Certyfikacja APICS CPIM

Certyfikacja APICS CPIM

Uzyskanie certyfikatu CPIM APICS jest udokumentowaniem doskonałego zrozumienia zasad zarządzania produkcją, logistyką i łańcuchem dostaw. Certyfikat ten dla logistyka to dołączenie do grona ponad 114 tysięcy osób na całym świecie, posiadających już ten certyfikat. Logistyka - obejmująca swoim zakresem tematy od prognozowania, nadrzędnego planowania, szczegółowego harmonogramowania, zarządzania zapasami, sterowania produkcją aż po wyjście towaru do klienta - cały łańcuch dostaw, to główny zakres tejże certyfikacji.

Ponad 114 000 specjalistów w 107 krajach uzyskało tytuł APICS CPIM.  APICS posiada 45 000 członków i około 300 partnerów biznesowych na całym świecie.

Znaczenie organizacji certyfikującej - APICS, jej wiarygodność na rynku, dorobek naukowy i dydaktyczny, jej związki z realnym życiem gospodarczym – to, że organizacja ta jest kreatorem nowej wiedzy i propaguje standard taki jak MRP, MRP II, to wszystko powoduje, że certyfikat CPIM jest tak ceniony na rynku. Aby otrzymać tytuł CPIM (certyfikat CPIM - Certified in Planning and Inventory Management) należy zdać jeden egzamin. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie poświęconej szczegółom technicznym certyfikacji.

Module Content

Module 1: Supply Chains and Strategy

Module 2: Sales and Operations Planning

Module 3: Demand

Module 4: Supply

Module 5: Detailed Schedules

Module 6: Inventory

Module 7: Distribution

Module 8: Quality, Technology and Continuous Improvement

Korzyści z certyfikacji APICS CPIM

Certyfikat CPIM (Certified in Planning and Inventory Management) sygnowany przez APICS to zarówno inwestycja dla pracodawcy w pracownika, ale i bezpośrednia wartość dla każdej osoby, która zdecyduje się na poszerzenie swoich kompetencji. Wiedza APICS poparta doświadczeniem praktycznym i konkretnymi osiągnięciami daje szansę realizowania coraz bardziej wymagających zadań - ukoronowaniem tego może być certyfikat. Logistyka to wciąż rozwijająca się dziedzina, dlatego raz zdany egzamin i uzyskany certyfikat podlega recertyfikacji.

Certyfikat CPIM poparty wiedzą i doświadczeniem praktycznym zaczyna odgrywać coraz większą rolę wśród polskich logistyków, a ich rola i znaczenie w najbliższych latach będzie nadal rosło - certyfikat ten dla logistyka staje się powoli standardem.

Jest to narzędzie, które zastosowane w organizacji usprawnia wszystkie procesy i ułatwia komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy. Przedstawiciele firm z różnych stron świata posiadający te same certyfikaty nie mają kłopotów ze zrozumieniem swojej sytuacji i nie tracą czasu na wstępną definicję używanych pojęć.

Certyfikacja CPIM to prestiż i atut wspierający rozwój kariery: zarówno w aktualnej pracy, jak również w poszukiwaniu nowych wyzwań na stanowiskach planistycznych i kierowniczych w wielu międzynarodowych koncernach.

Zdany egzamin to obiektywne potwierdzenie wiedzy w dziedzinie logistyki i zarządzania operacyjnego.

Egzaminy z pewnością nie są łatwe. Aby myśleć poważnie o certyfikacji należy zaplanować czas na przygotowanie.

Przygotowanie do certyfikacji to szukanie odpowiedzi, które to wymagają postawienia się w zupełnie innej sytuacji, niż te z którymi mamy styczność w codziennej pracy. Prawidłowe odpowiedzi wymagają też często zrozumienia potrzeb i wyzwań, które istnieją w zakładach o innym profilu produkcji lub funkcjonujących w innym środowisku biznesowym.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn