Jak przygotować się na niepewność popytu?

Jak przygotować się na niepewność popytu bez zagrożenia płynności finansowej?

Dowiesz się, jak wypracować balans pomiędzy cashflow, zapasami, obsługą klienta i kosztami.

BEZPŁATNY WEBINAR - zrealizowany

Czego dowiesz się w trakcie:

Jak prognozować wiarygodnie pomimo przyszłości praktycznie niemożliwej do przewidzenia?

  • co z sezonowością - czy jej reguły nadal będą zachowane?
  • jakie będą skutki drugiej fali?
  • jak poradzić sobie z dużymi wahaniami zamówień?
  • co zrobić, gdy klienci skracają horyzont swoich prognoz?
  • jak reagować, gdy prognozy klientów są nazbyt optymistyczne?
  • jak zarządzać zmieniającymi się preferencjami klientów?
  • CZY PROGNOZOWANIE MA JESZCZE SENS?

Poznasz wiarygodną metodę prognozowania sprawdzoną w sytuacjach wysokiej niepewności popytu

Jak zbalansować zapas i dopasować zatrudnienie tak, żeby:

  • uratować płynność swoją i zabezpieczyć przetrwanie dostawców
  • nie stracić klientów
  • przygotować się na zakłócenia w dostawach i zmienność popytu

Poznasz sposób na wyznaczenie granicy bólu pomiędzy cashflow, zapasami, obsługą klienta i kosztami

Jak wypracować elastyczne planowanie zapewniające szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową, strategie klienta i zwinne dopasowanie się do zakłóceń dostaw?

Poznasz mechanizm zapewniający elastyczność w planowaniu pozwalający na sprawną odpowiedź na gwałtowne zmiany

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn