Opinie uczestników
Global Challenge TFC

PKN ORLEN

PKN ORLEN S.A. to najlepszy zespół z Polski w rozgrywkach TFC 2015, zakwalifikował się do światowego finału (Global Final) w Amsterdamie.

Przystępując po raz drugi do rozgrywek spodziewaliśmy się podobnych wyzwań jak w poprzedniej edycji, czyli przede wszystkim koncentracja na zarządzaniu ryzykiem po stronie dostaw surowców i optymalizacja całego łańcucha w celu maksymalizacji przychodów. Prawdę mówiąc ta wizja nie wzbudzała w nas specjalnych emocji, szczególnie, że roku temu osiągnęliśmy całkiem dobry wynik i mieliśmy świadomość jak sprostać tego typu wyzwaniom. Tymczasem, o ile pierwsza runda jeszcze była dość spokojna, to to co się stało w drugiej rundzie było kompletnym zaskoczeniem. Możliwość kilkukrotnego przeskalowania działalności firmy w wyniku dostępu do dodatkowych dużych rynków i konieczność zdefiniowania sposobu ich zaopatrywania okazały się niesamowitym wyzwaniem, a poziom zaangażowania i emocji jaki przy tym wyzwoliliśmy były jeszcze większe niż w poprzedniej edycji.

W naszym przypadku kluczem do sukcesu było rozsądne podejście do zarządzania sprzedażą,  globalne spojrzenie na strukturę sieci oraz procesy logistyczne i dobranie architektury produkcyjnej i logistycznej w sposób optymalny do zaspokajanego popytu. W kwestii sprzedaży przyświecała nam idea "nie wszystko za wszelką cenę". Dlatego analizowaliśmy rentowność każdego produktu dla wszystkich klientów na wszystkich potencjalnych rynkach i określaliśmy te o największym potencjale ekonomicznym. Pod tak zdefiniowany popyt konfigurowaliśmy linię produkcyjną i sieć dystrybucji. Oczywiście wszystko wymagało dokonania wielu obliczeń, ale to podejście okazało się bardzo skuteczne. Zwycięstwo nie było by jednak możliwe bez najważniejszego elementu, którym był zespołowy sposób podejmowania decyzji.  W zasadzie każdą zmianę analizowaliśmy wspólnie (koszt vs. korzyść z decyzji), aż do osiągnięcia konsensusu. Było to możliwe ponieważ każdy członek naszego zespołu był otwarty na argumenty i wykazywał zdolność do zmiany własnego zdania (zwykle kosztem obniżenia KPI w swoim obszarze). Czasem, gdy skutki jakiejś decyzji wydawały się niepoliczalne dopuszczaliśmy pierwiastek intuicji, zwłaszcza kobiecej :).

Wojciech Bujak, Marta Jaroni, Anna Kowalska, Robert Reńda

 


Mimo, że w codziennej pracy w SCM PKN ORLEN nie brakuje skomplikowanych dylematów decyzyjnych to udział w The Fresh Connection Open Competition był dla nas dużym wyzwaniem intelektualnym. Był też dobrą okazją do weryfikacji naszej wiedzy dotyczącej zarządzania i optymalizacji działalności operacyjnej PKN ORLEN w warunkach odmiennego łańcucha dostaw zamodelowanego w TFC.

 Każda runda wymagała od nas wielu godzin analiz i kalkulacji w celu odkrycia oraz zrozumienia mechanizmów i dźwigni wzrostu ROI kierowanej przez nas wirtualnej firmie. Zmiana warunków rynkowych między rundami powodowały, że gra była dynamiczna a wypracowane rozwiązania w poprzednich rundach należało za każdym razem weryfikować i dostosowywać do nowej sytuacji. Ta zmienność skutkowała niepewnością wyniku do samego końca, co sprawiło, że gra była bardzo emocjonująca!

PKN ORLEN S.A.: Wojciech Bujak, Dyrektor, Biuro Prognozowania i Analiz Rynkowych, Obszar Zarządzania Łańcuchem Dostaw, wraz z zespołem

Uczestnicy zawodów z Polski 2013-2022 i ich opinie:

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn