DDP / Demand Driven Planner

Opis szkolenia:

DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning), czyli Planowanie Prawdziwym Popytem – to formalna metoda planowania i realizacji produkcji, dystrybucji i zakupów, której celem jest ochrona i promowanie przepływu kluczowych informacji i materiałów poprzez utworzenie i zarządzanie strategicznie rozmieszczonymi buforami zapasów. DDMRP łączy w sobie niektóre z aspektów Planowania Potrzeb Materiałowych (MRP) i Dystrybucji (DRP) ze skupieniem na metodach ssących i wizualizacji (Lean, Teoria Ograniczeń) oraz pracą nad stabilizacją procesów (Six Sigma). Sprawdzone praktyki połączone z innowacyjnymi rozwiązaniami DDMRP tworzą bardzo skuteczną i kompleksową odpowiedź na wyzwania rynkowe – prawdziwą alternatywę.

Cele szkolenia:

 • Podniesienie świadomości planistów odnośnie konsekwencji pracy w środowisku MRP
 • Strukturalne i szczegółowe zapoznanie z nowoczesną metodą planowania (DDMRP)
 • Wyposażenie logistyków w narzędzia do podejmowania prawidłowych decyzji planistycznych

Profil uczestników:

Program Demand Driven Planner (DDP) został zaprojektowany i przygotowany dla specjalistów i liderów z obszarów planowania, zakupów i dystrybucji jak również dla służb odpowiedzialnych za wdrożenie metod planowania DDMRP w organizacji.

Sesje:

 • Wyzwania planistyczne w XXI wieku, nowa rzeczywistość, rola niezakłóconego przepływu
 • 5-krokowy model wdrożenia metody DDMRP w planowaniu i realizacji
 • Zasady działania organizacji napędzanej prawdziwym popytem

Przedmiot kursu:

 1. Planowanie w nowoczesnym świecie
  • Przyczyny oraz przebieg rewolucji MRP
  • Świadectwa problemów w procesach biznesowych
  • Nowa rzeczywistość i nowe wyzwania
 2. Znaczenie przepływu
  • Pierwsze Prawo Wytwarzania i Łańcucha Dostaw
  • Znaczenie przepływu w przemyśle i biznesie
  • Efekt Byczego Bicza i jego wpływ na przepływ
 3. Celowe rozdzielanie procesów
  • Pełna zależność procesowa vs. strategiczne rozdzielanie
  • Kompresja czasów realizacji zleceń
 4. Biznes napędzany prawdziwym popytem
  • MRP vs Lean – sztuczny, niepotrzebny konflikt
  • Napędzanie prawdziwym popytem
  • DDOM - Nowy Model Operacyjny
  • Demand Driven MRP - planowanie logistyczne XXI wieku
 5. Strategiczne pozycjonowanie zapasów
  • Kryteria pozycjonowania zapasów
  • Decoupled Leadtime - urealniony Leadtime
  • Matrycowe BOMy oraz efekt dźwigni
 6. Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej
  • Unikalne czynniki pozycjonowania w sieciach
  • DDMRP vs MRP w dystrybucji – system hybrydowy
  • Pozycjonowanie w systemie logistycznym
 7. Profilowanie i wymiarowanie buforów
  • Zapasy – aktywa, czy pasywa
  • Grupowanie cech produktów
  • Metoda kalkulacji wielkości buforów
 8. Dynamiczne dostosowania buforów
  • Automatyczne korekty buforów
  • Administracyjne dopasowania buforów
  • Wskaźniki korekcji wzorców popytu
 9. Zasady planowanie napędzanego zamówieniami
  • Kolejność operacji w procesie planowania DDMRP
  • Mechanizm tworzenia zamówień
  • Warunki właściwego zastosowania metody DDMRP
  • Proces eksplozji BOMu przy rozdzielaniu procesowym
  • Zarządzanie priorytetem przy ograniczeniach procesowych
 10. Skupienie na wspólnym i przejrzystym realizowaniu planów
  • Koniec ze sztywnymi terminami wykonania zleceń
  • Alarmowanie na podstawie konkretnych statusów buforów
  • Eskalacje braku synchronizacji materiałowej
  • Idea efektywnej współpracy za pomocą wizualizacji
 11. DDMRP a środowisko operacyjne przedsiębiorstwa
  • Wymogi formalne dla buforów strategicznych
  • Bufory DDMRP w porównaniu z zapasem bezpieczeństwa
  • Bufory DDMRP w porównaniu z punktem odnawiania zapasu
  • DDMRP a harmonogramowanie szczegółowe
  • Porównanie DDMRP z MRP oraz metodyką Lean Manufacturing
 12. DDS&OP – planowanie sprzedaży i operacji napędzane popytem
  • DDS&OP – zasady i rola procesu planowania nadrzędnego
  • Parametryzacja modelu operacyjnego z poziomu nadrzędnego
  • Funkcja ochronna dla biznesu i obszarów strategicznych firmy
 13. Podsumowanie programu i utrwalenie wiedzy
  • DDMRP – logika, proces, kolejność, elementy krytyczne
  • Przegląd spodziewanych korzyści z wdrożenia DDMRP w firmie
  • Rekomendowane kolejne kroki w budowaniu środowiska DDOM

Forma kursów:

 • 2 dni po 8 godzin. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych materiałach Demand Driven Institute.  W ramach szkolenia uczestnicy wykonują także ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów.
 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku polskim.
 • Uczestnik otrzymuje wydruk prezentacji Powerpoint w formie zbindowanego notatnika w celu prowadzenia własnych notatek.

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn