SCM APICS POM

SCM. Supply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw jest szkoleniem poświęconym zarządzaniu łańcuchem dostaw i sterowaniu produkcją. Wiedza ta jest owocem wielu projektów opracowanych i zrealizowanych w oparciu o najlepsze światowe standardy organizacji APICS (twórcy MRP, MPRII).

Opis szkolenia SCM:

SCM jest szkoleniem opartym o POM (Principles od Operations Management), poświęconym najlepszym światowym praktykom w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Wiedza ta, w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, jest owocem tysięcy projektów opracowanych i zrealizowanych w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w ciągu ostatnich 50-ciu lat. Doświadczenia uczestników owych projektów, ich sukcesy, a przede wszystkim ich potknięcia, pozwoliły na usystematyzowanie tej wiedzy przez organizację APICS*(American Production and Inventory Control Society), zrzeszającą najbardziej doświadczonych menedżerów i specjalistów szeroko rozumianej logistyki - produkcji, planowania, zaopatrzenia.

Sprawdzone w praktyce, optymalne zasady, metody i techniki zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym, zostały opracowane pod kątem dydaktycznym w ramach POM, którego wstępem jest szkolenie podstawowe SCM. Termin „podstawowe” nie oznacza tutaj bynajmniej zakresu wiedzy trywialnej, nadającej się – jak mogłoby się wydawać – kształceniu jedynie początkujących specjalistów logistyki, produkcji czy też jakości. SCM jest szkoleniem przekrojowym. Obejmuje cały zakres kursu, umożliwiając jego uczestnikowi zbudowanie solidnych podstaw wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania wykorzystania zasobów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw.

Zręby tej szerokiej wiedzy, nie tylko są nieodzowne w procesie jej pogłębiania na kolejnych etapach kursu, ale umożliwiają zrozumienie istoty zarządzania produkcją i procesami z nią związanymi w sposób systemowy. SCM pokazuje, w jaki sposób zaplanować strategię firmy na najwyższym poziomie jej hierarchii organizacyjnej, a następnie konsekwentnie ją realizować w codziennej pracy, we wszystkich jej działach tak, aby cele biznes planu były realizowane na wszystkich poziomach hierarchii, w sposób rutynowy. W sposób, zapewniający powtarzalne osiąganie najwyższych wskaźników produktywności realizowanych procesów oraz redukowanie wszelkich przejawów marnotrawstwa do możliwie najniższego poziomu.

Ramowe ujęcie wiedzy o planowaniu i sterowaniu przepływami: materiałów, informacji, praw własności, itd. w łańcuchu dostaw, w szczególności zaś, w jego ogniwie produkcyjnym, zawarte w szkoleniu SCM, ma na celu skierowanie uwagi słuchaczy nie tyle na indywidualne rozwiązania wybranych problemów, co na wagę rozwiązania systemowego ogólnego problemu – efektywnego wykorzystania ograniczonych, ze swojej natury, zasobów przedsiębiorstwa, w celu optymalnej realizacji założonych celów. SCM uczy zatem nie tyle, jak gasić wybuchające wciąż na nowo pożary w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia do problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania.
 • Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników.
 • Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
  • prognozowania i zarządzania popytem,
  • nadrzędnego planowania zasobów,
  • planowania zapotrzebowania materiałowego,
  • szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
  • harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
  • ciągłego doskonalenia.

Profil uczestników:

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd.

Sesje:

 • Wstęp do Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 • Prognozowanie – Zarządzanie Popytem
 • Planowanie Sprzedaży i Operacji (S&OP)
 • Główny harmonogram produkcji (MPS)
 • Planowanie Potrzeb Materiałowych (MRP)
 • Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi i Sterowanie Produkcją
 • Lean/JiT 
 • Teoria Ograniczeń

Forma kursów:

 • 3 dni po 8 godzin
 • Szkolenie realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych materiałach APICS
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów
 • Anglojęzyczne materiały
 • Dyplom szkolenia sygnowany logo APICS
 • Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu 

NOWOŚĆ W OFERCIE
CPIM PART  1 - WARSZTAT CERTYFIKACYJNY

Osoby zainteresowane praktycznym podejściem do tematyki zarządzania produkcją i zapasami, zapraszamy na autorskie programy szkoleniowe trenerów MPM organizowane jako cykl  Focused Supply Chain.

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami