Blog
Planowanie zintegrowane

Dostawy od najlepszych

Walka o klienta determinuje wybór nienagannych dostawców.

Wrocławska fabryka autobusów Volvo jest jednym z dwóch, obok szwedzkiego Saffle, europejskim zakładem Volvo Bus Corporation produkującym kompletne autobusy. Żadna z pozostałych fabryk na świecie nie produkuje tylu modeli autobusów, co lokalizacja wrocławska.
Z czterech linii produkcyjnych zjeżdżają autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne. Proces produkcyjny realizowany jest w dwóch technologiach: stalowej i aluminiowej. Obie wymagają odmiennej organizacji pracy, narzędzi i kompetencji pracowników. Autobusy Volvo wyprodukowane we Wrocławiu trafiają do przewoźników w całej Europie i Ameryce Południowej.
Rynek autobusowy jest rynkiem bardzo różnorodnym, jeśli chodzi o rodzaje klientów. Z jednej strony produkcja pojazdów miejskich i międzymiastowych kupowanych przez jednostki zarządu terytorialnego lub firmy prywatne obsługujące trasy w konkretnym regionie wymaga dopasowania się producentów, również firmy Volvo, do wymagań szczególnych dla konkretnego regionu, z drugiej zaś produkcja autobusów turystycznych przeznaczonych dla operatorów i przewoźników, a także firm czy jednostek prywatnych stawia przed Volvo wymagania spełnienia często bardzo wyrafinowanych oczekiwań specyfikacyjnych. 

Wymaga to od działu zakupów szybkiego i aktywnego współdziałania tak z działem rozwoju produktu, jak i z dostawcami, a nawet pośrednio z klientem. Konieczność bliskiej współpracy z dostawcami definiuje wymagania wobec nich. Muszą oni być przede wszystkim elastyczni, posiadać zdolność do udzielania wsparcia technicznego oraz być otwarci na szybkie wdrażanie krótkoseryjnych adaptacji pod konkretnego klienta z zachowaniem wymaganej przez firmę Volvo jakości. Dużą rolę odgrywa również odległość i możliwość kontaktu w językach obcych, która dla wielu grup towarowych jest czynnikiem kluczowym.

Pobierz pełen artykuł w formacie pdf.

 

Ewa Maleszka-Pabian, Krzysztof Michel, Krzysztof Sowula, Paweł Olszewski, Piotr Staś

Przedruk z Eurologistics, Logistyka Produkcji numer 6 (Kwartał 2 2012)

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn