Wdrożenie Prognozowania

eSCM - Sprawdzone szkolenie w nowej e-learningowej formie

Wdrożenie prognozowania, czyli jak przez to co pilne dojść do tego, co ważne, żeby na końcu zrozumieć, że sztuka prognozowania sprowadza się do… stosowania prognoz tylko tam, gdzie jest to konieczne oraz do prawidłowego ich wykorzystania.
Prognozy służą ocenie ryzyka, którą trzeba opanować. 

Proponujemy Tobie naszą  metodę złożoną z  3 kroków, na którą składają się:
Krok 1. Szkolenie SCM. Supply Chain Management- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Krok 2. Szkolenie MPP. Master Planning Policy – Planowanie: S&OP i MPS
Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe

Umiejętności, które nabędziesz:
 • przygotowanie prognozy z użyciem metod ilościowych
 • uwzględnianie w prognozie wiedzy rynkowej (Market Intelligence) i planowanych wydarzeń marketingowych
 • ocena wiarygodności prognozy
 • budowanie zaufania do prognozy i włączanie w prognozowanie pozostałych uczestników procesu

Zacznij prognozować

Pobierz praktyczny przewodnik

Krok 1. Szkolenie SCM (Supply Chain Management)

CEL: ZDOBYCIE WIEDZY ORAZ PRZEŁAMANIE OPORU PRZED ZMIANĄ

Pokaż swojemu zespołowi, że ich praca może być prostsza i wydajniejsza przy pomocy szkolenia SCM. Na szkoleniu Twój zespół zobaczy między innymi:

 • Jak proces prognozowania działa w planowaniu zintegrowanym
 • Kiedy naprawdę prognozy są wystarczająco wiarygodne
 • Jak oceniać ryzyko prognoz i wykorzystywać tę wiedzę w planowaniu
 • Jak można zapewnić wysoką wiarygodność prognoz, bez poświęcania całych tygodni na ich przygotowanie.

Na szkoleniu zaprezentowana zostanie również checklista, dzięki której wraz zespołem będziecie mogli ocenić, co jeszcze w firmie można poprawić, by pracowało się lepiej i sprawdzić, czy na pewno prognozowanie jest tym, czego najbardziej potrzebujecie.

Po szkoleniu SCM wybierz 2-3 osoby ze swojego zespołu  - te, które  najbardziej „zapaliły się” do wdrażania zmian -  i zrób wraz nimi checklistę. Dzięki niej dowiesz się, w których obszarach prognozowanie najbardziej przyczyni się do poprawy działania firmy  i sprawdzisz, czy na pewno proces prognozowania jest tym, co przedsiębiorstwu najbardziej pomoże.

Jeśli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca przejdź do kroku drugiego.

Krok 2. Szkolenie Planowanie S&OP i MPS (MPP. Master Planning Policy)

CEL: WYPRACOWANIE ZMIANY

Po wykonaniu checklisty, musisz uzbroić liderów w wiedze o procesie. Zapisz ich na szkolenie MPP.

Na szkoleniu liderzy dowiedzą się miedzy innymi:

 • Jak wyznaczać wewnętrznych klientów prognozy
 • Jak mierzyć prawidłowość działania procesu
 • Jak dobierać poziom agregacji prognozy
 • Jak przygotowywać dane do analizy
 • Jaki techniki prognostyczne stosować w danych sytuacjach
 • Jak proces prognozowania współpracuje z procesami S&OP i MPS
 • Jak działają procesy S&OP i MPS

W ramach szkolenia Liderzy otrzymają podręczniki wdrożeniowe i wsparcie poszkoleniowe w postaci coachingu. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu i podręcznikowi wdrożeniowemu Liderzy będą mogli przystąpić do wdrażania prototypu procesu w twojej Firmie.

Każda firma ma swoją własną specyfikę, do której trzeba dostosować procesy. Właśnie dlatego w wybranym obszarze przedsiębiorstwa, np. dla paru indeksów wyrobów gotowych, liderzy przygotują prototyp procesu. Do jego powstania wystarczy zwykły Excel. 

Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe

CEL: UTRWALENIE NOWEGO PODEJŚCIA W CAŁEJ FIRMIE

Gdy proces prognozowania zacznie przynosić oczekiwane efekty, będzie można przystąpić do rozszerzenia wdrożenia na resztę organizacji. Dzięki wynikom osiągniętym przy pomocy prototypu przekonasz resztę pracowników, że proces działa, jest lepszy od obecnie stosowanej metody i możliwy do wdrożenia także u nich.

Zorganizuj warsztat wdrożeniowy – oparty na sprawdzonym w poprzednim kroku case’ie. Twoim case’ie!

Aby proces się utrwalił potrzebni są eksperci, którzy będą udoskonalać proces i dbać o jego sprawność. Wiedza i doświadczenie, jakie liderzy zdobyli na szkoleniach, podczas tworzenia prototypu i rozszerzania wdrożenia sprawiły, że stali się wewnętrznymi ekspertami procesu. Dzięki nim proces pozostanie w firmie na stałe.

Zastanawiasz się, czy ta metoda sprawdzi się w Twojej firmie

Umów bezpłatną konsultację

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn