IMP | Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami

Dawniej DSP – Detailed Scheduling and Planning

  • IMP
  • Najbliższe szkolenie

IMP

Inventory Management Policy- Polityka Zarządzania Zapasami

W trakcie szkolenia IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami - koncentrujemy się na zapasach. Kurs skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: określeniem wielkości partii, zapasami bezpieczeństwa, zawiera szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technik zarządzania zapasami.

Z tego szkolenia skorzystali

IMP

Inventory Management Policy- Polityka Zarządzania Zapasami

W trakcie szkolenia IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami - koncentrujemy się na zapasach. Kurs skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: określeniem wielkości partii, zapasami bezpieczeństwa, zawiera szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technik zarządzania zapasami.

Data rozpoczęcia: 2019-05-08 (Sieradz (Scanfil))

Termin szkolenia:

2019-05-08
2019-05-10

Temat szkolenia:

Inventory Management Policy- Polityka Zarządzania Zapasami
W trakcie szkolenia IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami - koncentrujemy się na zapasach. Kurs skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: określeniem wielkości partii, zapasami bezpieczeństwa, zawiera szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technik zarządzania zapasami.

Kod szkolenia:

1905IMP020

Miejsce szkolenia:

Sieradz (Scanfil)

Koszt szkolenia:

3 300.00 pln netto/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
2 900.00 pln netto/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)

Rezerwacja noclegów:

Pomagamy w rezerwacji noclegów do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W hotelach, w których odbywają się nasze szkolenia - dla osób chętnych mamy do tego czasu zarezerwowaną pulę pokoi. Rezerwując noclegi za naszym pośrednictwem korzystają Państwo z wynegocjowanych przez nas stawek za pobyt. (W przypadku, gdy szkolenia organizowane są w centrum konferencyjnym – proponujemy noclegi w jego pobliżu.) Wszystkie informacje organizacyjne wraz z możliwościami noclegowymi przesyłamy zawsze na ok. półtora miesiąca przed szkoleniem. Osoby zainteresowane rezerwacją prosimy o kontakt na adres mailowy: hotele@mpm24.com

Prowadzący:

Tomasz Sokołowski

Informacje dodatkowe:

Gospodarz szkoleń – Firma Scanfil Poland zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników.

Cena zawiera: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe APICS w języku angielskim, obiady i napoje.

Materiały szkoleniowe: anglojęzyczny, oryginalny (drukowany w USA przez APICS) podręcznik oparty o program APICS POM (POM - Principles Of Operations Management).

Podręcznik do modułu IMP stanowi uzupełnienie tego szkolenia i nie pokrywa całego zakresu materiału prezentowanego na szkoleniu.

Zalecamy przed udziałem w szkoleniu IMP uczestnictwo w szkoleniu SCM (Supply Chain Management). Podręcznik do modułu SCM stanowi uzupełnienie tego szkolenia, jest punktem wyjścia do kolejnych modułów - zawiera w sobie materiały przydatne do pozostałych szkoleń opartych o program APICS POM (w Polsce realizowanych jako cykl: Focused Supply Chain).

Materiały stanowią licencję APICS, otrzymują też Państwo certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany logiem APICS.

Opis szkolenia IMP:

Głównym punktem szkolenia IMP - Inventory Management Policy jest zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz ich kontrola. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omówimy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów. Analizujemy różne podejścia wykorzystywane do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza i kontrola kosztów oraz analiza potencjalnych ryzyk i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. Rozważania opieramy o przykłady z firm produkcyjnych.

Obszernym tematem podczas IMP są zapasy bezpieczeństwa. Korzystając z przykładów z konkretnych firm, staramy się udzielić odpowiedzi na pytania:
• Czy należy je utrzymywać?
• Jak je powiązać z obsługą Klienta?
• Jakimi metodami je wyznaczać?
• Gdzie je planować: na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie?
• Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa?
• Jak często i jakimi metodami aktualizować oraz kontrolować ich wielkość?
• Jakie są zalety i ograniczenia poszczególnych metod?

W trakcie szkolenia dokonujemy przeglądu rozwiązań uzupełniania zapasów oraz zarządzania nimi. Poznajemy praktyczne metody podpowiadające kiedy i ile należy zamówić. Zaczynamy od technik najprostszych, opartych o punkty zamawiania i kontrolne okresowe przeglądy. Omawiamy zalety i ograniczenia tych technik – okazuje się bowiem, że nazbyt często w przedsiębiorstwach zapomina się o tym, że takie uproszczone metody zarządzania zapasami nie zawsze są skuteczne.

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiązujemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa.

Obszernym blokiem w ramach szkolenia są sesje poświęcone MRP – planowaniu potrzeb materiałowych. Przypominamy podstawy mechanizmu MRP, rozwijamy zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników MRP zarówno w zarządzaniu produkcją, jak i planowaniu zaopatrzenia w komponenty. Omawiamy na przykładach, w jakiego rodzaju produkcji wykorzystanie MRP najpewniej przyniesie spodziewane korzyści w postaci lepszej kontroli nad zapasami. Omawiamy na przykładach z przedsiębiorstw z różnych branż ograniczenia MRP oraz nakreślamy sposoby radzenia sobie z tymi ograniczeniami. Szczegółowo definiujemy minimalne wymogi dotyczące jakości danych, które muszą być spełnione, aby MRP mogło realnie funkcjonować w firmie.

Całość szkolenia podsumowuje wieńczące Case Study. W trakcie tego ćwiczenia, uczestnicy na podstawie przekazanych informacji o faktycznie działającym przedsiębiorstwie będą mieli za zadanie zarekomendowanie konkretnych usprawnień – w formie propozycji nowego podejścia do zarządzania zapasami zarówno wyrobu gotowego, półproduktów jak i poszczególnych kategorii komponentów. Rekomendacja taka szczegółowo określa konfigurację całego systemu planowania: wykorzystane metody planowania, oraz ich parametryzację. Proponowane przez uczestników rozwiązania są dyskutowane oraz kontrolowane pod kątem zalet i ograniczeń, a także możliwości praktycznego wdrożenia w firmie. Przedstawione rozwiązania są konfrontowane zarówno z rekomendacjami standardu APICS, jak i faktycznymi rozwiązaniami w zarządzaniu w logistyce, po które sięgało realne przedsiębiorstwo.

Cele szkolenia:

• Identyfikacja rodzajów i kategorii zapasów oraz poznanie metod mających na celu utrzymanie zdrowej struktury zapasów i zapobieganiu powstawaniu zapasów zbędnych
• Poznanie metod wyznaczania i planowania zapasów bezpieczeństwa, aby utrzymać poziom obsługi Klienta i płynność produkcji przy jednoczesnej kontroli nad wielkością zapasów
• Określenie wielkości partii zakupowej materiałów oraz wielkości partii produkcyjnej w celu optymalizacji kosztów związanych z zapasami
• Poznanie mechanizmu działania MRP w kontekście konfiguracji najważniejszych parametrów narzędzia
• Zrozumienie zalet, ograniczeń i wymogów MRP jako narzędzia do planowania zaopatrzenia i produkcji oraz przydatności MRP w różnych branżach i typach produkcji
• Poznanie innych niż MRP metod planowania materiałowego oraz analiza ich zalet i ograniczeń
• Powiązanie tradycyjnego planowania materiałowego wykorzystującego MRP z metodami uzupełniania zapasów typowymi dla filozofii pull i lean.
• Poznanie skutecznych metod zarządzania zapasami, uwzględniających m.in. dynamikę popytu, czasy dostaw komponentów, szerokość portfela oferowanych produktów, wymogi Klientów, priorytety firmy i inne czynniki mające wpływ na dobór optymalnych technik zarządzania zapasami.

Sesje:

• Polityka zarządzania zapasami
• Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
• Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
• Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
• Zapasy bezpieczeństwa
• Metody uzupełniania zapasów
• Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP
• Wykorzystanie wyników MRP
• Najlepsze praktyki w zarządzaniu zapasami – Case Study

Forma kursów:

3 dni po 7-8 godzin. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne. Podczas szkolenia wykorzystywane są oryginalne, anglojęzyczne materiały APICS.

Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu. 

Terminy szkoleń:

Termin Szkolenie/Moduł Temat szkolenia Miasto
od: 2019-05-08
do: 2019-05-10
APICS - POM/IMPInventory Management Policy- Polityka Zarządzania ZapasamiSieradz (Scanfil)
od: 2019-06-26
do: 2019-06-28
APICS - POM/IMPInventory Management Policy- Polityka Zarządzania ZapasamiOleśnica (GKN)

 

Szkolenia APICS:

Od 2018 roku, szkolenia znane wszystkim jako cykl CPIM zostają zastąpione cyklem Focused Supply Chain, opartym o program Principles of Operations Management (POM) wg standardów APICS.

Cykl będzie realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (będzie odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Poniżej informacja o zmianie nazw poszczególnych modułów:

SCM – Supply Chain Management (poprzednio BSCM)
MPP – Master Planning Policy (poprzednio MPR)
IMP – Inventory Management Policy (poprzednio DSP)
PSC - Production Scheduling & Control (poprzednio  ECO)
BOS – Business & Operations Strategy (poprzednio  SMR)