APICS 2.0. Rekonfiguracja 2018

1. APICS = ZORGANIZOWANY ZDROWY ROZSĄDEK

Standard APICS wyrósł z praktyki – powstał po prostu z tego co działało. Obejmuje cztery etapy zarządzania łańcuchem dostaw: od strategii po wykonanie. Zasadnicza różnica między nimi to horyzont i szczegółowość planowania – im bliżej tym dokładniej. Chodzi o oddzielenie spraw pilnych od ważnych. Bez zachowania takiej hierarchii zazwyczaj priorytety się mieszają, narastają pożary a w konsekwencji to co pilne wygrywa z tym, co ważne. Firma nie realizuje swoich celów, a daje się unosić przypadkowym prądom. Narastają w przedsiębiorstwie konflikty i silosowość.
Zebrane przez APICS sprawdzone praktyki pozwalają odwrócić tę sytuację – w zarządzaniu przywrócony zostaje zdrowy rozsądek.

2. APICS – TOOL BOX BEZ DOKTRYNERSTWA

Początkowo APICS w swym standardzie opisywał tylko jedną metodę – MRPII (Manufacturing Resource Planning – planowanie zasobów produkcyjnych). Z czasem zaczął przyjmować nowe podejścia takie jak Lean Manufacturing, Teoria Ograniczeń, Six Sigma, TQM, Advanced Planning & Scheduling i wiele innych. APICS nie tylko włącza nowe praktyki do swojego standardu – są one dołączane w sposób uporządkowany. W ten sposób unika się doktrynerskiego dopasowywania przedsiębiorstwa do metody. Standard APICSa stał się zestawem narzędzi pozwalających dobrać najlepsze praktyki z bardzo różnych podejść.

3. ULEPSZONE WDRAŻANIE: PRINCIPLES OF OPERATIONS MANAGEMENT (POM)

Standard APICSa można wdrażać na dwa sposoby: w celu zastosowania najlepszych praktyk w swojej firmie oraz dla potwierdzenia własnych kompetencji.

W związku z tym, by uniknąć konfliktu między tymi celami APICS podzielił swoje szkolenia na dwa programy: Principles of Operations Management (POM) oraz Certified In Production and Inventory Management (CPIM). W Polsce podział ten obowiązuje od stycznia 2018 roku. 

Program certyfikacyjny - CPIM - został ograniczony do dwóch modułów, ściśle przygotowujących do zaliczenia testów. Jest dedykowany osobom znającym już standard a pragnącym uzyskać oficjalne potwierdzenie swoich kompetencji. Pomagać temu będzie praca z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Praktyczne aspekty, a także zrozumienie bogactwa APICS Body of Knowledge są tematem programu POM.

W Polsce POM jest realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (jest odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Dzięki jasnemu rozdzieleniu od czystego przygotowania do egzaminu od 2018 roku moduły te jeszcze mocniej skupią się na praktycznych aspektach stosowania i wdrażania podejścia APICSa do życia firm. Szkolenia te będą się odbywać na polskim rynku pod marką Focused Supply Chain. 

 

 

CYKL FOCUSED SUPPLY CHAIN

w oparciu o program POM - PRINCIPLES OF OPERATIONS MANAGEMENT:

SCM – Supply Chain Management (poprzednio BSCM)
MPP – Master Planning Policy (poprzednio MPR)
IMP – Inventory Management Policy (poprzednio DSP)
PSC - Production Scheduling & Control (poprzednio ECO)
BOS – Business & Operations Strategy (poprzednio SMR)

 

FOCUSED SUPPLY CHAIN - SZKOLENIA 2018

POM - Principles Of Operations Management - program o który opieramy nasz cykl FOCUSED SUPPLY CHAIN to jeden z uznanych programów szkoleniowych organizacji APICS.  Na stronach APICS znajdziemy informację, że program ten:

• “Delivers the tools you need to master the basics of materials and operations management”.
• “Provides a solid understanding of inventory control, planning, manufacturing control, and operations management”.

Zbudowany jest z kilku modułów (łącznie ponad 40 sesji), które można w dowolny sposób łączyć, rekonfigurować, aby przygotować program dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta. W Polsce POM odpowiada zakresem merytorycznym cyklowi CPIM* obowiązującemu do roku 2017, jest zbudowany z pięciu szkoleń odpowiadających pięciu dawnym modułom CPIM.

 1. SCM – Supply Chain Management (poprzednio BSCM)
 2. MPP – Master Planning Policy (poprzednio MPR)
 3. IMP – Inventory Management Policy (poprzednio DSP)
 4. PSC - Production Scheduling & Control (poprzednio ECO)
 5. BOS – Business & Operations Strategy (poprzednio SMR)

Szkolenia z programu POM:

 • są uznanym produktem APICS – co więcej certyfikacja CPIM wykorzystuje body of knowledge, które zdefiniowane jest w POM
 • materiały jakie otrzymują uczestnicy na szkoleniu są oryginalnymi materiałami APICS, drukowanymi w USA przez APICS
 • wszyscy uczestnicy szkoleń POM otrzymają po szkoleniu oryginalny certyfikat uczestnictwa w szkoleniach APICS (drukowany przez APICS w USA)

 

PODSUMOWANIE ZMIAN

 • Program CPIM odnosi się do przygotowania do egzaminów i certyfikacji, podczas gdy POM kładzie większy nacisk na praktyczne zastosowanie i wdrożenie.
 • Program POM zawiera najważniejsze dobre praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw wypracowane przez APICS. CPIM bazuje na zagadnieniach POM / zawartość POM jest spójna ze standardem CPIM
 • POM pozwala na efektywniejsze wdrażanie programów doskonalenia planowania, harmonogramowania i zarządzania zapasami dzięki dużemu naciskowi na praktyczne aspekty wdrożeń i rozłożeniu wdrożenia na logiczne etapy zwiększające szanse na sukces wdrożenia.
 • Program POM daje możliwość większego dostosowania programów szkoleń oraz oficjalnych materiałów zgodnych ze standardem APICS  na potrzeby programu szkoleniowego dla konkretnych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem specyficznych wyzwań, z którymi stają w swoich branżach
 • Program POM pozwala na budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników w łańcuchu dostaw w ramach ich funkcji i dostosowanie tych ścieżek do specyfiki firmy
 • Program CPIM w nowej formie jest skierowany do osób, które wiedzę i doświadczenie z zastosowania dobrych praktyk już mają, a potrzebują jedynie poświadczenia tego w formie certyfikacji CPIM; efektem tego jest znaczne skomasowanie materiału (review course), a celem jest powtórka/przypomnienie, a nie dostarczenie wiedzy/przykładów.
 • Szkolenia CPIM to review course pod egzamin, z ograniczonym czasem na wejście w detale. POM zawiera więcej szczegółów i daje trenerom prawo do pogłębienia ich w zależności od miejscowej specyfiki / potrzeb. Uczestnicy nastawieni przykładowo na pozyskanie wiedzy wyłącznie z zakresu obecnego modułu MPR musieliby skorzystać z modułu CPIM PART II, ale tym samym byliby zmuszeni do uczestniczenia jednocześnie w DSP, ECO i SMR, pomimo, że nie są one obiektem zainteresowań uczestnika. Ponadto, nie uzyskaliby wiedzy a jedynie przypomnienie najważniejszych zagadnień MPR pod kątem egzaminu.

 

*Co ważne, na pytanie: „Can this course assist me in preparing for the APICS CPIM program?” na stronach APICS znajdziemy odpowiedź: “Yes, these courses do not cover all of the materials from the APICS CPIM, but are designed to provide the participants with a foundation of the principles and applications of modern manufacturing, materials management, operations management, and supply chain management. Successfully completing the Principles series of courses significantly enhances the APICS CPIM certification preparation experience”.