Aktualności 2022

07/04/2022Kluczowe wyzwanie Supply Review: zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw cz.2

Kluczowe wyzwanie Supply Review: zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw cz. 2

Kontynuacja webinaru z początku kwietnia, a w nim:

  • Doświadczenia z kryzysu 2020-2021 – analiza przyczyn i sposobów radzenia sobie z pękającym globalnym łańcuchem dostaw
  • Przegląd strategii działania w sytuacji pękających łańcuchów dostaw ze szczególnym uwzględnieniem ich ograniczeń oraz zagrożeń
  • Omówienie sytuacji w aktualnie zagrożonym łańcuchu dostaw: produkcji aluminium od surowców po wyroby gotowe - gdzie występują zagrożenia, które ogniwa mogą pękać w dalszej kolejności
  • Jak przełożyć przedstawione przykłady na inne łańcuchy dostaw?

Planowanie zapasów nigdy nie było proste, ale dziś zaczyna coraz bardziej przypominać... prognozowanie z jego wyzwaniami. 
I podobnie jak w prognozowaniu, to w prawidłowo ustalonym procesie planowania produkcji, zakupów oraz zapasów tkwi największy potencjał usprawnień. Podczas spotkania skupimy się na praktykach prawidłowego zbierania i analizowania danych historycznych, wyciągania z nich wniosków na przyszłość oraz kalkulowania ryzyka. Uczestnicy będą mogli ocenić dojrzałość swojego podprocesu, porównać się z innymi uczestnikami i określić priorytetowe obszary usprawnień.

Webinar prowadzony przez Zbyszka Sobkiewicza.
Data: 26 kwietnia 2022r (czas trwania: ok 100 min)
Organizator: MPM Productivity Management

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn