CERTYFIKAT

Uzyskanie certyfikatu CPIM APICS jest udokumentowaniem doskonałego zrozumienia zasad projektowania, działania oraz sterowania systemami produkcji i dystrybucji produktów i usług. Certyfikat ten dla logistyka to dołączenie do grona około 125 tysięcy osób na całym świecie, posiadających już ten certyfikat. Logistyka - obejmująca swoim zakresem tematy od prognozowania, nadrzędnego planowania, szczegółowego harmonogramowania, zarządzania zapasami, sterowania produkcją aż po wyjście towaru do klienta - cały łańcuch dostaw, to główny zakres tejże certyfikacji.

Znaczenie organizacji certyfikującej - APICS, jej wiarygodność na rynku, dorobek naukowy i dydaktyczny, jej związki z realnym życiem gospodarczym – to, że organizacja ta jest kreatorem nowej wiedzy i propaguje standard taki jak MRP, MRP II, to wszystko powoduje, że certyfikat CPIM jest tak ceniony na rynku. Aby otrzymać tytuł CPIM (certyfikat CPIM - Certified in Production and Inventory Management) należy zdać dwa egzaminy: CPIM Part I oraz CPIM Part II. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie poświęconej szczegółom technicznym certyfikacji.

Korzyści z certyfikacji APICS CPIM

Certyfikat CPIM sygnowany przez APICS to zarówno inwestycja dla pracodawcy w pracownika, ale i bezpośrednia wartość dla każdej osoby, która zdecyduje się na poszerzenie swoich kompetencji. Wiedza APICS poparta doświadczeniem praktycznym i konkretnymi osiągnięciami daje szansę realizowania coraz bardziej wymagających zadań - ukoronowaniem tego może być certyfikat. Logistyka to wciąż rozwijająca się dziedzina, dlatego raz zdany egzamin i uzyskany certyfikat podlega recertyfikacji.

Certyfikat CPIM poparty wiedzą i doświadczeniem praktycznym zaczyna odgrywać coraz większą rolę wśród polskich logistyków, a ich rola i znaczenie w najbliższych latach będzie nadal rosło - certyfikat ten dla logistyka staje się powoli standardem.

Jest to narzędzie, które zastosowane w organizacji usprawnia wszystkie procesy i ułatwia komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy. Przedstawiciele firm z różnych stron świata posiadający te same certyfikaty nie mają kłopotów ze zrozumieniem swojej sytuacji i nie tracą czasu na wstępną definicję używanych pojęć.

Egzaminy z pewnością nie są łatwe. Aby myśleć poważnie o certyfikacji należy zaplanować czas na przygotowanie. Jest to świetna okazja do pogłębienia wiedzy na szkoleniach pomocnych w przygotowaniach do egzaminów (pamiętając o tym, że celem tych szkoleń nie jest przygotowanie stricte do certyfikacji, lecz wyposażenie naszych Klientów w niezbędne narzędzia, techniki i wiedzę umożliwiające wdrożenie najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw). Poszukując prawidłowych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne często trzeba postawić się w zupełnie innej sytuacji, niż tych, z którymi mamy styczność w codziennej pracy. Zrozumieć potrzeby i wyzwania, które istnieją w zakładach o innym profilu produkcji lub funkcjonujących w innym środowisku biznesowym. To z kolei buduje łatwość do przystosowywania się do nowych sytuacji, poszukiwania rozwiązań i odnajdywania się w innych warunkach biznesowych.

Zdany egzamin to obiektywne potwierdzenie wiedzy w dziedzinie logistyki i zarządzania operacyjnego.

Certyfikacja CPIM to prestiż i atut wspierający rozwój kariery: zarówno w aktualnej pracy, jak również w poszukiwaniu nowych wyzwań na stanowiskach planistycznych i kierowniczych w wielu międzynarodowych koncernach.

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami