PARTNERZY

MPM Productivity Management jest pierwszym w Polsce i w Europie Wschodniej oficjalnym przedstawicielem amerykańskiego stowarzyszenia ASCM (APICS), aktualnie jako Authorized APICS Training Partner.

Nasi konsultanci są praktykami i aktywnymi członkami ASCM (APICS). Biorą udział w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji trenerskich zgodnych z założeniami organizacji: szkolenia, uczestnictwo w IDP, posiadają ważny certyfikat CPIM, tym samym spełniamy wszystkie wymagania jakie ASCM (APICS) stawia przed Authorized Training Partner.

Corocznie ASCM dokonuje walidacji partnerów, niezmiennie od 2009 spełniamy wszystkie kryteria partnerstwa tej wymagającej organizacji, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie dostawców standardów zarządzania łańcuchem dostaw.

Od 2019 roku jesteśmy też oficjalnym partnerem edukacyjnym Demand Driven Institute. Organizacja jest twórcą m.in. standardu DDMRP (DDI/ASCM), który pozwala na wykorzystanie narzędzi Lean Maufacturing, Theory of Constrains, Six Sigma, MRP (Material Requirements Planning); DRP (Distribution Requirements Planning) wspierającego innowacyjne podejście do planowania. DDMRP rozwija standard APICS/ASCM i pozwala na przygotowanie organizacji na rosnące wymagania Klientów.Nawiązaliśmy współpracę z firmą B2Wise, która koncentruje się na edukacji i wdrożeniach DDMRP.


Jesteśmy partnerem firmy Inchainge – holenderskiego twórcy zaawansowanych symulacji, w tym The Fresh Connection (TFC) -  innowacyjnej symulacji ”web-based business” angażującej uczestników w podejmowanie strategicznych decyzji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Od 2013 roku, na terenie Polski, jesteśmy jedynym oficjalnym organizatorem corocznych, międzynarodowych zawodów zarządzania łańcuchem dostaw - TFC Global Challenge – opartych o TFC.

Jesteśmy także Członkiem Założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – PIFS, organizacji zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, jej członkami jest blisko 400 firm i organizacji.

Jako członek PIFS przyjęliśmy zasady Kodeksu Dobrych Praktyk, mającego na celu wspieranie wysokiej jakości usług rozwojowych i zarządzania firmami szkoleniowymi i doradczymi. Kodeks Dobrych Praktyk PIFS określa preferowane zachowania i postawy z punktu widzenia dobrego imienia branży szkoleniowej, obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska i ochrony interesów branży. W 2012 roku przyjęliśmy branżowy standard jakości, jakim jest Standard Usług Szkoleniowych (SUS 1.0), przyjęty przez ponad 200 firm.

W 2020 roku uzyskaliśmy certyfikat SUS 2.0. Tym samym otrzymaliśmy zaświadczenie o spełnieniu wymagań systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo -rozwojowych, kluczowe dla Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych wyznacza standardy zarządzania firmami szkoleniowymi i kompetencjami osób realizujących szkolenia.

Stosujemy się do regulacji o ochronie danych osobowych (RODO). Nasi klienci mogą być pewni, że powierzone nam dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań wykonywanych zgodnie z zawartą umową.

W 2020 roku w związku z panująca sytuacja epidemiologiczną wdrożyliśmy w naszej firmie procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nasze szkolenia organizowane są zgodnie z najlepszymi standardami mającymi na celu bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.

W zakresie szkoleń stacjonarnych współpracujemy tylko z hotelami, które również spełniają wymagania sanitarne zgodne z wytycznymi rządowymi i GIS. 

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn