Blog
Planowanie zintegrowane

Jak znajduje się winnego

W planowaniu wiedza czasem nie wystarczy – trzeba rozumieć. Aby problem rozwiązać, trzeba zrozumieć przyczyny, żeby zrozumieć, trzeba mieć dane i zmapowany proces. A żeby mieć dobre dane i właściwie zbudowany proces, to trzeba trochę się napracować.

Dlaczego zatem Klient nie otrzymał dostawy w terminie? 

Chaos i ogólne zamieszanie

Skupieni na otoczeniu zapominamy, jak organizacja procesów, komunikacja w naszej firmie wpływa na powstawanie chaosu i prowadzi do konfliktów. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że jeżeli firma osiąga pewien rozmiar (>~ 500 pracowników) to nawet otoczenie, Klienci nie są potrzebni, by w środku rosło ciśnienie, powstawały napięcia i konflikty.

Chcesz ograniczenia niepotrzebnych dyskusji, podjazdowych walk i ciągłego gaszenia pożarów?

System – jak wdrażać, by wdrożyć i korzystać

Ilość Exceli jest zatrważająca? Każdy dzień rozpoczynamy od modlitwy: dzięki Ci Panie Boże za „wyszukaj pionowo” i tabelę przestawną? A może centrala przypomniała sobie o Twoim zakładzie produkcyjnym... i teraz będziemy żyli w krainie pełnej szczęśliwości...
I tylko system informatyczny, który jest w centrali trzeba wdrożyć…

Jak wdrażać Procesy Planowania Zintegrowanego?

Niezadawalająca terminowość, zbyt wysokie zapasy, częsta zmiana planów i koszty tych zmian są codziennymi problemami doświadczanymi przez działy planowania. Powszechne jest rozczarowanie jakością prognoz, czy komunikacji ze sprzedażą, produkcją i zaopatrzeniem. By je zwalczyć firmy decydują się na znaczące inwestycje w systemy informatyczne, a także duże projekty konsultingowe. Wyniki są jednak bardzo rozczarowujące – sytuacja często nie ulega poprawie. Co robić, by wreszcie sprawy pchnąć do przodu?

Ruletka z trzema kulami w rewolwerze

Szeroka oferta, zmienność popytu, sezonowość – jak sobie z nimi radzić?

Większość przedsiębiorstw  produkcyjnych  składa się z wielu działów: logistyki, produkcji, planowania, sprzedaży, eksportu, badań i rozwoju, zakupów, finansów,  przetargów. Każdy z tych działów próbuje na swój własny sposób przygotować się a następnie sprostać zwiększonemu popytowi. Doświadczenie pokazuje, że takie podejście jest dość ryzykowne i przypomina loterię a nie właściwe przygotowanie się do sezonu. Co się dzieje gdy któryś lub kilka działów nie do końca wiedziały co je czeka i dlaczego w danym okresie zaskoczyła ich zwiększona sprzedaż? Niebezpieczne zabawy rewolwerem przedstawiają Przemysław Bartniak, dyrektor produkcji, i Michał Kordelski, menedżer łańcucha dostaw.(...)

Tyle gadania, a najsłabsze ogniwo ciągle w tym samym miejscu, czyli o skutecznym wprowadzaniu zmian.

Relacja z wystąpienia Pana Alana Milliken’a z BASF.

Tytuł prezentacji Alana brzmiał „Co jest Twoim najsłabszym ogniwem?” (What Is Your Weakest Link?). Alan rozpoczął od prostego pytania: co jest celem każdego przedsiębiorstwa w doskonałości operacyjnej? Oczywistą odpowiedzią było, to co przedstawił na slajdzie – balans pomiędzy procesami, technologią, która te procesy wspiera i ludźmi, którzy zarządzają procesami przy pomocy różnych rozwiązań technologicznych. Nie było osoby na sali, która się z tym nie zgodziła. W tym momencie Alan zaproponował nam quiz, abyśmy przyporządkowali wielkości wydatków, jako procent całości budżetu, do poszczególnych elementów projektu.(...)

Droga ku dojrzałości łańcucha dostaw – felieton z konferencji SAPICS.

Zapraszamy do relacji z wystąpienia Pana Kobusa Fourie, pełniącego stanowisko Supply Chain Development Manager i odpowiedzialnego za koordynację procesów logistycznych we wszystkich krajach afrykańskich w grupie browarów SAB Miller.

Prezentacja przedstawiła 5 letnie doświadczenia we wdrożeniu wspólnego, spójnego procesu zarządzania operacyjnego w całym regionie składającego się z niemalże dwudziestu krajów. Wg przedstawionych informacji, sprzedaż piwa w Afryce szybko rośnie. Wynika to m. in. z faktu, że przeciętne spożycie piwa na jednego mieszkańca w Afryce wynosi 8 litrów rocznie, podczas gdy średnia światowa wynosi około 30 litrów rocznie. Dynamiczny wzrost i zdobywanie rynków w kolejnych krajach stawia wyzwania koordynacji łańcucha dostaw.(…)

Efektywne planowanie w firmie produkcyjnej – Case Study.

Jak znaleźć sposób na skuteczne planowanie w firmie produkcyjnej? Jak wypracować metody współpracy pomiędzy Handlem, Produkcją i Zakupami, aby skuteczniej  obsługiwać Klientów, dbając jednocześnie o kontrolę nad zapasami i kosztami?  Jak zadbać o wysoką dostępność naszych produktów, zwłaszcza nowości oraz tych, które decydują o naszej przewadze konkurencyjnej? Jak alokować ograniczone zasoby produkcyjne pomiędzy potrzeby zarówno rynku krajowego i rynków eksportowych? W jaki sposób zwiększać elastyczność unikając nadmiernych kosztów? Oto pytania, które towarzyszą zarządzającym firmami produkcyjnymi od zawsze.

Środowisko produkcji… i co z tego…

Piotr, kierownik produkcji i jakości w wielu firmach, ma przed sobą kolejne wyzwanie - duży zakład produkcyjny, wiele wydziałów, różne procesy technologiczne. Widział światowe trendy, ale też zdrowy rozsądek podpowiadał mu, że firma powinna się koncentrować na tym, co robi najlepiej. Nie można być rewelacyjnym we wszystkim – nie złapiemy kilku srok za ogon – myślał Piotr (...)

Planowanie w środowisku franczyzowym

"Sieć restauracji, które możemy spotkać w większych polskich miastach lub przy głównych drogach, opiera się głównie na franczyzie. Sama firma McDonald’s bardzo rzadko jest właścicielem punktów gastronomicznych i urządzeń do „produkcji hamburgerów”. Koncentruje się głównie na zarządzaniu całym łańcuchem dostaw i kooperacją wielu ogniw: dostawców-producentów płodów rolnych, firm transportowych, magazynów i sprzedawców. O jakiej skali mówimy? 61 milionów Klientów dziennie… codziennie… w 111 krajach w ponad 32 tysiącach restauracji.

To oczywiste, że stock-out’y zdarzają się także tam, ale przełożenie jest zupełnie inne – jeżeli założymy poziom obsługi klienta na poziomie 98%, to dla McDonald’s oznaczałoby, że co godzinę 6 osób nie otrzymuje tego co właśnie chciało by zjeść! W jaki sposób firma tym zarządza? Na czym się koncentruje?”

Stać się jeszcze lepszym bohaterem

Case na podstawie prezentacji pana Geralda Prade z firmy ECOLAB, pełniącego funkcję Vice President Planning EMEA, odpowiedzialnego za planowanie i koordynację produkcji w Europie.

„Gerald przedstawił drogę, którą przeszła firma w ciągu ostatnich lat, wdrażając planowanie zintegrowane. Wg jego relacji firma nie miała mocnych tradycji planowania i skoordynowanego zarządzania. Jak to przedstawił – jest to firma o podejściu rynkowym, gdzie zdobycie każdego klienta jest bardzo ważne i związane ze znacznym wysiłkiem. Sprzedawcy zatem – to bohaterzy. A bohaterowie działają raczej „akcyjnie” niż poprzez powtarzalne procesy. Wg relacji Geralda, ten kult bohaterów i związane z nim metody zarządzania obowiązywały nie tylko w sprzedaży, ale również w pozostałych funkcjach firmy, z racji pro-rynkowego nastawienia organizacji.”

Liczą się tylko przedsiębiorstwa klasy A!

"Co decyduje o istnieniu i przewadze przedsiębiorstwa? Dlaczego DELL z sukcesem zdobywa rynek? Dzięki czemu udaje się firmie osiągać zaplanowane cele? Co decyduje o tym, że przedsiębiorstwo, w którym TY pracujesz odnosi sukces rynkowy? Jeżeli firma, w której pracujesz to przedsiębiorstwo państwowe lub monopolista na rynku, prawdopodobnie w Twojej firmie nie stawia się bardzo na doskonalenie... Bardziej jednak prawdopodobne, że pracujesz w przedsiębiorstwie prywatnym, nawet jeżeli jest to oddział wielonarodowej korporacji. Co to oznacza w praktyce? (...)"

Na pytanie: co produkować, jest tylko jedna odpowiedź.

Artykuł został wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie: „Logistyka wzloty i upadki – o planowaniu praktycznie”.

Po ponad sześciu latach „tułaczki” po Polsce Piotr wrócił w swoje rodzinne strony. Wreszcie miał szansę przestać być „weekendowym tatusiem”. Po pracy w korporacjach w branży motoryzacyjnej i elektronicznej trafił teraz do małej firmy w branży metalowej. PW – to sztandarowy produkt tej firmy, występujący w kilkunastu wersjach, w zależności od wielkości. Piotr rozpoczął pracę na przełomie lipca i sierpnia, tuż przed okresem największej sezonowej sprzedaży. (...)

Nauczyć się pracować ze sobą na nowo: jak kryzys pomógł nam wdrożyć nowy efektywny system planowania

Artykuł został wyróżniony w konkursie: „Logistyka wzloty i upadki – o planowaniu praktycznie”.

(...) Jak wiadomo, usatysfakcjonowanie wszystkich w 100% jest niemożliwe. Znalezienie „złotego środka” też nie jest łatwe. Wyniki współpracy pracowników technologii, utrzymania ruchu, produkcji, sprzedawców i planisty były różne. Każdy próbował przeciągać plany produkcyjne w swoją stronę. Brak ustalonych zasad współpracy, jasnych celów oraz ograniczeń przynosił niekorzystne skutki dla firmy. Były nimi np. postoje na produkcji, które kosztują firmę ok. 1000 zł za każdą godzinę. Dodatkowo wszyscy byli sfrustrowani i wzajemnie się obwiniali... (...).

Realizacja MPS - czyli jak uniknąć choroby morskiej. Część II.

W poprzednim artykule został rozwinięty przypadek B. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu dwa pozostałe przypadki a i c. W przypadku a  – bardzo często jest to kwestia dobrania odpowiedniej „lupy” a , ściślej rzecz ujmując, znalezienia takiego punktu na skali szczegółowości danych, który pozwoli na właściwą i szybką analizę sytuacji. (...)

Realizacja MPS - czyli o chorobie morskiej raz jeszcze. Część I.

Jednym z głównych zadań systemu zarządzania MRP II jest zapewnienie efektywnego połączenia pomiędzy częścią planistyczną a wykonawczą, czyli zapewnienie tego, aby produkcja wyprodukowała dokładnie to, co zostało zatwierdzone do wykonania podczas procesu SOP. Ale jak to zrobić? (...)

Realizacja MPS – czyli jak uniknąć choroby morskiej

W mojej codziennej pracy planisty produkcji często stykałem się ze zjawiskiem, w którym dobry MPS (Master Production Schedule) nie przekształcał się w dobry harmonogram szczegółowy. Odpowiedzmy najpierw na pytanie co to znaczy dobry MPS ? (...)

Mniej polityki, więcej efektywności. Zintegrowany system planowania produkcji.

Większość firm zmaga się ze zmiennym popytem. Jednocześnie to właśnie w takich przedsiębiorstwach dostępność produktu, jego cena i marża są decydujące dla powodzenia działalności (...)

Dostawy od najlepszych

Walka o klienta determinuje wybór nienagannych dostawców.

Wrocławska fabryka autobusów Volvo jest jednym z dwóch, obok szwedzkiego Saffle, europejskim zakładem Volvo Bus Corporation produkującym kompletne autobusy. Żadna z pozostałych fabryk na świecie nie produkuje tylu modeli autobusów, co lokalizacja wrocławska.

Rynek autobusowy jest rynkiem bardzo różnorodnym, jeśli chodzi o rodzaje klientów. Z jednej strony produkcja pojazdów miejskich i międzymiastowych kupowanych przez jednostki zarządu terytorialnego lub firmy prywatne obsługujące trasy w konkretnym regionie wymaga dopasowania się producentów, również firmy Volvo, do wymagań szczególnych dla konkretnego regionu, z drugiej zaś produkcja autobusów turystycznych przeznaczonych dla operatorów i przewoźników, a także firm czy jednostek prywatnych stawia przed Volvo wymagania spełnienia często bardzo wyrafinowanych oczekiwań specyfikacyjnych. 

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn