Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

SCM. Supply Chain Management-Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw jest szkoleniem otwierającym cykl Focused Supply Chain, poświęcony zarządzaniu łańcuchem dostaw i sterowaniu produkcją. 
Szkolenie porządkuje i daje solidną porcję wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu planowania. Realizowane jest w oparciu o najlepsze światowe standardy m.in.: organizacji APICS (twórcy MRP, MPRII) i organizacji Oliver’a Wight’a, która wymyśliła i wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP.

Opis szkolenia SCM:

 • Jak znaleźć złoty środek pomiędzy wielkością zapasów a wydajnością?
 • Jak utrzymać tę równowagę, gdy codziennie pojawiają się zmiany?
 • Jak budować jeden wspólny plan dla sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia?
 • Jak właściwie podzielić kompetencje w planowaniu?
 • Jak skuteczniej wykorzystać narzędzia informatyczne w planowaniu?

Ramowe ujęcie wiedzy o planowaniu i sterowaniu przepływami (materiałów, informacji, pieniędzy, itd.) w łańcuchu dostaw, zawarte w szkoleniu SCM, pozwala w sposób systemowy zrozumieć istotę zarządzania produkcją i procesami z nią związanymi.

SCM uczy nie tyle, jak „gasić wybuchające wciąż na nowo pożary” w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz jak zbudować system minimalizujący szansę ich pojawienia się.

Nawet jeśli mamy duże zapasy to często okazuje się, że mamy dużo tego co niepotrzebne, a brakuje tego co pilne. Znane?

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną doskonaleniem procesów w łańcuchu dostaw; problematyką terminowości; ilościowym zaopatrzeniem materiałowym (od dostawcy, do odbiorcy); dostępnością, wielkością zapasu (presja redukcji); nadmiarem zapasów elementów zbędnych i niedoborem elementów potrzebnych, to podczas szkolenia poznasz metody koordynacji tego procesu.

Podczas szkolenia omówione zostaną  główne zasady, metody i techniki rządzące zasadniczymi obszarami systemu MRPII (m.in.: prognozowania i zarządzania popytem, nadrzędnego planowania zasobów, planowania zapotrzebowania materiałowego, szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów, harmonogramowania i sterowania operacyjnego, ciągłego doskonalenia).

Program szkolenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniu osób, którym zależy na efektywnym wdrożeniu w życie wiedzy uzyskanej na szkoleniu - pomagają w tym wzorcowe plany wdrożeń, checklista ABCD do samooceny przedsiębiorstwa (zbudowana na bazie wytycznych organizacji Oliver’a Wight’a, która wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP) i inne narzędzia uzyskane w trakcie i po szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie istoty oraz funkcjonalności systemowego podejścia do problemu planowania wykorzystania zasobów firmy oraz sterowania procesami ich wykorzystania
 • Zrozumienie hierarchicznego porządku zintegrowanego systemu planowania MRPII oraz poznanie kompetencji i odpowiedzialności jego uczestników
 • Poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII, w szczególności zaś obszarami:
  • prognozowania i zarządzania popytem,
  • nadrzędnego planowania zasobów,
  • planowania zapotrzebowania materiałowego,
  • szczegółowego badania dostępności wymaganych zasobów,
  • harmonogramowania i sterowania operacyjnego,
  • ciągłego doskonalenia.

Profil uczestników:

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, produkcją, dystrybucją, zaopatrzeniem, itd.

Sesje:

 • Wstęp do problematyki SCM
 • Rola strategii w budowaniu łańcucha wartości
 • Konflikt w Organizacji
 • Prognozowanie
 • Planowanie Sprzedaży i Operacji S&OP
 • Mechanika MPS i MRP
 • Dynamika MPS i MRP
 • Kontrola i wykonanie operacji PAC
 • Zarządzanie zdolnościami oraz układy na produkcji
 • Ciągłe doskonalenie

Forma kursów:

 • 3 dni po 7-8 godzin
 • Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego warsztatu opartego na multimedialnej prezentacji i autorskich materiałach trenerów MPM
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów(praca na case studies)
 • Action learning - zadania do realizacji po powrocie ze szkolenia
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały zawierające Checklistę ABCD (lista kontrolna do samooceny przedsiębiorstwa zbudowana na bazie wytycznych organizacji Oliver’a Wight’a, która wspiera wdrożenia zintegrowanego planowania MRPII/ERP), dostosowaną do warunków na naszym rynku. Formularz zawiera pytania o elementy, bez których nie będzie funkcjonowało zintegrowane planowanie
 • Materiały polskojęzyczne
 • Dyplom ukończenia szkolenia sygnowany logo MPM

Szkolenia rozwijające zagadnienie:

Jeśli rozważasz wdrożenie procesu S&OP w swojej organizacji, chcesz zoptymalizować procesy prognozowania czy harmonogramowania, lub chcesz zadbać o procesy zarządzania zapasami zapoznaj się z naszymi ścieżkami wdrożeń dla: 

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami