Egzaminy APICS CPIM

Egzaminy certyfikujące APICS - CPIM w Polsce

Aby otrzymać tytuł CPIM (certyfikat CPIM - Certified in Production and Inventory Management) należy zdać dwa egzaminy: CPIM Part 1 oraz CPIM Part 2.

W 2016 roku APICS zmniejszył wymaganą liczbę egzaminów z pięciu do dwóch:

  • CPIM PART 1 (odpowiada egzaminowi BSCM)
  • CPIM PART 2 (odpowiada egzaminom MPR + DSP + ECO + SMR)

Legenda:

BSCM - Basics of Supply Chain Management
MPR - Master Planning of Resources
DSP - Detailed Scheduling & Planning
ECO - Execution and Control of Operations
SMR - Strategic Management of Resources

Procedura zapisu na egzamin

Krok I

Klient zamawia w MPM egzamin (karta zgłoszeniowa MPM z informacjami o nabywcy, wybranym egzaminie, wybranym terminie (okienku), osobie, która się zgłasza i APICS ID tej osoby).
Jeśli kandydat nie posiada APICS ID, prosimy o założenie darmowego profilu na stronie http://www.apics.org/NewUser, który jest jednoznaczny z nadaniem ID.
Po otrzymaniu takiego zamówienia MPM zgłasza kandydata do APICS i kupuje w jego imieniu Exam Credits, które będą upoważniały go do podjęcia kolejnych kroków całej procedury.

Exam Credits ważne są przez 6 miesięcy od daty ich zakupu.
MPM wystawia fakturę w dniu zakupu Exam Credits. Przelicznik waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Krok II

Po otrzymaniu przez MPM potwierdzenia z APICS dotyczącego zakupu Exam Credits w APICS, MPM informuje kandydata o konieczności zalogowania się na swoim profilu na stronie  www.apics.org  i wypełnienie zakładki ATT – Authorization to Test (potwierdzenie danych osobowych,  terminu, zapoznanie się z kodeksem etycznym APICS itp).
ATT ważny jest przez 6 miesięcy od daty jego wypełnienia.

Po wypełnieniu ATT Kandydat zostanie automatycznie przekierowany na stronę Pearson VUE’s.
Po wejściu na stronę będzie mógł wybrać centrum egzaminacyjne, datę i godzinę egzaminu.

Wypełnienie ATT nie obliguje do natychmiastowego zapisu na egzamin - do zaplanowania miejsca i terminu egzaminu można powrócić w dogodnym terminie (biorąc pod uwagę, że zakupione Exam Credits i ATT ważne są tylko 6 miesięcy).
Egzaminy realizowane są w trybie „on demand”, oczywiście w zależności od dostępności miejsc w centrach egzaminacyjnych (w perspektywie 6 miesięcy od wypełnienia ATT). Celem weryfikacji dostępności miejsc prosimy o kontakt z centrami egzaminacyjnymi.

UWAGA:

  • Zmiana terminu egzaminu - są to koszty, którymi obciąża Pearson VUE lub APICS – prosimy o weryfikację tych kosztów z Pearson lub APICS. Przesunięcie egzaminu możliwe jest na 24 godziny przed egzaminem -  koszt to 45$, przesunięcie egzaminu w terminie późniejszym nie jest możliwe i opłata za egzamin przepada. Kolejny egzamin można zaplanować w terminie nieprzekraczającym okres ważności ATT.
  • Anulowanie egzaminu - opłata przepada
  • Osoby, które zakupiły wersję bundle  będą miały rok, by podejść do obu egzaminów

Terminy egzaminów CPIM i CSCP

Wyboru terminu egzaminu dokonuje się w trybie "on demand", oczywiście w zależności od dostępności danego terminu w wybranym centrum egzaminacyjnym (w perspektywie 6 miesięcy od wypełnienia ATT).

Uwaga: „For candidates scheduling their exams after it converts to on-demand, candidates will see a minimum of 3 months of testing availability with most sites publishing a 6 full months calendar. Pearson VUE requires all sites to publish 90 day site schedules but the majority of their sites publish 6-month calendars”

Lokalizacje egzaminów

Egzaminy zdawać będzie można w centrach komputerowych Pearson VUE – są one rozlokowane w całej Polsce. 

http://www.pearsonvue.com/apics/ 

Koszt egzaminu komputerowego

2 egzaminy -  CPIM Part 1 (BSCM) oraz CPIM Part 2 (egzamin łączony obejmujący zakres wiedzy MPR + DSP + ECO + SMR):

Produkt ASCM non-member/CORE ASCM PLUS Member
CPIM Part 1
Part 1 Learning System – materiały pomocnicze do certyfikacji $550 netto $395 netto
Part 1 Egzamin $690 netto*** $495 netto
CPIM Part 2
Part 2 Learning System - materiały pomocnicze do certyfikacji $690 netto $495 netto
Part 2 Egzamin $690 netto*** $495 netto
SINGLE BUNDLE z egzaminem poprawkowym w cenie    
single Bundle: CPIM Part 1 (egzamin* + materiały) N/A $800 netto
single Bundle: CPIM Part 2 (egzamin* + materiały) N/A $890 netto
CPIM BUNDLE**
Part 1 Learning System + egzamin + Part 2 Learning System + egzamin N/A $1,580 netto

 UWAGA: do powyższych cen należy doliczyć koszty przesyłki z USA

* Kandydaci kwalifikują się do egzaminu drugiej szansy (ponowne podejście), TYLKO wtedy gdy zaplanują i podejdą do swojego pierwszego egzaminu w ciągu 90 dni od daty wypełnienia ATT i nie zaliczą tego egzaminu.
** Osoby, które zakupiły wersję CPIM BUNDLE – będą miały rok, by podejść do obu egzaminów
***Aby podejść do nowych egzaminów nie ma konieczności zakupu Learning System

Ilość pytań i punktacja

Egzamin CPIM Part 1 (BSCM): 150 pytań, 3,5 godziny
Egzamin CPIM Part 2 (MPR+DSP+ECO+SMR): 150 pytań; 3,5 godziny; 25% pytań z każdego modułu

Maksymalna ilość punktów do osiągnięcia: 350. Aby zaliczyć egzamin należy mieć minimum 300 punktów
Po zaliczeniu nowego egzaminu BSCM czyli CPIM Part 1 uczestnik nie dostanie drukowanego certyfikatu – otrzyma za to Linked-in banner. Osoby które otrzymają 80% i więcej punktów dostaną też link do certyfikatu, który będą mogły ściągnąć i samodzielnie wydrukować.

Pytania podczas egzaminu mogą mieć różną konstrukcję (odpowiedzi do wyboru, uzupełnianie wolnych pól, „przeciągnij i upuść” itp.)

Formularz zgłoszenia na egzamin

Pobierz formularz zgłoszenia na egzamin 2019

Okres ważności egzaminów i certyfikacji APICS CPIM

Egzaminy są ważne przez trzy lata – tzn. w przeciągu trzech lat od zaliczenia jednej części należy przystąpić i zaliczyć część drugą, aby otrzymać tytuł CPIM.

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat. Utrzymanie certyfikacji – należy uzbierać 75 punktów w przeciągu 5 lat. Szczegóły dotyczące utrzymania certyfikacji, sposób naliczania punktów ukaże się niebawem na stronach www.apics.org
Certyfikaty APICS są uznawane na całym świecie jako standard doskonałości zawodowej w zakresie łańcucha dostaw i zarządzania operacjami., stąd w celu zapewnienia ważności tych certyfikatów, APICS ogranicza termin ważności egzaminów certyfikacyjnych.
Polityka ta ma na celu zapewnienie, że kandydaci, którzy zdobędą certyfikaty APICS będą posiadać aktualną oraz odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

Powiadomienia kandydatów

Kandydaci na otrzymanie certyfikatów powinni pozostać powiadomieni o swoim statusie przez APICS. W przyszłości APICS będzie wysyłać stosowne powiadomienia na bieżąco.
Pytania od kandydatów na otrzymanie certyfikacji, należy skierować do Działu Obsługi Klienta APICS +1-773-867-1777 lub service@apics.org

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami