CPIM PART  1
Warsztat certyfikacyjny

CPIM PART 1. Warsztat Certyfikacyjny

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie przygotowującym do egzaminu z pierwszej części certyfikacji: CPIM – Part 1.

Przygotowanie do certyfikacji to szukanie odpowiedzi, które to wymagają postawienia się w zupełnie innej sytuacji, niż te z którymi mamy styczność w codziennej pracy. Prawidłowe odpowiedzi wymagają też często zrozumienia potrzeb i wyzwań, które istnieją w zakładach o innym profilu produkcji lub funkcjonujących w innym środowisku biznesowym.

Cele warsztatu:

 • Celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu do certyfikacji osobom planującym egzamin z pierwszej części certyfikacji CPIM Part 1 – pomoc w zrozumieniu obszarów wymagających głębszego zrozumienia, wytłumaczenie wątpliwości kandydatów.
 • Warsztat ma również na celu weryfikację sposobu uczenia się oraz posiadanej wiedzy poprzez analizę pytań skonstruowanych na wzór i podobieństwo pytań egzaminacyjnych.
 • Warsztat ze względu na obszerność wymaganego na egzaminie materiału nie ma na celu przedstawienia całości materiału niezbędnego do egzaminu. Warsztat pełni funkcję ‘review course’

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

 • Poznanie zasad przeprowadzenia egzaminów i taktyki rozwiązywania testów APICS.
 • Przypomnienie najważniejszych obszarów standardu wiedzy APICS wymaganych podczas egzaminów.
 • Oswojenie ze specyficznym językiem i logiką pytań egzaminacyjnych.
 • Zidentyfikowanie obszarów wymagających pogłębienia wiedzy, jako wskazówka do dalszych samodzielnych przygotowań do egzaminów.

Profil uczestników:

 • Pracownicy łańcucha dostaw różnych szczebli
 • Osoby zainteresowane zdobyciem międzynarodowego certyfikatu CPIM

Główne sesje warsztatu podzielone są na 4 obszary:

Business Wide Concepts (30%):

 • Organization Fundamentals
 • Operating Environments & Manufacturing Strategies
 • Financial Fundamentals
 • Enterprise Resources Planning (ERP/traditional)
 • Lean/Just in Time (JIT)
 • Total Quality Management (TQM) Systems and Six Sigma
 • Theory of Constraints (TOC)
 • Impact of Environment on System Design and Deployment

Demand Planning (15%):

 • Market Driven
 • Customer Expectations
 • Definition of Value
 • Customer Relationships Management (CRM)
 • Demand Planning

Transformation of Demand into Supply (22%):

 • Design of Products (goods and services)
 • Fundamentals of Planning
 • Capacity Management
 • Execution and Control
 • Performance Measurements

Supply (33%):

 • Inventory
 • Purchasing

Szkolenie wprowadzające:


UWAGA - warsztat dla wcześniejszych uczestników szkolenia SCM cyklu FSC lub SCM cyklu POM

Forma warsztatu:

 • spotkania online - terminy spotkań ustalane indywidualnie 
 • Warsztat prowadzony jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim
 • Materiały anglojęzyczne uczestnik otrzymuje przed warsztatem (Part 1 Learning System)
 • Dyplom ukończenia warsztatu sygnowany logo APICS

O czym musisz wiedzieć i pamiętać:

 • Osobę podchodzącą do egzaminu CPIM Part 1 musi cechować pełna determinacja, świadomość samodzielnej nauki przed i po warsztacie
 • Każdy z uczestników z wyprzedzeniem otrzymuje materiały do nauki własnej. Wymagane jest przygotowanie się wcześniej do czynnego uczestnictwa w warsztacie poprzez pracę z aplikacją/słownikiem APICS, wykonanie ćwiczeń dostępnych na platformie APICS oraz lekturze Introduction to Materials Management[1] (sugerowana literatura dodatkowa).
 • Trener jest w stanie zweryfikować postępy w nauce poprzez dostęp do wirtualnej klasy uczestników
 • Bez przerobionych w domu ćwiczeń uczestnik może zostać niedopuszczony do wzięcia udziału w warsztacie
 • Należy mieć świadomość, że jest to „review course” – przegląd wiedzy użytkowników poprzez wspólne wyjaśnienie tematów i kwestii związanych z zakresem egzaminu CPIM Part 1. Przykładowe pytania wspomniane wyżej to tylko jeden z wielu sposobów na usystematyzowanie wiedzy.
 • Uczestnik szkoleń cyklu POM lub FSC akceptuje fakt, że część wiedzy przedstawianej na warsztacie może się powtarzać.
 • Osobom chętnym odbyć warsztat egzaminacyjny zalecamy literaturę dodatkową do nauki – skontaktuj się z nami.
 • Warunkiem uruchomienia warsztatu jest grupa minimum 5 osób, maximum 10-12 osób.
 • Po złożeniu zamówienia, jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztacie – nie otrzyma zwrotu kosztów materiałów (licencja jest imienna, koszt materiałów to $605 netto).
 • Niewzięcie udziału w warsztacie, przesunięcie lub odwołanie uczestnictwa wiąże się z wystawieniem noty obciążeniowej na kwotę $605 netto
 • Po złożeniu zamówienia, jeśli nie zbierze się grupa – uczestnik otrzyma materiały przygotowujące do certyfikacji i tym samym nie otrzyma zwrotu ich kosztów (licencja jest imienna, koszt materiałów to $605 netto), natomiast otrzyma zwrot reszty przedpłaty-  nadal samodzielnie może się przygotowywać do egzaminu.
 • Jeśli nie zbierze się wymagana minimalna ilość osób w grupie – trener może wyznaczyć inną formę odbycia warsztatu (forma online, przybliżone terminy realizacji) – do indywidualnego ustalenia z uczestnikami.
 • Warsztat prowadzony jest w języku polskim.

[1] Introduction to Materials Management – książka autorstwa Steve Chapman, Tony K. Arnold, Ann K. Gatewood, Lloyd Clive – literatura dodatkowa, sugerowana przez konsultantów MPM, do oddzielnego zakupu, lub wypożyczenia. Zapraszamy do kontaktu: biuro@mpm24.com

Termin warsztatu:

 • 25.03.2022 - deadline zapisu na warsztat - w przypadku późniejszego zapisu nie gwarantujemy dostarczenia drukowanych podręczników na spotkanie wprowadzające
 • 01.04.2022 - wprowadzające spotkanie na platformie online informacje, jak obecnie wygląda proces przygotowania się uczestników do warsztatu oraz jak będzie przebiegał warsztat
 • terminy ustalane indywidualnie - warsztat właściwy, sesje online

Koszty uczestnictwa:

UWAGA - wasztat dla wcześniejszych uczestników szkoleń SCM cyklu FSC lub SCM cyklu POM

Warsztat dla jednej osoby:

 • 3.500 PLN netto/1os. 

Cena zawiera: udział w warsztacie, ćwiczenia, materiały w języku angielskim (Part 1 Learning System – materiały pomocnicze do certyfikacji)

Realizacja płatności jest warunkiem przesłania materiałów warsztatowych.

Jeśli jesteś zainteresowany jednoczesnym kupnem egzaminu prosimy o kontakt z biurem.

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami