Sales and Operations Planning

Opis szkolenia:

Łańcuch dostaw rwie się wywołując efekt domina?
Problemy z dostępnością komponentów, kontenerów, energii uderzają również w Twoje przedsiębiorstwo?
Rosnące ceny i nieprzemyślane zapasy załamują firmową płynność finansową?
Czy Twój proces SOP jest gotowy na trudne czasy?

Sales & Operations Planning pomyślany jest – i często z sukcesem wdrożony – jako proces, w którym powyższe sytuacje są eliminowane. Ścisła kolejność przeglądu planów (od nowych wdrożeń, przez planowanie sprzedaży, planowanie produkcji i zapasów aż po projekcje finansową) pomaga oprzeć się  nie na opiniach, przeczuciach, ale na liczbach i faktach. Żelazna logika wymusza obiektywne podejmowanie decyzji. Tak się faktycznie dzieje i taki efekt jest możliwy przez wdrożenie chyba najtańszego i najefektywniejszego procesu decyzyjnego w firmie. Jednak często projekt wprowadzenia S&OPa rozczarowuje. Trzeba bowiem pamiętać, że proces ten jest mechanizmem poprawienia komunikacji między działami, które często są ze sobą skonfliktowane. Ich cele są często z definicji sprzeczne z celami pozostałych uczestników S&OP.

Wychodząc naprzeciw obecnej rzeczywistości przygotowaliśmy szkolenie, które ma pomóc liderom S&OP w przygotowaniu procesu na możliwą długotrwałą sytuację „nowych realiów”.

S&OP musi przygotować firmę na okres gwałtownych zmian. Dobrze wdrożony musi także koncentrować się na szansach, jakie daje w takiej sytuacji rynek. Przewidywanie potrzeb klientów lub prognozowanie problemów, nawet na niewielką skalę, może stworzyć szansę na ogromną przewagę nad konkurencją.

Cele szkolenia:

Cel nadrzędny: poznanie sprawdzonego sposobu budowy procesu S&OP

Proponowany warsztat pozwoli uczestnikom przejść wszystkie trzy etapy wdrażania Sales & Operations Planning, podczas którego będą ćwiczyć:

 1. Jak prognozować i dobrze ocenić dojrzałość procesu S&OP, aby z jednej strony pozwolić ujrzeć wspólny cel, a z drugiej – zrozumieć wzajemne powiązania (pierwszy etap wdrożenia S&OP)
 2. Jak przygotowywać się na spotkania S&OP, aby były one jak najbardziej efektywne (etap drugi wdrożenia S&OP)
 3. Jak się przygotować na niespodziewane – jak sprawnie dopasować harmonogram do firmy lub jak go usprawnić

Sesje:

 • Perspektywy na kolejne lata

W tej części uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedź na pytania: Jak planować, gdy zmienić się może wszystko? I najważniejsze pytanie: Czy Twój proces S&OP jest gotowy by WYGRAĆ TĘ SYTUACJĘ?

 • Proces S&OP: jak Twój proces jest gotowy by wygrać w trudnych czasach

W trakcie sesji uczestnicy będą mogli określić najważniejsze cechy swojego procesu i porównać je ze sprawdzonymi praktykami S&OP.

 • Prognozowanie: od poprawiania jakości prognoz po system wczesnego ostrzegania

W trakcie sesji uczestnicy będą mogli porównać dojrzałość swoich procesów z najlepszymi praktykami planowania popytu, porównać się z innymi uczestnikami a także określić priorytetowe obszary usprawniania kluczowego podprocesu S&OP: Demand Review.

 • Kluczowe wyzwanie Supply Review: zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw

Podczas tej sesji skupimy się na praktykach prawidłowego zbierania i analizowania danych historycznych, wyciągania z nich wniosków na przyszłość oraz kalkulowania ryzyka. Podobnie jak w sesji poprzedniej uczestnicy będą mogli ocenić dojrzałość swojego podprocesu, porównać się z innymi uczestnikami i określić priorytetowe obszary usprawnień.

 • Trudne czasy wymagają wysokiego zaangażowania wszystkich uczestników S&OP

W trakcie tej sesji odpowiemy sobie na pytania: czy dobrze przygotowujemy spotkanie S&OP? Jakie są najlepsze praktyki angażowania uczestników? Co możemy usprawnić?

 • Jak wdrożyć proces S&OP?

W trakcie sesji zostanie przedstawiony harmonogram wdrożenia dopasowany do firm zaczynających swą przygodę  z S&OP a także pozwalające usprawnić go w firmach, w których proces ten już efektywnie działa.

Profil uczestników:

 • S&OP Managerowie
 • Osoby zajmujące się planowaniem produkcji, zakupów, zapasów, popytu, prognozowaniem, przygotowywaniem danych do dalszych analiz, planowaniem łańcucha dostaw
 • Demand Planerzy, Market Planning Managerowie
 • Właściciele firm
 • Kadra zarządzająca
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką S&OP

Forma warsztatu:

 • 2 dni po 7 godzin - prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Polecany artykuł:

W artykule o wadze procesu S&OP wskazujemy korzyści wdrożenia procesu S&OP, pokazujemy jakie są jego ograniczenia, a dla dociekliwych  przygotowaliśmy konkretne wskazówki jak ocenić dojrzałość procesu w swojej organizacji.

Przejdź do artykułu: Jak dojrzały jest mój proces Sales & Operations Planning?

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn