APICS | POM

Focused Supply Chain

Standard APICS to standard wiedzy dotyczący obszaru planowania, zarządzania produkcją i zapasami.  Programy szkoleniowe wg tego standardu skierowane są przede wszystkim do specjalistów z sektora produkcyjnego, ale całościowe podejście do zagadnienia kierowania przedsiębiorstwem powoduje, że korzystają z niego także firmy handlowe i usługowe. Ze względu na swoją praktyczną formę: przytaczane przykłady z firm i dyskusje, szkolenia mają na celu wyposażenie naszych Klientów w niezbędne narzędzia, techniki i wiedzę umożliwiające wdrożenie najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Z uwagi na zmiany zachodzące w APICS* praktyczne aspekty, a także zrozumienie bogactwa APICS Body of Knowledge będą na polskim rynku tematem cyklu Focused Supply Chain opartego o program szkoleń APICS Principles of Operations Management (POM).

W Polsce cykl ten będzie realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (będzie odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Dzięki jasnemu rozdzieleniu od czystego przygotowania do egzaminu od 2018 roku moduły te jeszcze mocniej skupią się na praktycznych aspektach stosowania i wdrażania podejścia APICSa do życia firm.

Jeśli chodzi o kolejność szkoleń, to nasi trenerzy, tak jak i APICS sugerują, żeby najpierw przejść szkolenie SCM - Supply Chain Management  - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, które jest bazą do dalszych szkoleń. 

 

SCM. Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Program kursu obrazuje sedno podejścia APICS do zarządzania firmą produkcyjną. Pokazuje, w jaki sposób ma odbywać się planowanie i zarządzanie zintegrowane. Celem szkolenia jest m.in. poznanie głównych zasad, metod i technik rządzących zasadniczymi obszarami systemu MRPII.

MPP. Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS - skupia się na podstawowych obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII: prognozowaniu popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzaniu nim (Forecasting); obsłudze Klienta, obsłudze zamówień Klientów i pomiarze poziomu obsługi Klienta; planowaniu sprzedaży i operacji (S&OP – Sales and Operations Planning); budowaniu i zarządzaniu głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Scheduling).

IMP. Inventory Management Policy - Polityka Zarządzania Zapasami. Kurs obejmuje zagadnienia zarządzania zapasami w firmie produkcyjnej. Porusza kwestie związane z określeniem wielkości partii, zapasami bezpieczeństwa, uwzględnia także szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP) i innych metod zarządzania zapasami.

PSC. Production Scheduling & Control - Polityka Sterowania i Harmonogramowania Produkcją . Szkolenie skupia się na tematach: ustalania priorytetów prac produkcyjnych; realizacji planów produkcji; wdrażania metod kontroli; raportowania wyników i dostarczaniu informacji zwrotnych. Kurs prezentuje techniki kolejkowania i kontrolowania zadań produkcyjnych. Omawiane są programy jakościowe i programy organizacyjno-naprawcze.

BOS. Business and Operations Strategy - Strategia Biznesowa i Operacyjna. Piąty moduł cyklu opartego o standard APICS* – Business & Operations Strategy – jest pomyślany jako klamra spinająca wiedzę ze wszystkich poprzednich modułów cyklu. W oparciu o interaktywny case study – bardzo wierną symulacje przedsiębiorstwa produkcyjnego będzie można przetestować zdobytą wiedzę i zobaczyć w jaki sposób z gąszcza poznanych technik wybrać to, co najlepiej pasuje do specyfiki wybranej strategii.

*program certyfikacyjny CPIM został ograniczony do dwóch modułów, ściśle przygotowujących tylko do zaliczenia testów, dedykowany osobom znającym już standard a pragnącym uzyskać oficjalne potwierdzenie swoich kompetencji

 

Szkolenia APICS:

Od 2018 roku, szkolenia znane wszystkim jako cykl CPIM zostają zastąpione cyklem Focused Supply Chain, opartym o program Principles of Operations Management (POM) wg standardów APICS.

Cykl będzie realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (będzie odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Poniżej informacja o zmianie nazw poszczególnych modułów:

SCM – Supply Chain Management (poprzednio BSCM)
MPP – Master Planning Policy (poprzednio MPR)
IMP – Inventory Management Policy (poprzednio DSP)
PSC - Production Scheduling & Control (poprzednio  ECO)
BOS – Business & Operations Strategy (poprzednio  SMR)