Agility Planner

Program wdrożeniowy S&OP

Sprzedaż składa nierealne obietnice? 
Łańcuch dostaw agresywnie redukuje zapasy, choć cierpią na tym koszty? 
Produkcja walczy o ciągłe zwiększanie produktywności przez co jest w ciągłym konflikcie ze sprzedażą? 
Zaopatrzenie walczy o coraz niższe ceny, czego efektem jest pogorszenie wyników całej firmy?

Sales and Operations Planning pomyślany jest – i często z sukcesem wdrożony – jako proces, w którym powyższe sytuacje są eliminowane. Ścisła kolejność przeglądu planów (od nowych wdrożeń, przez planowanie sprzedaży, planowanie produkcji i zapasów, aż po projekcje finansową) pomaga oprzeć się  nie na opiniach, przeczuciach, ale na liczbach i faktach. Żelazna logika wymusza obiektywne podejmowanie decyzji. Tak się faktycznie dzieje i taki efekt jest możliwy przez wdrożenie chyba najtańszego i najefektywniejszego procesu decyzyjnego w firmie. Jednak często projekt wprowadzenia S&OPa rozczarowuje. Trzeba bowiem pamiętać, że proces ten jest mechanizmem poprawienia komunikacji między działami, które często są ze sobą skonfliktowane. Ich cele są często z definicji sprzeczne z celami pozostałych uczestników S&OP.

Walka o „swoje KPI” [Key Perfomance Indicators – kluczowe wskaźniki] często skupiona jest na najbliższych okresach (miesiąc, kwartał). Przejawem tego jest częsta praktyka przekazywania zawyżonych prognoz – pozwalają one odwlec problem z realizacją budżetu, a jednocześnie prowadzą do zbudowania zapasów, z których teoretycznie można obsłużyć nagle pojawiającego się klienta. Rozliczany z wielkości zamrożonej w magazynach gotówki pion łańcucha dostaw wprowadza swoje korekty do otrzymanych prognozEfekt domina: zaufanie zanika w całej organizacji. Co więcej, wiedzę o współzależnościach między działami zastępuje nastawienie, w którym podejrzewa się „partnerów” o celowe ignorowanie zdrowego rozsądku. W skrajnych przypadkach – analizy przyczyn rozbieżności między oczekiwaniami a osiągnięciami są pasmem usprawiedliwień i szukania winnych. Sytuacji nie ułatwia także jedna z najczęstszych bolączek wielu przedsiębiorstw: rozminięcia się formalnej strategii z realiami codziennościBrak jasnych priorytetów zamyka koło: ich nieprecyzyjność zmusza wszystkich do koncentracji na krótkoterminowych celach, co burzy zaufanie i wywołuje pożary, a ich gaszenie – zmusza do zajmowania się sprawami pilnymi, bo na ważne (długofalowo priorytetowe) czasu brak.

Przełamanie tego kręgu jest de facto procesem wdrażania S&OP: zakończone sukcesem, to tak naprawdę w większości wypadków historie odbudowywania zaufania, koncentracji na wspólnym celu oraz pogłębiania wiedzy o współzależnościach. Na pytanie  jak to efektywnie (i szybko!) przeprowadzić odpowiada program Agility Planner. Zawiera się w nim ponad 20 letnie doświadczenie MPM w niuansach wdrażania S&OP w firmach. W ramach tego programu krok po kroku przejdziesz przez krytyczne punkty wdrożenia S&OP. Unikniesz pułapek, a pierwszych widocznych efektów możesz się spodziewać już po 3 miesiącach!!!


"APP to program oparty o zbalansowany cykl spotkań, gdzie teoria zderza się z praktyką, próbuje nakreślić możliwe scenariusze dla tych zagadnień, z jakimi każdy uczestnik mierzy się każdego dnia. Duża część programu skupia się na zebraniu i omówieniu danych. Wspólnie z trenerami, dotarliśmy do sedna problemów oraz nakreśliliśmy możliwości wyjścia z kryzysu. Efekt przerósł oczekiwania, a działania podjęte po szkoleniu w krótkim czasie zaczęły przynosić wymierne korzyści dla firmy: stabilizacja lead time’u oraz poprawa jakości otrzymywanych prognoz."

Michal Subocz, Supply Chain Manager, Surgical Workflows, Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.


 

Korzyści, które wyniesiesz z programu:

 • prognozy, którym będziecie mogli zaufać
 • plany przygotowujące firmę na różne warianty rozwoju sytuacji, wraz z oszacowanym ich ryzykiem
 • narzędzia i procedury pozwalające w powtarzalny sposób panować nad popytem, produkcją i zaopatrzeniem
 • mechanizmy zarządzania zmianami w planach

Cele programu:

 1. Poznasz wiarygodną metodę prognozowania sprawdzoną w sytuacjach wysokiej niepewności popytu.
 2. Poznasz mechanizm planowania produkcji i zakupów pozwalający zredukować nadmierną zmienność planów.
 3. Poznasz kluczowy sposób zaangażowania decydentów w S&OP.

Zagadnienia:

Jak prognozować wiarygodnie pomimo przyszłości praktycznie niemożliwej do przewidzenia?

 • co z sezonowością - czy jej reguły nadal będą zachowane?
 • jak poradzić sobie z dużymi wahaniami zamówień?
 • co zrobić, gdy klienci skracają horyzont swoich prognoz?
 • jak reagować, gdy prognozy klientów są nazbyt optymistyczne?
 • jak zarządzać zmieniającymi się preferencjami klientów?

Jak zbalansować zapas i dopasować zatrudnienie tak, żeby…:

 • optymalizować płynność swoją i poprawiać współpracę z dostawcami
 • nie stracić klientów
 • przygotować się na zakłócenia w dostawach i zmienność popytu

Jak wypracować elastyczne planowanie zapewniające szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową, strategie klienta i zwinne dopasowanie się do zakłóceń dostaw?

Grupa docelowa

SCM managerowie / kierownicy planowania / demand planerzy / master plannerzy / wszystkie osoby zaangażowane w planowanie w przedsiębiorstwie

Sprawdź, czy proces S&OP możesz wdrożyć w Twojej firmie

Umów bezpłatną konsultację

W trakcie krótkiej rozmowy porozmawiamy o Twojej obecnej sytuacji,  wprowadzonych już rozwiązaniach i założonych celach, oraz sprawdzimy czy i jak możemy pomóc Tobie je osiągnąć.


 

Chcę poznać proces wdrożeniowy S&OP

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Co o programie mówią dotychczasowi uczestnicy:

Szkolenie było bardzo interesujące. Podobał mi się sposób prezentacji danych. Tabelki były proste, można było szybko znaleźć w nich informacje i samodzielnie je analizować równolegle do prowadzącego lub innych uczestników. Omawiane przykłady również były nieskomplikowane, przez co łatwiej jest wprowadzić kogoś w temat i zrozumieć clou problemu.

Kamil Kęska, L’Oreal

Forma spotkania jaką są coachingi grupowe – dla mnie rewelacja. Skupienie się na konkretnym narzędziu (narzędziach), szukanie rozwiązań, interpretacja przedstawionych danych czy ściśle techniczne podpowiedzi – to jest bardzo wartościowe. Szkolenia skupiają się raczej na przekazaniu teorii i przećwiczeniu – ta forma( coachingów) zdecydowanie lepiej pasuje do wypracowania i przedstawienia konkretnych rozwiązań/narzędzi/pomysłów.

Leszek Podgórski, CMC

Cieszę się z prowadzonych rozmów, możliwości powrotu do podstaw i ich poukładania, spotkania z przedstawicielami innych biznesów, wsłuchania się w Ich dylematy, spostrzeżenia i doświadczenia. Do tego wszystko oblane, jak pączek lukrem, pozytywnym nastawieniem, energią i uśmiechem. Podobał mi się przykład, prosty ale wymagający czytania i wnioskowania. Na początku patrzyliśmy w suchą tabelkę, a dzięki sposobowi prowadzenia, na koniec widzieliśmy już obraz firmy z jej dylematami i wyzwaniami.

Sławomir Gajda, Żywiec

APP pomógł mi znaleźć sposoby na budzenie zaangażowania w proces S&OP. Przed wdrożeniem w życie sugestii trenerów MPM spotkania S&OP bywały dość jałowe w części za którą odpowiadałem. Na obecnych spotkaniach, dzięki odpowiedniemu zbudowaniu agendy, pojawiło się zainteresowanie i zaangażowanie ze strony uczestników, szczególnie ze strony osób odpowiedzialnych za sprzedaż, co niezwykle cieszy. Spectrum spraw zawsze jest szerokie, ale nauczyłem się dobierać tematy, tak aby przykuły uwagę. Prezentacji towarzyszą komentarze i dyskusja prowadząca do podejmowania ważnych decyzji, które pozwalają mierzyć się z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Piotr Grygiel, KAEM Sp. z o.o. Sp.k.

To co dla mnie było najlepsze i sprawiło, że treści były bardzo przystępne to sposób prowadzenia spotkań przez Pana Zbyszka. To, że wszystkie informacje były przekazywane na podstawie ćwiczeń bazujących na danych z naszych firm, pozwalało łatwiej przenieść teorię z prezentacji na praktyczne zastosowanie rozwiązań proponowanych przez Pana Zbyszka.
Poleciłbym to szkolenie zarówno dla osób które nie miały jeszcze styczności z procesem S&OP, ale również tym które mają w swoich firmach wdrożony ten proces, a chcą go usprawnić. Szkolenie pozwala spojrzeć na proces z innej perspektywy i zauważyć usprawnienia tam, gdzie wcześniej wszystko wydawało się prawie idealne.

Bartosz Łuczak, Specjalista ds. Planowania Zapotrzebowań Produkcyjnych, HOCHLAND

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia APP. Mimo, że spotkania odbywały się w formie online, to kontakt z prowadzącym oraz zaangażowanie wszystkich uczestników sprawiały, że nie dało się odczuć tych odległości między nami 😉. Treści, które pojawiły się na szkoleniu odpowiadały moim potrzebom i zainteresowały mnie w całości. Nie było „zbędnych spotkań”, z każdego można było wyciągnąć dla siebie jakieś cenne informacje i wskazówki (bez względu na to, kto z uczestników na jakim stanowisku pracuje).
Treści przekazywane były w jasnej i czytelnej formie, a Prowadzący Pan Zbigniew Sobkiewicz skutecznie angażował wszystkich w zajęcia i odpowiadał na wszystkie pytania, utrzymując przy tym poczucie humoru i wprowadzając przyjazną atmosferę 😊.
Bardzo przydatne były pliki z przesyłanymi zadaniami, wykresami, szablonami do obliczeń, z których korzystam w pracy do dziś, a także materiały w postaci książki (tak samo jak przy poprzednich szkoleniach). Szkolenie nie było „suchą teorią”, a pracą na realnych danych i problemach. Każdy miał możliwość pracy z grupą i prowadzącym na przykładzie swojej firmy i na jej „żywym organizmie”, co np. w moim przypadku skutecznie pozwoliło mi pójść krok do przodu w swojej pracy, za co serdecznie dziękuję i polecam wszystkim zainteresowanym. 😉

Halina Urbanowicz; Planistka popytu i sprzedaży; Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. J.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn