Marek Repiński

Warehouse Management & Inventory Control Consultant

W MPM Productivity Management od 2012 roku, prowadzi szkolenia otwarte oraz zamknięte warsztaty dedykowane, jak również audyty weryfikujące procesy funkcjonujące w zakładzie produkcyjnym lub magazynie (m.in. Colep, Electrolux, Nidec Motors and Actuators, Plastic Omnium, SeaKing, Sonoco Poland - Packaging Services, Toyota, Valeo).

Specjalizuje się w prognozowaniu, gospodarce magazynowej oraz wewnętrznym przepływie materiałów w firmie produkcyjnej oraz w magazynach zewnętrznych, również zarządzanych przez firmy zewnętrzne. Obecnie pracuje także w branży elektronicznej jako Materials System Manager (projektowanie procesów i systemów wspomagających efektywną kontrolę przepływu materiałów, głównie w obszarze produkcji w toku i wdrażanie koncepcji smart factory).

Doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki materiałowej oraz zarządzania operacyjnego zdobywał na stanowiskach analitycznych oraz eksperckich w przemyśle elektroniki użytkowej, after market service, automotive oraz budowlanym. Projektował funkcjonalność, wdrażał i rozwijał systemy klasy ERP, usprawniał procesy operacyjne, wspomagał jako mentor rozwój kluczowych pracowników podczas przejęć nowych zakładów produkcyjnych lub wdrożeń nowych procesów produkcyjnych głównie w rejonie Europy Centralnej oraz Wschodniej.

Kontakt:
biuro@mpm24.com

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn