Aktualności 2022

31/05/2022Jak wdrożyć proces Sales and Operations Planning

  • Jak zaangażować sprzedaż w proces Sales and Operations Planning?
  • Jak zaangażować szefa we wdrożenie SOP?
  • Jak powinien wyglądać harmonogram wdrożenia?
  • Jaka powinna być rola lidera? Kim jest lider, czym powinien się charakteryzować?

Webinar prowadzony przez Zbyszka Sobkiewicza.
Termin: 31 maja 2022r (czas trwania: ok 90 min)
Organizator: MPM Productivity Management

Skuteczne wdrożenie procesu Sales and Operations Planning zależy od poziomu dojrzałości Twojej organizacji: od wyzwań, z jakimi musicie się zmagać i od kultury organizacyjnej.

W każdej firmie możliwe jest wykorzystanie przynajmniej części potencjału planowania sprzedaży i operacji. Wymaga to jednak pewnej zmiany swojego podejścia: lepszym określeniem opisującym wdrożenie S&OP jest wychowanie organizacji do tego procesu. 

Nacisk należy położyć na szczegóły pracy z prognozami, planowanie produkcji, zapasów, zakupów czy tworzenie agendy spotkań. 

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony harmonogram wdrożenia dopasowany do firm zaczynających swą przygodę z S&OP a także pozwalający usprawnić go w firmach, w których proces ten już mniej lub bardziej efektywnie działa.

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn