Certyfikacja APICS CPIM

Certyfikacja APICS CPIM

Uzyskanie certyfikatu CPIM APICS jest udokumentowaniem doskonałego zrozumienia zasad zarządzania produkcją, logistyką i łańcuchem dostaw. Certyfikat ten dla logistyka to dołączenie do grona ponad 114 tysięcy osób na całym świecie, posiadających już ten certyfikat. Logistyka - obejmująca swoim zakresem tematy od prognozowania, nadrzędnego planowania, szczegółowego harmonogramowania, zarządzania zapasami, sterowania produkcją aż po wyjście towaru do klienta - cały łańcuch dostaw, to główny zakres tejże certyfikacji.

Ponad 112 000 specjalistów w 107 krajach uzyskało tytuł APICS CPIM.  APICS posiada 45 000 członków i około 300 partnerów biznesowych na całym świecie.

Znaczenie organizacji certyfikującej - APICS, jej wiarygodność na rynku, dorobek naukowy i dydaktyczny, jej związki z realnym życiem gospodarczym – to, że organizacja ta jest kreatorem nowej wiedzy i propaguje standard taki jak MRP, MRP II, to wszystko powoduje, że certyfikat CPIM jest tak ceniony na rynku. Aby otrzymać tytuł CPIM (certyfikat CPIM - Certified in Planning and Inventory Management) należy zdać dwa egzaminy: CPIM Part 1 oraz CPIM Part 2. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie poświęconej szczegółom technicznym certyfikacji.

Module Content

CPIM PART 1

Module 1: Supply Chain Overview

 • Section A: Operational Objectives to Meet Competitive Priorities
 • Section B: Marketing Strategies
 • Section C: Fundamentals of Sales and Operations Planning
 • Section D: Manufacturing Strategies
 • Section E: KPIs and Metrics
 • Section F: Sustainable and Socially Responsible Supply Chains 

Module 2: Fundamentals of Demand Management

 • Section A: Creating a Product Road Map
 • Section B: Product Development
 • Section C: Characteristics of Demand
 • Section D: Forecasting 

Module 3: Plan Supply

 • Section A: Master Production Schedule
 • Section B: Material Requirements Planning
 • Section C: Capacity Requirements Planning
 • Section D: Final Assembly Scheduling
 • Section E: Closing the Loop 

Module 4: Executing the Supply Plan

 • Section A: Buy
 • Section B: Make 

Module 5: Inventory Management

 • Section A: Inventory Investment and Days of Supply
 • Section B: Safety Stock
 • Section C: Item Segmentation
 • Section D: Order Quantity and Item Replenishment
 • Section E: Tracking Inventory Through Supply Chain
 • Section F: Basics of Reverse Logistics
 • Section G: Inventory Accuracy Audits
 • Section H: Addressing Inventory Loss
 • Section I: Planning and Managing Distribution Inventory 

Module 6: Continuous Improvement and Quality Management and Technologies 

 • Section A: Continuous Improvement
 • Section B: Information, Process, and Emerging Technologies  

CPIM PART 2

Module 1: Strategy

 • Section A: The Environment and Strategy
 • Section B: Strategic Scope
 • Section C: Strategic Objectives
 • Section D: Developing Organizational Strategy
 • Section E: Executing and Monitoring Strategy
 • Section F: Analysis for Functional and Operational Strategies
 • Section G: Functional and Operational Strategies
 • Section H: Processes and Layouts
 • Section I: Performance Monitoring and KPIs
 • Section J: Risk Management 
 • Section K: Capital Equipment and Facilities 
 • Section L: Sustainability Strategies 

Module 2: Sales and Operations Planning

 • Section A: Purpose of S&OP
 • Section B: S&OP Roles and Process
 • Section C: Aggregate Demand and Supply Plans
 • Section D: Reconciling S&OP Plans 

Module 3: Demand

 • Section A: Demand Management
 • Section B: Customers
 • Section C: Marketing and Product Management
 • Section D: Sources of Demand
 • Section E: Forecasting Section F: Forecast Performance 

Module 4: Supply

 • Section A: Creating the Master Schedule
 • Section B: Using and Maintaining the Master Schedule
 • Section C: Rough-Cut Capacity Planning
 • Section D: MRP Design
 • Section E: Using and Managing MRP
 • Section F: CRP and MRP-Based Scheduling
 • Section G: Final Assembly Schedule
 • Section H: Suppliers
 • Section I: Purchasing
 • Section J: Product Costing
 • Section K: Changes and Supply Disruptions
 • Section L: Product Life Cycle Management 

Module 5: Inventory

 • Section A: Inventory Planning
 • Section B: Inventory Management
 • Section C: Inventory Costs, Value, and Metrics
 • Section D: Inventory Control
 • Section E: Waste Hierarchy and Reverse Logistics 

Module 6: Detailed Schedules

 • Section A: Planning Detailed Schedules
 • Section B: Scheduling and PAC Methods
 • Section C: Production Schedules
 • Section D: Using Detailed Schedules 

Module 7: Distribution

 • Section A: Planning Distribution
 • Section B: Replenishment and Order Management
 • Section C: Reverse Logistics in Distribution Network 

Module 8: Quality, Continuous Improvement, and Technology 

 • Section A: Quality
 • Section B: Continuous Improvement
 • Section C: Technology 

Korzyści z certyfikacji APICS CPIM

Certyfikat CPIM (Certified in Planning and Inventory Management) sygnowany przez APICS to zarówno inwestycja dla pracodawcy w pracownika, ale i bezpośrednia wartość dla każdej osoby, która zdecyduje się na poszerzenie swoich kompetencji. Wiedza APICS poparta doświadczeniem praktycznym i konkretnymi osiągnięciami daje szansę realizowania coraz bardziej wymagających zadań - ukoronowaniem tego może być certyfikat. Logistyka to wciąż rozwijająca się dziedzina, dlatego raz zdany egzamin i uzyskany certyfikat podlega recertyfikacji.

Certyfikat CPIM poparty wiedzą i doświadczeniem praktycznym zaczyna odgrywać coraz większą rolę wśród polskich logistyków, a ich rola i znaczenie w najbliższych latach będzie nadal rosło - certyfikat ten dla logistyka staje się powoli standardem.

Jest to narzędzie, które zastosowane w organizacji usprawnia wszystkie procesy i ułatwia komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy. Przedstawiciele firm z różnych stron świata posiadający te same certyfikaty nie mają kłopotów ze zrozumieniem swojej sytuacji i nie tracą czasu na wstępną definicję używanych pojęć.

Certyfikacja CPIM to prestiż i atut wspierający rozwój kariery: zarówno w aktualnej pracy, jak również w poszukiwaniu nowych wyzwań na stanowiskach planistycznych i kierowniczych w wielu międzynarodowych koncernach.

Zdany egzamin to obiektywne potwierdzenie wiedzy w dziedzinie logistyki i zarządzania operacyjnego.

Egzaminy z pewnością nie są łatwe. Aby myśleć poważnie o certyfikacji należy zaplanować czas na przygotowanie.

Przygotowanie do certyfikacji to szukanie odpowiedzi, które to wymagają postawienia się w zupełnie innej sytuacji, niż te z którymi mamy styczność w codziennej pracy. Prawidłowe odpowiedzi wymagają też często zrozumienia potrzeb i wyzwań, które istnieją w zakładach o innym profilu produkcji lub funkcjonujących w innym środowisku biznesowym.

Zapraszamy do warsztatu przygotowującego do certyfikacji CPIM PART 1.

Bądźmy w kontakcie
Facebook LinkedIn