Piotr Kobiela

Consultant

Wspołpraca z MPM od 2006 roku.

Lider Zespołu Planowania – branża FMCG

Obszary odpowiedzialności:Zarządzanie zespołem planistów; Master Planning; Szczegółowe harmonogramowanie; Planowanie Materiałowe; Udział w projekcie roll – out systemu SAP w zakresie planowania materiałowego i harmonogramowania produkcji; Key user systemu SAP; Key user systemu APO.

ME-FA International - Specjalista ds. Planowania Produkcji

Odpowiedzialność za ciągłe optymalizowanie procesu od zamówienia do dostawy; optymalne planowanie produkcji, przy jednoczesnym najlepszym możliwym wykorzystaniu zasobów, niskim pozimie produkcji w toku i krótkim czasie procesu produckcji; ciągła kontrola zapasu wyrobów gotowych; zapewnienie wyznaczonego poziomu dostaw na czas; rozwijanie i utrzymywanie procedur dla procesu planowania; optymalizacja wykorzystania systemu komputerowego w celu uzyskania przejrzystego obrazu odnośnie poziomu zapasów, wymagań produkcyjnych, krytycznych prac i procesów; działanie jako Super-User dla systemu Axcapta.

Wrigley Poland - Planista produkcji i zaopatrzenia

Dziesięcioletnie doświadczenie: planowanie produkcji wyrobów z kategorii FCMG, odpowiedzialność za utrzymywanie zapasu na założonym poziomie w kilku krajach, realizacja zamówień klientów eksportowych, optymalizacja planów produkcyjnych z uwzględnieniem „wąskich gardeł” oraz wszelkich specjalnych wymagań, definiowanie w zintegrowanym systemie: surowców, materiałów opakowaniowych oraz wyrobów gotowych, bilansowanie mocy produkcyjnych fabryki, koordynowanie wprowadzeń nowych produktów, prowadzenie szkoleń dla pracowników firmy.

Piecobiogaz s.c. - kierownik bazy transportowo – sprzętowej

Doświadczenie: utrzymywanie urządzeń, maszyn oraz środków transportu w pełnej sprawności, realizacja zleceń transportowych, administrowanie budynkami oraz terenem bazy, rozliczanie zużycia paliwa, ubezpieczenia środków transportu, przeglądy, remonty; zarządzanie personelem bazy; budżetowanie środków na funkcjonowanie bazy; składanie zamówień na towary i usługi niezbędne dla funkcjonowania bazy; negocjacje z dostawcami.

Fabryka Mebli - specjalista ds. planowania serii produkcyjnych

Doświadczenie: planowanie serii produkcyjnych pod kątem zapewnienia materiałów do produkcji, zamawianie surowców do produkcji mebli, koordynowanie pracy poszczególnych maszyn oraz wydziałów, zarządzanie materiałową bazą danych, przygotowywanie analiz, rozliczanie robót w toku, udział w projektach.

Kontakt:
biuro@mpm24.com

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn