Edukacja

Edukacja

Standard APICS to standard wiedzy dotyczący obszaru planowania, zarządzania produkcją i zapasami. Można go wdrażać na dwa sposoby: w celu zastosowania najlepszych praktyk w swojej firmie oraz dla potwierdzenia własnych kompetencji. By uniknąć konfliktu między tymi celami, w ramach produktów edukacyjnych APICS w obszarze zarządzania produkcją i zapasami, nastąpił podział na dwa cykle szkoleniowe:

Certified in Planning and Inventory Management (CPIM) - program przygotowujący do certyfikacji

Program certyfikacyjny - CPIM - został ograniczony do dwóch modułów: CPIM PART 1 i CPIM PART 2, ściśle przygotowujących do zaliczenia testów. Jest przeznaczony dla osób znających już standard a pragnących uzyskać oficjalne potwierdzenie swoich kompetencji. 


Dla osób zainteresowanych certyfikacją realizujemy warsztaty przygotowujące do egzaminów CPIM PART 1 i CPIM PART 2 - w formie zamkniętej (dedykowanej dla osób z danej firmy).

W wersji otwartej – dla osób z różnych firm,  mamy warsztat przygotowujący do egzaminu z pierwszej części certyfikacji: CPIM – Part 1.

Osoby zainteresowane praktycznym wykorzystaniem standardów APICS, zapraszamy na autorskie programy szkoleniowe trenerów MPM organizowane jako cykl  Focused Supply Chain.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn