ERSI Poland S.A.

ERSI Poland

Na zlecenie ERSI Poland S.A., firma MPM prodAction zorganizowała oraz przeprowadziła w formie "in company" warsztaty w zakresie TPM, które obejmowały 21 dni roboczych podzielonych na część wykładów teoretycznych oraz praktyczne zastosowanie rozwiązań w produkcji i utrzymaniu ruchu.

Warsztaty prowadził trener o wysokim poziomie kompetencji, z doskonałym przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym. Ze względu na profesjonalizm, rzetelność oraz rozumienie potrzeb klienta, polecamy MPM prodAction innym zakładom, które zainteresowane są wdrożeniem programu TPM i szukają partnera, który pomoże im w realizacji takiego przedsięwzięcia.

mgr. Anna Grodecka, Dyrektor d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ERSI POLAND S.A.