Wdrożenie Prognozowania

 • Nikt nie ufa prognozom?
 • Tworzenie ich jest pracochłonne i frustrujące?
 • Sprzedaż nie angażuje się w planowanie popytu?

Częstym powodem takich zjawisk jest oczekiwanie, że dobre prognozy sprawdzają się w możliwie blisko 100%. Nierealny cel powoduje ogrom pracy i wzrost frustracji: to nie działa. Sięga się po drogie systemy prognostyczne, które same z siebie nie poprawiają sytuacji. W rzeczywistości trzeba się skupić na procesie prognozowania: prawidłowo go opomiarować, określić, co ma być prognozowane i kto oraz kiedy ma to robić. Sztuka prognozowania sprowadza się do… stosowania prognoz tylko tam, gdzie jest to konieczne oraz do prawidłowego ich wykorzystania. Prognozy służą ocenie ryzyka, którą trzeba opanować.


Więcej o metodologii wdrażania procesów, przeczytasz w artykule: „Jak Wdrażać Procesy Planowania Zintegrowanego”


Wdrożenie prognozowania, czyli jak przez to co pilne dojść do tego, co ważne w trzech krokach:

Krok 1. Przełamanie oporu przed zmianą

Szkolenie SCM (Supply Chain Management)

Pokaż swojemu zespołowi, że ich praca może być prostsza i wydajniejsza przy pomocy szkolenia SCM. Na szkoleniu Twój zespół zobaczy między innymi:

 • Jak proces prognozowania działa w planowaniu zintegrowanym
 • Kiedy naprawdę prognozy są wystarczająco wiarygodne
 • Jak oceniać ryzyko prognoz i wykorzystywać tę wiedzę w planowaniu
 • Jak można zapewnić wysoką wiarygodność prognoz, bez poświęcania całych tygodni na ich przygotowanie.

Na szkoleniu zaprezentowana zostanie również checklista, dzięki której wraz zespołem będziecie mogli ocenić, co jeszcze w firmie można poprawić, by pracowało się lepiej i sprawdzić, czy na pewno prognozowanie jest tym, czego najbardziej potrzebujecie.

Po szkoleniu SCM wybierz 2-3 osoby ze swojego zespołu. Wybierz te, którzy najbardziej „zapaliły się” do wdrażania zmian i zrób w raz nimi checklistę. Dzięki niej dowiesz się, w których obszarach prognozowania najbardziej przyczyni się do poprawy działania firmy  i sprawdzisz, czy na pewno proces prognozowania jest tym, co przedsiębiorstwu najbardziej pomoże.

Szkolenie SCM

Zapisz się 

Planowanie zintegrowane

Dowiedz się więcej

Krok 2.  Wypracowanie zmiany.

Szkolenie Master Planning Policy (MPP)

Po wykonaniu checklisty, musisz uzbroić liderów w wiedze o procesie. Zapisz ich na szkolenie MPP.

Na szkoleniu liderzy dowiedzą się miedzy innymi:

 • Jak wyznaczać wewnętrznych klientów prognozy
 • Jak mierzyć prawidłowość działania procesu
 • Jak dobierać poziom agregacji prognozy
 • Jak przygotowywać dane do analizy
 • Jaki techniki prognostyczne stosować w danych sytuacjach
 • Jak proces prognozowania współpracuje z procesami S&OP i MPS
 • Jak działają procesy S&OP i MPS

W ramach szkolenia Liderzy otrzymają podręczniki wdrożeniowe i wsparcie poszkoleniowe w postaci coachingu. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu i podręcznikowi wdrożeniowemu Liderzy będą mogli przystąpić do wdrażania prototypu procesu w twojej Firmie.

Każda firma ma swoją własną specyfikę, do której trzeba dostosować procesy. Właśnie dlatego w wybranym obszarze przedsiębiorstwa, np. dla paru indeksów wyrobów gotowych, liderzy przygotują prototyp procesu. Do jego powstania wystarczy zwykły Excel. 

Szkolenie MPP

Zapisz się 

Prognozowanie

Dowiedz się więcej

Krok 3. Utrwalenie nowego podejścia w całej firmie

Warsztaty wdrożeniowe

Gdy proces prognozowania zacznie przynosić oczekiwane efekty, będzie można przystąpić do rozszerzenia wdrożenia na resztę przedsiębiorstwa. Dzięki wynikom osiągniętym przy pomocy prototypu przekonasz resztę pracowników, że proces działa, jest lepszy od obecnie stosowanej metody i jest możliwy do wdrożenia także u nich.

Zorganizuj warsztat wdrożeniowy – oparty na sprawdzonym w poprzednim case’ie. Twoim case’ie!

Aby proces się utrwalił potrzebni są eksperci, którzy będą udoskonalać proces i dbać o jego sprawność. Wiedza i doświadczenie, jakie liderzy zdobyli na szkoleniach, podczas tworzenia prototypu i rozszerzania wdrożenia sprawiły, że stali się wewnętrznymi ekspertami procesu. Dzięki nim proces pozostanie w firmie na stałe.

Osiągnięcia klientów

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami