DDP / Demand Driven Planner

Wprowadzenie do metod DDMRP (DEMAND DRIVEN MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING)

Szkolenie skupia się na wprowadzeniu pojęć ze standardu DDMRP (DDI/ASCM) i przedstawieniu metody planowania zapotrzebowania na materiały na podstawie zdefiniowanego popytu, bazując na Lean Manufacturing, Theory od Constrains, SixSigma, MRP, DRP w innowacyjny sposób wspierając przepływ informacji i materiałów/towarów.

Intensywne szkolenie przedstawia zagadnienia związane z zarządzaniem dostępnością materiałów dla produkcji i towarów dla dystrybucji, metodach wyznaczania buforów (parametryzacja zapasów), zasadach rozdzielania LT (decoupled LT), wspierania i chronienia dostępności istotnych informacji na etapie planowania materiałowego.

Pozwala również na zrozumienie podstaw metody DDMRP pozwalając na modelowanie, planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw umożliwiając redukcję zbędnych zapasów, minimalizację ryzyka braku dostępności materiałów i w istotny sposób wspieranie obsługi Klienta.

Dzięki szerokiemu wprowadzeniu, szkolenie pozwala zrozumieć co to znaczy być „demand driven” i czym różni się „forecast driven” od „demand driven”.

Szkolenia bardzo merytoryczne i naładowane wiedzą (w pozytywnym sensie), ale też intensywne. Mimo to, każdy z uczestników miał możliwość omówienia wszystkich swoich pytań i wątpliwości. Trenerzy wyjaśniali wszystko na przykładach, które każdy mógł odnieść do swojej branży. (więcej)

Opis szkolenia

 • Obserwujesz rosnącą zmienność Twojego rynku i Twoich Klientów?
 • Czy niepewność dotycząca prognoz i popytu powoduje rosnące zapasy?
 • Czy ze względu na rosnącą złożoność i niejednoznaczność oczekiwań Klientów zdarza się, że brakuje Ci materiałów do produkcji / towarów w dystrybucji?
 • Zastanawiasz się jak chronić przepływ informacji, by wykonać właściwe działanie
  we właściwym czasie?
 • Chcesz wiedzieć, które materiały / towary, na kiedy i w jakiej ilość będą potrzebne
  by zapewnić jak najwyższy poziom obsługi Klienta?
 • Jak zbudować stabilny i stosunkowo łatwy w obsłudze  system planowania zapotrzebowania na materiały/towary, żeby przestać „gasić pożary” –  nie płacić za przyspieszony transport, przestać tłumaczyć się z braku dostępności itp.??
 • Co zrobić, gdy rosnąca liczba komunikatów wyjątków uniemożliwia nadanie priorytetów ?
 • Chcesz się dowiedzieć jak Lean / ToC / SixSigma od dawna obecne w procesach produkcyjnych mogą wspierać planowanie? Poznać nowatorskie podejście
  do zarządzania zaopatrzeniem, operacjami i dystrybucją?
 • Jesteś profesjonalistą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, managerem produkcji lub planowania? Czy może jesteś studentem ciekawym nowej wiedzy? 

Szkolenie DDP wprowadza w świat pojęć DDMRP. DEMAND DRIVEN MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING rozwija standard APICS/ASCM i pozwala na przygotowanie organizacji na rosnące wymagania Klientów.

Metoda DDMRP inkorporuje i w czytelny sposób pozwala na wykorzystanie narzędzi Lean Maufacturing, Theory of Constrains, Six Sigma, MRP (Material Requrements Planning); DRP (Distribution Requirements Planning) wspierając innowacyjne podejście do planowania.  

W trakcie szkolenia DDP przedstawiamy główne definicje i założenia metody DDMRP, w usystematyzowany sposób prezentując podstawy, otoczenie i metodykę DDMRP, aby zintegrowana ochrona, pozycjonowanie i zarządzanie zapasami w istotny sposób wspierało obsługę Klienta.

Ramowe omówienie otoczenia rynkowego i wyzwań stojących przed planowaniem / operacjami  pozwala skupić się na ochronie i promowaniu przepływu ( informacji i materiałów), oraz na zastanowieniu się co zrobić, by unikać sytuacji gdy mamy zbyt mało lub zbyt dużo materiałów/towarów. Mając na uwadze rosnącą zmienność, złożoność oczekiwań Klientów, presję na redukcję zapasów i malejącą tolerancję Klientów na czekanie.

Kolejnym krokiem jest wprowadzanie w świat pojęć DDMRP. Czym jest DDOM – Demand Driven Operating Model, jak uniknąć konfliktów w planowaniu napędzanym prawdziwym popytem.

To prowadzi nas do analizy jak i dlaczego rozdzielać przepływ informacji i materiałów.

 • Na początek przybliżamy metody strategicznego pozycjonowania zapasów poznając kryteria pozycjonowania zapasów (Decoupled Lead Time) i analizujemy konstrukcję BOM i wpływ na zarządzanie zapasem. Szukamy metod na optymalizację wykorzystania zapasów przy jednoczesnym skracaniu MLT (Manufacturing LT)
 • Poznajemy unikalne czynniki pozycjonowania zapasów w sieciach dystrybucyjnych, czym się kierować przy rozdzielaniu i pozycjonowaniu zapasu w sieci. Czym
  się kierować ustalając indeks przepływu (Flow Index)
 • Gdzie i dlaczego pozycjonować bufor (zapas), czym jest bufor – grupowanie cech
  i metody kalkulacji wielkości buforów
 • Jak dynamicznie mają reagować bufory – które zmiany mogą być „automatyczne”
  a które wymagają angażowania planisty? Na czym polega parametryzacja buforów. Czym są wskaźniki wzorców popytu niezbędne do korekt obliczeniowych.

Poznając powyższe zasady, możemy przyjrzeć się planowaniu Demand Driven – planowaniu bazującymi na zamówieniach. Definiujemy kolejność operacji w planowaniu DDMRP, poznajemy mechanizm tworzenia zamówień, warunki działania i stosowania metody DDMRP i zarządzania priorytetami.

Pokazujemy jak takie podejście pozwala się skupić na jasno zdefiniowanym realizowaniu planów, gdzie sygnał alarmowy dla działań planisty / harmonogramowania powstaje w oparciu o statusy buforów i odpowiednie priorytety (zmiany w zapotrzebowaniu, brak w synchronizacji buforów itp.). Jednocześnie „color coding”/wizualizacja wspiera rozumienie i współpracę przy realizacji priorytetów.

Przyglądając się symulacji planowania DDMRP możemy zastosować poznane metody i obserwować zachowanie się systemu planowania.

Kolejny krok, to omówienie DDMRP i środowiska operacyjnego, gdzie poznajemy kryteria i definicję bufora strategicznego DDMRP, omawiamy zasady oceny punktu odnawiania zapasu i zapasu bezpieczeństwa wpływ DDMRP na harmonogramowanie i zarządzanie priorytetami dla produkcji w toku.

Kończąc wprowadzenie w świat pojęć DDOM omawiamy powiązanie DDMRP z Demand Driven S&OP (sterowane popytem planowanie sprzedaży i operacji), jak dostosowanie i analiza danych DDMRP wspiera działania biznesowe i chroni przed zmiennością rynku. Omawiamy potencjalne korzyści z wdrożenia DDMRP, kolejne kroki, które należy uwzględnić w zarządzaniu zmianą. Przypominamy podstawowe pojęcia, zasady i logikę DDMRP.

Cele szkolenia:

 • Poznanie i zrozumienie od podstaw koncepcji DDMRP w zarządzaniu łańcuchem dostaw;
 • Przeanalizowanie na przedstawionych przykładach mechanizmu działania DDMRP ;
 • Wstęp do porównania klasycznego podejścia do zarządzania przepływem wyrobów
  i materiałów poprzez klasyczne MRP z metodą DDMRP;
 • Dostarczenie narzędzia do podejmowania decyzji planistycznych;

Sesje:

 • Planowanie w nowoczesnym świecie (zmiany w MRP, zmiany w otoczeniu);
 • Znaczenie przepływu (Prawo przepływ ; Bullwhip effect);
 • Celowe rozdzielanie procesów; 
 • Biznes napędzany prawdziwym popytem (MRP vs Lean; DDOM);
 • Strategiczne pozycjonowanie zapasów (kryteria, Decoupled LT);
 • Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej (czynniki pozycjonowania; DDMPR vs MRP);
 • Profilowanie i wymiarowanie buforów (grupowania i metody kalkulacji;
 • Dynamiczne dostosowania buforów (automatyczne korekty, dopasowania, wskaźniki);
 • Zasady planowanie napędzanego zamówieniami (kolejność operacji, mechanizm tworzenia zamówień, warunki zastosowania DDMRP, zarządzanie priorytetami);
 • Skupienie na wspólnym i przejrzystym realizowaniu planów (proces zarządzania priorytetami, alarmy na podstawie statusów buforów, eskalacja alarmów i współpraca przy rozwiązywaniu problemów - wizualizacja); 
 • DDMRP a środowisko operacyjne przedsiębiorstwa (wymogi formalne buforów strategicznych, porównanie do safety stock; ROP ; harmonogramowanie szczegółowe; porównanie DDMRP z MRP oraz metodyką Lean Manufacturing;
 • DDS&OP – planowanie sprzedaży i operacji napędzane popytem (zasady i rola planowania nadrzędnego – Demand Driven S&OP; parametryzacja modelu operacyjnego; ochrona biznesu i strategicznych obszarów i celów firmy);
 • Podsumowanie programu i utrwalenie wiedzy (logika, elementy krytyczne, zasady DDMRP; przegląd potencjalnych korzyści, rekomendowane kroki w stronę DDOM

Forma szkolenia:

 • 2,5 dnia (wersja online)
 • szkolenie realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych materiałach Demand Driven Institute
 • w ramach szkolenia uczestnicy wykonują także ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów
 • materiały: podręcznik (drukowany) polskojęzyczny - w przypadku szkoleń online wysłany przed szkoleniem na wskazany adres
 • uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z logo DDI.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W PAKIECIE

Przy zakupie dwóch szkoleń: DDBrix (warsztaty praktyczne przybliżające DDMRP) i DDP (Wprowadzenie do metod DDMRP) zapytaj o rabat: biuro@mpm24.com

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn