WDROŻENIE 
Harmonogramowania

  • Priorytety na produkcji ciągle się zmieniają
  • Harmonogramiści nie nadążają ze zmianami planów
  • Produkcja nie realizuje przesłanych planów
  • Każdy harmonogramista ma tak unikalną wiedzę, że wzajemne zastępowanie się jest bardzo trudne

Najczęściej odpowiedzialne za opisane wyżej problemy są dwa rodzaje przyczyn. Pierwszy rodzaj to niewykonalne zadania stawiane przed harmonogramistami, brakuje zdolności produkcyjnych, materiały nie są zabezpieczone pod produkcję, stawia się sprzeczne priorytety zleceń. Wyeliminowanie tych trudności zależy od wyższych procesów planowania takich jak S&OP, MPS, zarządzanie zapasami i tam powinny być rozwiązane. Drugi rodzaj przyczyn to nadmierna szczegółowość harmonogramów, przez co nie można ich szybko zaktualizować. Tę druga przyczynę możemy wyeliminować przy pomocy wdrożenia procesu harmonogramowania.


Więcej o metodologii wdrażania procesów, przeczytasz w artykule: „Jak Wdrażać Procesy Planowania Zintegrowanego”


Wdrożenie składa się z 3 kroków:

Krok 1. Przełamanie oporu przed zmianą

Szkolenie SCM (Supply Chain Management)

Żeby móc wprowadzić zmianę trzeba uświadomić sobie i innym, że można pracować prościej i wydajniej niż dotychczas. Na szkoleniu SCM Ty i twój zespół będziecie mogli zobaczyć:

  • Jak planowanie zintegrowane wpływa na działalność całej firmy
  • Jak usprawnienie przekazywania informacji może ustabilizować i uporządkować harmonogramy produkcyjne
  • Jakie zalety i wady ma planowanie ramowe, a jakie planowanie szczegółowe, oraz w jakiej sytuacji dany rodzaj harmonogramowania działa lepiej
  • Jak dane układy produkcyjne wpływają na wydajność produkcji
  • Jak poprawnie mierzone zdolności produkcyjne wpływają na wykonywalność harmonogramów

W ramach szkolenia dostaniecie także checklistę, dzięki której będziecie mogli  ocenić, co trzeba w firmie zmienić, by wdrożenie harmonogramowania miało sens, oraz w jakim obszarze wdrożenie przyniesie najlepsze skutki. Jest to bardzo ważny etap ponieważ dzięki niemu można ocenić czy harmonogramowanie jest na pewno tym, co przyniesie najlepsze korzyści przedsiębiorstwu.

Zmiany należy wprowadzać małymi krokami, dlatego ze swojego zespołu wybierz 2-3 osoby, które najbardziej „zapaliły się” do wdrożenia i uzbrój je w szczegółową wiedzę o procesie harmonogramowania na szkoleniu PSC.

Szkolenie SCM

Zapisz się 

Planowanie zintegrowane

Dowiedz się więcej

Krok 2.  Wypracowanie zmiany.

Szkolenie Production Scheduling & Control (PSC)

Po wykonaniu checklisty, musisz uzbroić liderów w wiedzę o procesie. Zapisz ich na szkolenie PSC.

Na szkoleniu PSC liderzy poznają logikę CRP ( Capacity Requirements Planning), którą jest podstawą współczesnych zaawansowanych narzędzi harmonogramujących. Dowiedzą się, jak można wykorzystać teorię ograniczeń (ToC) do zarządzania produkcją, a także, jak narzędzia, które oferuje Lean Manufacturing  mogą uprościć harmonogramowanie.

W ramach szkolenia liderzy dostaną podręcznik wdrożeniowy a także będą mogli skorzystać z darmowego coachingu.

Wiedzę zdobytą na szkoleniach najpierw należy przetestować. Wybierz parę indeksów, na których liderzy będą mogli bezpiecznie przystosować proces do charakterystyki firmy i nabrać wprawy w jego prowadzeniu. Gdy dopracujecie prototyp, przystąpcie do kroku 3.

Szkolenie PSC

Zapisz się 

Harmonogramowanie

Dowiedz się więcej

Krok 3. Utrwalenie nowego podejścia w całej firmie

Warsztaty wdrożeniowe

Gdy proces zacznie przynosić oczekiwane rezultaty, można będzie przystąpić do rozszerzania wdrożenia na resztę firmy. Dzięki prototypowi, który będzie żywym przykładem, że nowa metoda działa i jest lepsza od starej, przekonanie reszty pracowników do zaangażowania się we wdrożenie nie powinno być problemem. Jeżeli zobaczą, że nowy proces ułatwi im pracę i pomoże osiągnąć lepsze wyniki, to sami będą się o niego dopominali.

Zorganizuj warsztat wdrożeniowy – oparty na sprawdzonym w poprzednim case’ie. Twoim case’ie!

Wiedza, jaką liderzy posiądą na szkoleniach i doświadczenie, jakie zdobędą podczas prototypowania sprawią, że staną się wewnętrznymi ekspertami procesu. Dzięki nim proces się utrwali.

Osiągnięcia klientów

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami