Lantmännen Unibake Poland

Z dużą przyjemnością chciałbym podzielić się z Państwem zastosowaniem w praktyce wiedzy nabytej na szkoleniach  APICS.
W 2013 roku postanowiliśmy w Firmie popracować nad doskonaleniem procesu planowania jako takiego -  z dużym naciskiem na planowanie strategiczne. Wobec tego wyzwania postanowiłem wzbogacić swoją wiedzę teoretyczną i zdecydowałem się na pierwszy moduł -  BSCM. Dało mi to ogólny pogląd na zagadnienia i podstawy pod planowane wdrożenie procesu SOP. Dodatkowo – tutaj szczególne podziękowanie dla Bogusza Dworaka – zyskałem pomoc w zorganizowaniu rozmowy telefonicznej z wieloletnim praktykiem SOP-a, która bardzo mi pomogła w uniknięciu przynajmniej części pomyłek i błędów wstępnego etapu rozwoju procesu.
Równolegle wystartowaliśmy z MPS na poziomie regionu i 2 fabryk. Każde kolejne szkolenie wnosiło coś nowego do naszych procesów związanych z planowaniem. Na bazie tej wiedzy zdecydowałem się wzbogacić SOP-a o przegląd zapasów pod kątem rotacji i potencjalnych przyszłych strat ( MOB ). Jest to bardzo cenne, ponieważ często nie patrzymy na zapas w długim horyzoncie czasowym i nie podejmujemy działań wystarczająco wcześnie, tak żeby  skutecznie unikać likwidacji i kosztów z nią związanych.
Proces SOP pozwolił nam na lepsze przygotowanie się do nadchodzących zmian popytu. Byliśmy w stanie rozpatrywać kilka scenariuszy popytowych i podejmować decyzje strategiczne  dla Przedsiębiorstwa. W oparciu o dane z tego procesu inwestowaliśmy w podnoszenie wydajności naszych linii lub - wręcz przeciwnie - planowaliśmy zmiany systemu pracy, aby ograniczać koszty jeżeli spodziewaliśmy się spadku popytu. Gdy nie mogliśmy znaleźć zasobów wewnętrznie - badaliśmy możliwości zaopatrzenia z zewnątrz. Właśnie dla takich decyzji strategicznych potrzebne jest spojrzenie na kilkanaście miesięcy w przyszłość a czasami nawet dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że proces doskonalenia SOP-a nie jest skończony i wiele pracy jeszcze przed nami. Dlatego wykorzystuję każdą możliwą okazję do pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń. Tutaj bardzo sobie chwalę Warsztat SOP z tego roku i pracę na symulatorze. Taka możliwość ,,bezpiecznego” sprawdzenia konsekwencji naszych decyzji jest nie do przecenienia. Manipulując poszczególnymi zmiennymi widzimy, jak to wpływa na finalny rezultat spółki, którą zarządzamy.

Serdeczne podziękowania dla całego zespołu MPM za treść szkoleń, ale też za ich doskonałą organizację. I specjalne ukłony dla moich trenerów Bogusza i Zbyszka.

Jerzy Sobieszczuk , Dyrektor Łańcucha Dostaw Regionu Polski i Węgier