Baza Usług Rozwojowych

Możesz ubiegać się o refundację kosztów
przy zapisie na nasze szkolenia otwarte

Do kogo kierowane jest wsparcie?

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej
 • wybór usług rozwojowych następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie BUR
 • nasze szkolenia posiadają certyfikat jakości uprawniający do realizacji usług wymaganych przez BUR* współfinansowanych przez PARP**

*BUR – jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników. Wszystkie firmy znajdujące się w BUR przeszły pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług.

**PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Aby skorzystać z refundacji kosztów szkolenia otwartego należy:

 • wyszukać w rejestrze BUR interesujące szkolenie otwarte z naszej oferty
 • zgłosić się do Operatora Regionalnego BUR wg lokalizacji firmy celem podpisania wniosku
 • zarejestrować się na stronie BUR i utworzyć konto
 • przedłożyć w BUR wymaganą dokumentację odbycia szkolenia dla refundacji poniesionych kosztów.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 80%
 • małe przedsiębiorstwo – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Szczegółowa ścieżka procesu refundacji:

 • Po wyszukaniu w Bazie Usług Rozwojowych interesującego szkolenia przedsiębiorca udaje się do Operatora Regionalnego celem złożenia wniosku zgłoszeniowego i podpisania umowy o dofinansowanie. Na tym etapie beneficjent dowiaduje się, na jakie dofinansowanie do szkoleń z PARP może liczyć. Wnioski zgłoszeniowe znajdują się bezpośrednio na stronach Operatorów Regionalnych. W zależności od operatora są one przyjmowane w określonych terminach lub przez cały rok.

Nasze szkolenia w wyszukiwarce: kliknij w link

Lista Operatorów Regionalnych:
https://www.frr.pl/baza-uslug-rozwojowych

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-dofinansowanie

 • Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z Operatorem należy dokonać rejestracji na platformie BUR. Rejestracji można dokonać jako osoba fizyczna lub jako firma widniejąca w bazie jako Użytkownik Instytucjonalny. W przypadku, gdy na szkolenie będą delegowani pracownicy, każdy z nich musi utworzyć własne konto użytkownika i dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą założyć dwa konta: jedno jako użytkownik i jedno jako Użytkownik Instytucjonalny. Wówczas, kierując „siebie” na szkolenie, przedsiębiorca musi dodać swojego użytkownika do Użytkownika Instytucjonalnego jako „pracownik”. Po dokonaniu rejestracji można przejść do zapisania na wybrane szkolenie.

Zarejestruj się: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja

 • Następnie po dokonaniu wszelkich formalności przychodzi czas na szkolenie oraz jego ocenę.

Nasze szkolenia w wyszukiwarce: kliknij w link

 • Po odbyciu szkolenia jego koszty są pokrywane przez przedsiębiorcę z jego własnych środków.
 • Na koniec należy skontaktować się z Operatorem i przedstawić dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, na których podstawie przedsiębiorca otrzyma określoną w umowie refundację.

https://www.frr.pl/baza-uslug-rozwojowych

Numery i maile kontaktowe:

Baza Usług Rozwojowych:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa
NIP 5213621697
Regon 125881488

Infolinia:
801 332 202
22 574 07 07
info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

Czynne w dni robocze w godzinach: 08:30 - 16:30

Lista Operatorów Regionalnych: https://www.frr.pl/baza-uslug-rozwojowych

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn