Planowanie: S&OP i MPS

eSCM - Sprawdzone szkolenie w nowej e-learningowej formie

MPP. Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS

Planowanie: S&OP i MPS - podczas szkolenia omawiamy obszary współtworzące MRPII: prognozowanie popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzanie nim; planowanie sprzedaży i operacji; budowanie i zarządzanie głównym harmonogramem produkcji.

Opis szkolenia MPP:

 • Od czego zacząć proces wdrażania systemu MRPII (Manufacturing Resources Planning) w firmie? Jakie szczegółowe zadania podjąć, aby system zaczął powstawać?
 • Jakie zasoby będą konieczne za rok, aby sprostać wymaganiom rynku?
 • W jaki sposób zatwierdzony plan S&OP zasila planowanie MPS, oraz jakie parametry muszą być zdefiniowane w systemie, aby algorytm mógł generować wiarygodne wyniki?

Szkolenie pozwala na głębsze zrozumienie funkcjonalności systemu MRPII na poziomie nadrzędnego planowania zasobów oraz uwarunkowań osiągnięcia i utrzymania jego pożądanej jakości, a przede wszystkim dodaje odwagi i może stać się realnym przewodnikiem do rozpoczęcia zmian w firmie.

Wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu łańcuchem dostaw pokazują, że próby zdefiniowania problemów związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją najczęściej są podejmowane w ramach zbyt wąskiego obszaru działalności firmy, np. w ramach wybranych stanowisk, określonego pakietu kompetencji i odpowiedzialności. Podczas szkolenia przedstawimy spojrzenie systemowe na zagadnienie jakości planowania i wykonania tych planów.

Nawet, jeżeli w firmie dużo mówi się o systemie planowania, to często przedmiotem tych dyskusji jest rozczarowanie wynikające ze sposobu funkcjonowania zakupionego właśnie oprogramowania klasy MRPII/ERP, które, według jego dostawców, jest właśnie nowoczesnym systemem planowania.

Posiadając wiedzę o zasadach i mechanizmach rządzących systemem planowania wszystkich zasobów firmy – MRPII (Manufacturing Resources Planning) w celu osiągnięcia zdolności powtarzalnej obsługi popytu na wymaganym poziomie jakości i rentowności, zastanawiamy się: od czego zacząć proces wdrażania tego systemu w mojej firmie? Którą część tego systemu opracować najpierw? Jakie  szczegółowe zadania podjąć, aby system zaczął powstawać? Z jakich konkretnych metod i  technik skorzystać, aby można było powiedzieć, że budujemy zintegrowany system planowania i  sterowania, a nie jedynie zbiór indywidualnych algorytmów?

Szukając tych szczegółowych odpowiedzi, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu poświęconemu nadrzędnemu planowaniu zasobów –  MPP (Master Planning Policy).

W trakcie tego szkolenia skupimy się przede wszystkim na trzech podstawowych obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII:

 • prognozowania popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzania nim (Forecasting),
 • planowania sprzedaży i operacji (S&OP – Sales and Operations Planning),
 • budowania i zarządzania głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Scheduling).

Szkolenie odnosi się do standardów organizacji APICS. Dodatkowo projektowa perspektywa postrzegania problemu opracowania i wdrożenia efektywnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w firmie - w zakresie ciągłego równoważenia popytu z podażą w warunkach wymaganej optymalizacji jakości obsługi klienta oraz ponoszonych w związku z tym kosztów – skłoniła nas do rozbudowania części ćwiczeniowej szkolenia o jeszcze mocniejsze skupienie się na praktycznych rozwiązaniach problemów.

Podstawą pracy na case studies będą przede wszystkim rzeczywiste wyzwania z realnych firm, przed którymi staje każdy kto chce zmienić sposób swój działania.

Dla osób chcących wiedzę ze szkolenia wykorzystać praktycznie w swoich firmach przygotowaliśmy zadania do realizacji po szkoleniu, a także materiały zawierające wzorcowe plany wdrożeń.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie wpływu jakości procesu prognozowania na jakość decyzji podejmowanych w procesie planowania.
 • Poznanie miar, wskaźników, metod i technik prognozowania popytu.
 • Zrozumienie procedury opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu prognozowania popytu w firmie oraz zasad efektywnej oceny jakości prognozy.
 • Właściwe postrzeganie znaczenia planowania sprzedaży i operacji (S&OP) w systemie MRPII oraz zrozumienie zasad rządzących podziałem kompetencji i odpowiedzialności wszystkich uczestników planowania S&OP.
 • Opanowanie umiejętności budowania planu S&OP dla wybranych strategii obsługi klienta, przewidywania bieżących i przyszłych zagrożeń dla realizacji planów w przyjętym horyzoncie planowania oraz proponowania możliwych scenariuszy rozwiązania przewidywanych problemów.
 • Odkrycie spójności planowania operacyjnego na poziomie głównego harmonogramu produkcji MPS oraz planowania strategicznego (właścicielskiego) na poziomie biznesplanu.
 • Poznanie zasadniczych dla zdobycia przewagi konkurencyjnej funkcjonalności planowania produkcji w ramach głównego harmonogramu produkcji – MPS oraz warunków, które muszą być spełnione, aby tę przewagę utrzymać.
 • Dobrych praktyk w zarządzaniu głównym harmonogramem produkcji MPS.

Sesje:

 • Prognozowanie popytu
 • Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
 • Tworzenie głównego harmonogramu produkcji MPS (Master Production Schedule)
 • Zarządzanie głównym harmonogramem produkcji MPS
 • Kontrola planów i mierzenie realizacji

Forma kursów:

 • Szkolenie online: 4 dni, 8 sesji live z trenerem, ćwiczenia, filmy 10-15 min do wybranych sesji, drukowane polskojęzyczne materiały szkoleniowe.
 • Szkolenie stacjonarne: 3 dni, 8 sesji, ćwiczenia, drukowane polskojęzyczne materiały szkoleniowe.
 • Interaktywny warsztat oparty na multimedialnej prezentacji i autorskich materiałach trenerów MPM.
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów(praca na case studies).
 • Action learning - zadania do realizacji po szkoleniu.
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały zawierające wzorcowe plany wdrożeń.
 • Podręcznik (drukowany) polskojęzyczny - w przypadku szkoleń online wysłany przed szkoleniem na wskazany adres.
 • Dyplom ukończenia szkolenia sygnowany logo MPM.

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem:

Szkolenie jest tak efektywne, jak dobrze są przygotowani… jego uczestnicy.
Jako, że tematyka szkolenia zagłębia się w szczegóły łańcucha dostaw - przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku:

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem (plik do pobrania pDF)

Sugerowane szkolenia wprowadzające:

Jeśli rozważasz wdrożenie S&OP w swojej organizacji, chcesz zopytmalizować jego procesy, bądź też chciałbyś zadbać o proces prognozowania w Twojej firmie zapoznaj się z naszymi ścieżkami wdrożeń: 

Polecane artykuły z Bloga:

Niezadawalająca terminowość, zbyt wysokie zapasy, częsta zmiana planów i koszty tych zmian są codziennymi problemami doświadczanymi przez działy planowania. Powszechne jest rozczarowanie jakością prognoz, czy komunikacji ze sprzedażą, produkcją i zaopatrzeniem. By je zwalczyć firmy decydują się na znaczące inwestycje w systemy informatyczne, a także duże projekty konsultingowe. Wyniki są jednak bardzo rozczarowujące – sytuacja często nie ulega poprawie.
Co robić, by wreszcie sprawy pchnąć do przodu?

Polecamy także: 

FAQ:

Czy szkolenie MPP jest przeznaczone dla managerów czy dla specjalistów?

Szkolenie to kierujemy zarówno do managerów jak i do specjalistów. Udział w szkoleniu to poznanie standardów, a dla doświadczonych uczestników procesów uporządkowanie wiedzy. Manager znajdzie tu wskazówki do rozwiązania swoich codziennych kłopotów, by mógł skupić się na swoich kluczowych celach, a specjalista znajdzie odpowiednie dla siebie narzędzia do rozwoju swoich kompetencji, by mógł usprawnić procesy którymi na co dzień się zajmuje.

Czym różni się to szkolenie MPP od innych dostępnych na rynku?

W przypadku naszych szkoleń masz pewność, że otrzymasz i solidną porcję wiedzy i praktykę. Dodatkowo przekażą Ci ją fachowcy wywodzący się z produkcji, którzy tak jak Ty zmagali się z codziennością problemów łańcucha dostaw. Prowadzimy szkolenia od kilkudziesięciu lat, w tym czasie nasze produkty ewaluowały, dostosowując się do wymogów zmieniającego się rynku i potrzeb klientów, nie rezygnujemy z najlepszych, naszych zdaniem standardów, takich jak APICS, dodajemy do nich najnowsze trendy zarządzania łańcucha dostaw i praktykę z polskiego rynku. Przeczytaj historie naszych klientów, przekonasz się, że warto zainwestować w pracę z nami.

Mogę wziąć udział w tym szkoleniu pomijając szkolenie SCM?

Jeśli zastanawiasz się, od którego szkolenia rozpocząć swoją przygodę z naszymi szkoleniami to wybór jest prosty – rekomendujemy na początek szkolenie SCM z cyklu Focused Supply Chain. Szkolenie MPP zawiera tematykę wchodzącą w głąb łańcucha dostaw. Nawet jeśli posiadasz doświadczenie w SC pierwszym krokiem powinno być szkolenie SCM. Przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku: „Tematy do powtórzenia przed szkoleniem” .

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn