WDROŻENIE 
Harmonogramowania

eSCM - Sprawdzone szkolenie w nowej e-learningowej formie
Najczęstszymi przyczynami problemów na produkcji są niewykonalne zadania stawiane przed harmonogramistami, brakujące zdolności produkcyjne, niezabezpieczone materiały pod produkcję, sprzeczne priorytety zleceń. Wyeliminowanie tych trudności zależy od wyższych procesów planowania takich jak S&OP, MPS, zarządzanie zapasami i to tam powinny być rozwiązane. Drugi rodzaj przyczyn to nadmierna szczegółowość harmonogramów, przez co nie można ich szybko zaktualizować. A to możemy wyeliminować przy pomocy wdrożenia procesu harmonogramowania. 


Proponujemy Tobie naszą metodę złożoną z 3 kroków, na którą składają się:

Krok 1. Szkolenie SCM. Supply Chain Management- Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Krok 2. Szkolenie PSC. Production Scheduling & Control - Harmonogramowanie i Sterowanie Produkcją
Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe

Korzyści po ukończeniu ścieżki:

  • ustalenie systemu zarządzania produkcją, który w minimalnym stopniu będzie obciążał dział planowania, przy jednoczesnej wysokiej wiarygodności i terminowości realizowanych zleceń
  • wypracowanie systemu zarządzania produkcją ukierunkowanego na skrócenie czasu produkcji poprzez redukcję zapasów międzyoperacyjnych przy wysokim poziomie obsługi Klienta
  • wybór najlepszej metody zarządzania i harmonogramowania Produkcji (CRP, DBR/S-DBR, Flow/Line)

Chcesz uprościć harmonogramowanie i potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami

KROK 1. Szkolenie SCM (Supply Chain Management)

CEL: ZDOBYCIE WIEDZY ORAZ PRZEŁAMANIE OPORU PRZED ZMIANĄ

Żeby móc wprowadzić zmianę trzeba uświadomić sobie i innym, że można pracować prościej i wydajniej niż dotychczas. Na szkoleniu SCM Ty i twój zespół będziecie mogli zobaczyć:

  • Jak planowanie zintegrowane wpływa na działalność całej firmy
  • Jak usprawnienie przekazywania informacji może ustabilizować i uporządkować harmonogramy produkcyjne
  • Jakie zalety i wady ma planowanie ramowe, a jakie planowanie szczegółowe, oraz w jakiej sytuacji dany rodzaj harmonogramowania działa lepiej
  • Jak dane układy produkcyjne wpływają na wydajność produkcji
  • Jak poprawnie mierzone zdolności produkcyjne wpływają na wykonywalność harmonogramów

W ramach szkolenia dostaniecie także checklistę, dzięki której będziecie mogli  ocenić, co trzeba w firmie zmienić, by wdrożenie harmonogramowania miało sens, oraz w jakim obszarze wdrożenie przyniesie najlepsze skutki. Jest to bardzo ważny etap ponieważ dzięki niemu można ocenić czy harmonogramowanie jest na pewno tym, co przyniesie najlepsze korzyści przedsiębiorstwu.

Zmiany należy wprowadzać małymi krokami, dlatego ze swojego zespołu wybierz 2-3 osoby, które najbardziej „zapaliły się” do wdrożenia i uzbrój je w szczegółową wiedzę o procesie harmonogramowania na szkoleniu PSC.

Krok 2. Szkolenie Harmonogramowanie i Sterowanie Produkcją (PSC. Production Scheduling & Control)

CEL:  WYPRACOWANIE ZMIANY

Po wykonaniu checklisty, musisz uzbroić liderów w wiedzę o procesie. Zapisz ich na szkolenie PSC.
Na szkoleniu PSC liderzy poznają logikę CRP ( Capacity Requirements Planning), którą jest podstawą współczesnych zaawansowanych narzędzi harmonogramujących. Dowiedzą się, jak można wykorzystać teorię ograniczeń (ToC) do zarządzania produkcją, a także, jak narzędzia, które oferuje Lean Manufacturing  mogą uprościć harmonogramowanie.

W ramach szkolenia liderzy dostaną podręcznik wdrożeniowy a także będą mogli skorzystać z darmowego coachingu.

Wiedzę zdobytą na szkoleniach najpierw należy przetestować. Wybierz parę indeksów, na których liderzy będą mogli bezpiecznie przystosować proces do charakterystyki firmy i nabrać wprawy w jego prowadzeniu. Gdy dopracujecie prototyp, przystąpcie do kroku 3.

Krok 3. Warsztaty wdrożeniowe

CEL: UTRWALENIE NOWEGO PODEJŚCIA W CAŁEJ FIRMIE

Gdy proces zacznie przynosić oczekiwane rezultaty, można będzie przystąpić do rozszerzania wdrożenia na resztę firmy. Dzięki prototypowi, który będzie żywym przykładem, że nowa metoda działa i jest lepsza od starej, przekonanie reszty pracowników do zaangażowania się we wdrożenie nie powinno być problemem. Jeżeli zobaczą, że nowy proces ułatwi im pracę i pomoże osiągnąć lepsze wyniki, to sami będą się o niego dopominali.

Zorganizuj warsztat wdrożeniowy – oparty na sprawdzonym w poprzednim case’ie. Twoim case’ie!

Wiedza, jaką liderzy posiądą na szkoleniach i doświadczenie, jakie zdobędą podczas prototypowania sprawią, że staną się wewnętrznymi ekspertami procesu. Dzięki nim proces się utrwali.

Zastanawiasz się, czy ta metoda sprawdzi się w Twojej firmie

Umów bezpłatną konsultację 

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn