Wdrożenie 
Polityki Zarządzania Zapasami

eSCM - Sprawdzone szkolenie w nowej e-learningowej formie

Wdrożenie Polityki Zarządzania Zapasami, czyli jak zamawiać komponenty, na które jest faktyczne zapotrzebowanie a nie te, na które jest presja.

Proponujemy Tobie naszą  metodę złożoną z  3 kroków, na którą składają się:

Krok 1. Szkolenie SCM. Supply Chain Management- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Krok 2. Szkolenie IMP. Inventory Management Policy
Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe

Korzyści, na które możesz liczyć po ukończeniu ścieżki:

 • identyfikacja i usprawnienie mechanizmów zarządzania zapasami
 • poprawa dostępności materiałów, poziomu zapasów
 • efektywniejsze wykorzystywanie czasu planistów oraz osób odpowiedzialnych za zamawianie     materiałów i zarządzanie zapasami
 • redukcja zapasu materiałów zalegających i zbędnych
 • identyfikacja i ograniczanie przyczyn ich powstawania


 Przejdź do artykułu i pobierz materiały pomocnicze we wdrożeniu zmian w obszarze zarządzania zapasami

 Przechodzę do artykułu

Krok 1. Szkolenie SCM (Supply Chain Management)

CEL: ZDOBYCIE WIEDZY ORAZ PRZEŁAMANIE OPORU PRZED ZMIANĄ

Zespół nie chce zmiany, bo się jej boi – stare podejście się nie sprawdza, ale nowe może być jeszcze gorsze.
Wyrwij zespół z aktualnej strefy komfortu. Daj mu sposobność odkrycia, że zmiana jest niezbędna.

Na szkoleniu Twój zespół dowie się między innymi:

 • Jak działa planowanie zintegrowane
 • Jak z jego pomocą można przygotowywać się na ogromne wahnięcia popytu
 • Jak uwiarygodnienie informacji o stanach magazynowych daje możliwość znacznej redukcji zapasów
 • Jak dobranie odpowiedniego środowiska produkcyjnego pozwala lepiej spełnić potrzeby klientów

Po szkoleniu SCM wybierz 2-3 osoby ze swojego zespołu  - te, które  najbardziej „zapaliły się” do wdrażania zmian -  i zrób wraz nimi checklistę. Dzięki niej dowiesz się, w których obszarach planowanie zintegrowane najbardziej przyczyni się do poprawy działania firmy  i sprawdzisz, czy na pewno optymalizacja procesu zarządzania zapasami jest tym, co przedsiębiorstwu najbardziej pomoże.

Jeśli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca przejdź do kroku drugiego.

Krok 2. Szkolenie Zarządzanie zapasami (IMP. Inventory Management Policy)

CEL:  WYPRACOWANIE ZMIANY.

Po wykonaniu checklisty, musisz uzbroić liderów w wiedzę o procesie. Zapisz ich na szkolenie IMP.

Na szkoleniu IMP liderzy dowiedzą się  między innymi :

 • Jak powinien działać proces zarządzania zapasami
 • Jak wyznaczać i mierzyć wielkość zapasów w zależności od jego przeznaczenia
 • Jak kategoryzować zapasy
 • Jak unikać „obsoletów”
 • Jak wyznaczać partie zakupowe i produkcyjne
 • Jak działają i jak ustawiać zapasy bezpieczeństwa
 • Jak efektywnie wykorzystać posiadany system ERP

Liderzy dostaną również podręcznik wdrożeniowy, dzięki któremu będą mogli stworzyć prototyp procesu w wybranym środowisku firmy. Dodatkowo w razie pytań i trudności mogą skorzystać z darmowego coachingu u naszych trenerów.

Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu IMP  i zdobytym materiałom liderzy będą mogli przystąpić do testowania procesu zarządzania zapasami na wybranych indeksach. Na tym etapie liderzy będą przystosowywali proces pod specyfikę firmy.

Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe

CEL: Utrwalenie nowego podejścia w całej firmie

Gdy prototyp zacznie przynosić widoczne efekty, będzie można przystąpić do rozszerzenia wdrożenia na resztę firmy. Pokaż wszystkim co osiągnęliście. Niech inni zobaczą, że pracujecie lepiej i wydajniej i że oni tez mogą. To powinno przekonać największych niedowiarków do zaangażowania się we wdrożenie.

Zorganizuj warsztat wdrożeniowy – oparty na sprawdzonym w poprzednim kroku case’ie. Twoim case’ie!

Dzięki doświadczeniu, jakie zdobędą liderzy i procedurom, które wypracują, staną się wewnętrznymi ekspertami procesu, co zagwarantuje, że proces zagości w firmie na stałe.

Sprawdź, czy możemy Tobie pomóc w optymalizacji zapasów

Umów bezpłatną konsultację

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn