Edukacja

Standard APICS to standard wiedzy dotyczący obszaru planowania, zarządzania produkcją i zapasami. Można go wdrażać na dwa sposoby: w celu zastosowania najlepszych praktyk w swojej firmie oraz dla potwierdzenia własnych kompetencji. By uniknąć konfliktu między tymi celami, w ramach produktów edukacyjnych APICS w obszarze zarządzania produkcją i zapasami, nastąpił podział na dwa cykle szkoleniowe:

Certified in Production and Inventory Management (CPIM) - program przygotowujący do certyfikacji

Program certyfikacyjny - CPIM - został ograniczony do dwóch modułów: CPIM PART 1 i CPIM PART 2, ściśle przygotowujących do zaliczenia testów. Jest przeznaczony dla osób znających już standard a pragnących uzyskać oficjalne potwierdzenie swoich kompetencji. 

CPIM PART 1 obejmuje swoim zakresem moduł Basics of Supply Chain Management (BSCM)
CPIM PART 2 obejmuje swoim zakresem moduły:
Strategic Management of Resources (SMR)
Master Planning of Resources (MPR)
Detailed Scheduling and Planning (DSP)
Execution and Control of Operations (ECO)

NOWOŚĆ W OFERCIE
CPIM PART  1 - WARSZTAT CERTYFIKACYJNY

Program Principles of Operations Management (POM)

Zbudowany jest z kilku modułów (łącznie ponad 40 sesji), które można w dowolny sposób łączyć, rekonfigurować, aby przygotować program dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta. W Polsce POM odpowiada zakresem merytorycznym cyklowi CPIM obowiązującemu do roku 2017, jest zbudowany z pięciu szkoleń odpowiadających pięciu dawnym modułom CPIM.

Osoby zainteresowane praktycznym wykorzystaniem standardów APICS, zapraszamy na autorskie programy szkoleniowe trenerów MPM organizowane jako cykl  Focused Supply Chain.

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami