrzenia i produkcji oraz przydatności MRP w różnych branżach i typach produkcji
 • Poznanie innych niż MRP metod planowania materiałowego oraz analiza ich zalet i ograniczeń
 • Poznanie skutecznych metod zarządzania zapasami, uwzględniających m.in. dynamikę popytu, czasy dostaw komponentów, szerokość portfela oferowanych produktów, wymogi Klientów, priorytety firmy i inne czynniki mające wpływ na dobór optymalnych technik zarządzania zapasami.

Sesje:

 • Polityka zarządzania zapasami
 • Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
 • Kategoryzacja zapasów
 • Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
 • Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
 • Zapasy bezpieczeństwa
 • Uproszczone metody uzupełniania zapasów
 • Wykorzystanie wyników MRP
 • Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP

Forma kursów:

 • Szkolenie online: 4 dni, 8 sesji live z trenerem, ćwiczenia, filmy 10-15 min do wybranych sesji, drukowane polskojęzyczne materiały szkoleniowe.
 • Szkolenie stacjonarne: 3 dni, 8 sesji, ćwiczenia, drukowane polskojęzyczne materiały szkoleniowe.
 • Interaktywny warsztat oparty na multimedialnej prezentacji i autorskich materiałach trenerów MPM.
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów
 • Szkolenie oparte jest na przykładach omawiających rzeczywiste wyzwania przedsiębiorstw z praktycznie każdego modelu produkcji – od produkcji na magazyn po projektowanie pod zamówienie
 • Action learning - zadania do realizacji po szkoleniu.
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały zawierające wzorcowe plany wdrożeń
 • Podręcznik (drukowany) polskojęzyczny - w przypadku szkoleń online wysłany przed szkoleniem na wskazany adres.
 • Dyplom ukończenia szkolenia sygnowany logo MPM.

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem:

Szkolenie jest tak efektywne, jak dobrze są przygotowani… jego uczestnicy.
Jako, że tematyka szkolenia zagłębia się w szczegóły łańcucha dostaw - przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku:

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem (plik do pobrania pDF)

Sugerowane szkolenia wprowadzające:

Jeśli rozważasz wdrożenie Polityki Zarządzania Zapasami w swojej organizacji, chcesz ją zoptymalizować, bądź też chciałbyś zadbać o procesy zarządzania zapasami w Twojej firmie zapoznaj się z naszą ścieżką wdrożeń dla: 

Polecane artykuły z Bloga:

Niezadawalająca terminowość, zbyt wysokie zapasy, częsta zmiana planów i koszty tych zmian są codziennymi problemami doświadczanymi przez działy planowania. Powszechne jest rozczarowanie jakością prognoz, czy komunikacji ze sprzedażą, produkcją i zaopatrzeniem. By je zwalczyć firmy decydują się na znaczące inwestycje w systemy informatyczne, a także duże projekty konsultingowe. Wyniki są jednak bardzo rozczarowujące – sytuacja często nie ulega poprawie.
Co robić, by wreszcie sprawy pchnąć do przodu?

Polecamy także: 

FAQ:

Czy szkolenie IMP jest przeznaczone dla managerów czy dla specjalistów?

Szkolenie to kierujemy zarówno do managerów jak i do specjalistów. Udział w szkoleniu to poznanie standardów, a dla doświadczonych uczestników procesów uporządkowanie wiedzy. Manager znajdzie tu wskazówki do rozwiązania swoich codziennych kłopotów, by mógł skupić się na swoich kluczowych celach, a specjalista znajdzie odpowiednie dla siebie narzędzia do rozwoju swoich kompetencji, by mógł usprawnić procesy którymi na co dzień się zajmuje.

Czym różni się to szkolenie IMP od innych dostępnych na rynku?

W przypadku naszych szkoleń masz pewność, że otrzymasz i solidną porcję wiedzy i praktykę. Dodatkowo przekażą Ci ją fachowcy wywodzący się z produkcji, którzy tak jak Ty zmagali się z codziennością problemów łańcucha dostaw. Prowadzimy szkolenia od kilkudziesięciu lat, w tym czasie nasze produkty ewaluowały, dostosowując się do wymogów zmieniającego się rynku i potrzeb klientów, nie rezygnujemy z najlepszych, naszych zdaniem standardów, takich jak APICS, dodajemy do nich najnowsze trendy zarządzania łańcucha dostaw i praktykę z polskiego rynku. Przeczytaj historie naszych klientów, przekonasz się, że warto zainwestować w pracę z nami.

Mogę wziąć udział w tym szkoleniu pomijając szkolenie SCM?

Jeśli zastanawiasz się, od którego szkolenia rozpocząć swoją przygodę z naszymi szkoleniami to wybór jest prosty – rekomendujemy na początek szkolenie SCM z cyklu Focused Supply Chain. Szkolenie IMP zawiera tematykę wchodzącą w głąb łańcucha dostaw, w tym przypadku zarządzania zapasami. Nawet jeśli posiadasz doświadczenie w SC pierwszym krokiem powinno być szkolenie SCM. Przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku: „Tematy do powtórzenia przed szkoleniem”.

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn