Harmonogramowanie
i Sterowanie Produkcją


PSC. Production Scheduling & Control - Harmonogramowanie i Sterowanie Produkcją

W trakcie szkolenia skupimy się przede wszystkim na dwóch obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII:

 • Harmonogramowaniu i sterowaniu produkcją, oraz
 • Produkcji (układ, struktura).

Opis szkolenia PSC:

W trakcie szkolenia skupimy się na obszarze harmonogramowania i sterowania produkcji oraz samej produkcji. O ile drugi obszar jest w całkowitym władaniu innego działu, o tyle pierwszy może czasami być pod skrzydłami planowania lub łańcucha dostaw. To bardzo istotna różnica w porównaniu do pozostałych procesów zintegrowanego planowania. Powoduje ona wrażenie naczyń połączonych, a wręcz zespolonych: harmonogramuję, tak jak pozwala mi produkcja (a pisząc dokładniej technologia, układ i struktura produkcji), a z drugiej strony produkuję tak, jak mówią mi harmonogramy. Innymi słowy – zmiany po jednej stronie wywołują zmiany po drugiej i odwrotnie.

Czyli musimy się zmieniać… razem, wspólnie.

Istotną rzeczą, a wręcz warunkiem brzegowym jest lista priorytetów. Tak! Dokładnie tym zajmują się procesy zintegrowanego planowania  (S&OP i MPS oraz MRP), które omawiane były na wcześniejszych modułach. Na podstawie naszych doświadczeń, chcemy jednoznacznie powiedzieć – bez jednej, spójnej listy priorytetów, czy to ustalonej za pomocą procesów zintegrowanego planowania, czy w inny magiczny sposób, robienie porządku w obszarze harmonogramowania będzie miało ograniczone rezultaty. Dodatkowo ciągła zmiana priorytetów, świadcząca o żywotności kierownictwa, może wprowadzić niepotrzebną nerwowość i bałagan. Co więcej, taki ciągły nieporządek będzie też torpedował jakiekolwiek zmiany, na które jest potrzebny czas i trochę spokoju.

Z powyższego wynika: PSC jest czwartym modułem! Nie pierwszym, nie drugim. Dodatkowym argumentem, poza powyższą logiką, jest też fakt, iż w większości firm obszar PAC (Production Activity Control) działa i funkcjonuje. Lepiej, gorzej, z większym nakładem pracy po stronie harmonogramistów, ale działa. Zazwyczaj poprawa tutaj nie jest priorytetem w firmie. Oczywiście, jeżeli mamy odpowiednie zasoby (SOP działa), mamy komponenty (MPS i MRP działa), a jedynym problemem jest realizacja – to tak. Zajmijmy się PAC.

Dedykowane temu celowi jest właśnie szkolenie poświęcone polityce harmonogramowania i sterowania produkcją – PSC (Production Scheduling & Control).

Szkolenie, jak zawsze, odnosi się do standardów organizacji APICS. Jednakże tematy, które są poruszane nie są wymyślone i skonstruowane tylko przez tą organizację. CRP to obszar wypracowany przez APICS. ToC (Teoria Ograniczeń) to pomysł Eli Goldratta na zarządzanie produkcją (i nie tylko). Dopiero po 15 latach funkcjonowania ToC w różnych branżach, na różnych kontynentach ta tematyka została zaakceptowana jako dobra i sprawdzona praktyka. Podobna rzecz ma się z trzecim elementem szkolenia PSC – Lean. Bardzo podobnie – pomysłodawcą tej filozofii, autorami zestawu konkretnych narzędzi są pracownicy firmy Toyota. Z ich zasobów czerpiemy i przedstawiamy tę wiedzę, która dopiero po 30-40 latach została „odkryta” przez cały świat.

Rozbudowany opis szkolenia do pobrania - format PDF

Cele szkolenia:

 • Omówienie sposobów harmonogramowania produkcji; omówienie wpływu zmian i odchyleń
  na realizację planów.
 • Pokazanie, w jaki sposób układ fabryki wpływa na harmonogramowanie i przepływ prac; techniki kontroli wejść i wyjść, techniki kontroli w systemach typu "push", techniki kolejkowania zadań.
 • Opis zarządzania wąskimi gardłami, kontrola czasu realizacji cyklu produkcyjnego, raportowanie i techniki zbierania danych.
 • Opis środowiska produkcji w systemie typu "pull" oraz omówienie silnych i słabych stron tego typu systemu.
 • Proces zmiany i doskonalenia obszaru harmonogramowania i produkcji.

Sesje:

 • Przegląd planowania, wykonania i kontroli
 • Harmonogramowanie produkcji i procesów
 • Autoryzacja, realizacja i raportowanie zleceń w systemach "push"
 • Autoryzacja, realizacja i raportowanie w harmonogramowaniu według Teorii Ograniczeń
 • Autoryzacja, realizacja i raportowanie zleceń w systemach "pull"
 • Ciągłe doskonalenie w obszarze harmonogramowania i produkcji

Forma kursów:

 • 3 dni po 7 - 8 godzin
 • Szkolenie realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji oraz symulacji (wirtualnej i realnej)
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów
 • Materiały polskojęzyczne
 • Dyplom ukończenia szkolenia sygnowany logo MPM

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem:

Szkolenie jest tak efektywne, jak dobrze są przygotowani… jego uczestnicy.
Jako, że tematyka szkolenia zagłębia się w szczegóły łańcucha dostaw - przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku:

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem (plik do pobrania pDF)

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami