DDMRP

METODA DDMRP

Metoda DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) inkorporuje i w czytelny sposób pozwala na wykorzystanie narzędzi Lean Maufacturing, Theory of Constrains , Six Sigma, MRP (Material Requirements Planning); DRP ( Distribution Requirements Planning) wspierając innowacyjne podejście do planowania. DDMRP rozwija standard APICS/ASCM i pozwala na przygotowanie organizacji na rosnące wymagania Klientów.

Pozwala na zbudowanie, pozycjonowanie i zarządzanie buforami zapasów chroniąc i optymalizując przepływ istotnych informacji i materiałów. Metoda DDMRP wspiera planowanie i zarządzanie operacjami, zakupami oraz dystrybucją w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Chroni planowanie i operacje przed rosnącymi wymaganiami Klientów dot. redukcji LT, poziomu obsługi, kompleksowości oferty. Wspiera osiąganie oczekiwanego poziomu obsługi Klienta i zapewnienie dostępności niezbędnych materiałów / wyrobów gotowych. Dzięki jasnej i zrozumiałej wizualizacji priorytetów wspiera podejmowanie właściwych decyzji.

DDBrix. Gra biznesowa - Wprowadzenie i warsztaty przybliżające DDMRP

DDP (Demand Driven Planner) - Wprowadzenie do metod DDMRP

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn