Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 16

Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 16

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/pre.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 16
 Warsztat Supply Chain Synergy|The Fresh Connection | MPM Productivity

Zarządzanie Sytuacją Kryzysową w SCM

 • Pracownicy mają naturalną skłonność do skupiania się na celach swoich działów, nawet kosztem całej firmy?

 • Świadomość wpływu pracy jednych działów na pozostałe jest za mała?                            
 • Pracownicy zbyt słabo orientują się w związku między ich decyzjami a finansami firmy?             
 • Praca zespołowa mogłaby wyglądać lepiej?                                                                     
 • Chcesz by decyzje Twoich pracowników lepiej prowadziły do zamierzonych efektów?
 • Chcesz by strategia przestała być ogólnym wyznaczaniem kierunków a zaczęła stawiać jasne, konkretne cele?
 • Chcesz wiedzieć jak je definiować? Jak powiązać z nimi kluczowe wskaźniki (KPI)?        
 • Chcesz wdrożyć nową, spójną strategię ale widzisz że Twój zespół wciąż tkwi w swoich silosach?
 • Chcesz aby łańcuch dostaw koncentrował się na strategii?

 

SŁOWEM: GDY CHCESZ WYZWOLIĆ SYNERGIĘ W SWOIM ZESPOLE

Zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie poświęconym zarządzaniu łańcuchem dostaw z wykorzystaniem prawdopodobnie najbardziej zaawansowanego symulatora supply chain na rynku:

The Fresh Connection

The Fresh Connection to symulacja online autorstwa Involvation Interactive b.v., w której uczestnicy podzieleni na kilka ról (sprzedaż, scm, operacje, zakupy) zapoznają się z rozbudowanym i bardzo realistycznym łańcuchem dostaw i zarządzają wirtualnym przedsiębiorstwem.

Podczas warsztatów kładziemy nacisk na:

 • wyjście zespołów ze swych silosów i spojrzeniu na cele całej firmy
 • wpływ pracy jednych działów na pozostałe      
 • pracę zespołową
 • strategię, która nie wyznacza ogólnego kierunku a stawia jasne, konkretne cele
 • definicję celów i ich powiązań z kluczowymi wskaźnikami (KPI)
 • związek pomiędzy decyzjami podejmowanymi przez pracowników a finansami firmy

 

Uczestnicy warsztatu mogą wziąć udział w międzynarodowych zawodach TFC w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Global Challenge) - z jednej firmy należy zgłosić zespół 4-osobowy.

Global Challenge

 

Główne zagadnienia warsztatu

Polityka obsługi klienta

 • ustalenie polityki obsługi klienta – wybór optymalnego punktu między przychodem a kosztem
 • potrzeby klientów i ich segmentacja, analiza konsekwencji, jakie niosą oferowane klientowi kontrakty na cały łańcuch dostaw
 • optymalizacja najważniejszych elementów oferty tzw. order winners – szczególnych atutów firmy, ale także tych pozornie mniej znaczących podstawowych wymogów – order qualifiers

 

Optymalizacja wielkości partii dostaw

 • poprawne ustalanie wielkości partii produkcyjnych i zakupowych
 • spojrzenie od strony kosztów (m.in. kosztów strat materiałowych, wzrostu pracochłonności w magazynie) jak i od strony zdolności produkcyjnych – jak zmieni się efektywność produkcji (OEE) przy skracaniu partii produkcyjnych zwłaszcza, gdy produkcja musi planować rezerwowe zdolności produkcyjne (safety capacity) i optymalizować wykorzystanie pracowników tymczasowych.

 

Optymalizacja zapasów bezpieczeństwa

 • „współczynnik korygujący” planistów, mający zabezpieczać przed tym czego nie znają
 • przyczyny złej struktury zapasów (dlaczego brakuje tego co niezbędne, a za to jest nadmiar tego co niepotrzebne)
 • główne przyczyny zakłóceń efektywności zapasów (zarówno ze strony klienta, naszego działu sprzedaży, produkcji, magazynów, dostawców itd.)
 • metody analizy czynników wpływających zakłócenia
 • narzędzia pozwalające planować optymalny poziom zapasów bezpieczeństwa.

 

Zakupy

 • poznanie i przećwiczenie koncepcji Total Cost of Ownership
 • znaczenie kosztów ukrytych – (jakość, reklamacje, ryzyka)
 • wykrywanie i wycena kosztów ukrytych
 • uwzględnianie kosztów ukrytych w negocjacjach z nowymi i dotychczasowymi dostawcami?

 

Finanse

 • przy okazji ćwiczenia technik związanych ze sprzedażą, sterowaniem produkcją, zapasami i zakupami uczestnicy będą poznawać i przewidywać skutki swoich decyzji na wynik finansowy firmy.

 

Dla kogo?

The Fresh Connection jest przeznaczony dla każdego profesjonalisty, który działa w ramach międzyfunkcjonalnych zespołów w łańcuchu wartości. Mogą to być:

 • Planners/forecasters – planiści, prognostycy
 • General managers
 • Operations managers – menadżerowie operacyjni
 • Production managers – menadżerowie produkcji
 • Supply chain managers – menadżerowie łańcucha dostaw
 • Logistics managers – menadżerowie logistyki
 • Warehouse managers – menadżerowie magazynów
 • Sales/Marketing managers – menadżerowie ds sprzedaży
 • Financial managers menadżerowie finansowi
 • Procurement managers/buyers – menadżerowie zaopatrzenia

 

Zastosowanie The Fresh Connection jest niezwykle szerokie. Jego modułowa konstrukcja pozwala na spełnienie potrzeb szkoleniowych specjalistów z różnych środowisk produkcyjnych.

Uwaga – Uczestnicy warsztatu mogą wziąć udział w międzynarodowych zawodach TFC w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Global Challenge) - z jednej firmy należy zgłosić zespół 4-osobowy. 

Cele i korzyści warsztatów

1. Umiejętność myślenia strategicznego.

Typowym problemem większości osób zaangażowanych w zarządzanie łańcuchem dostaw jest koncentracja na krótkookresowych celach.

Podczas warsztatów ćwiczona jest umiejętność wyznaczania celów strategicznych rozumianych nie jako ogólnikowe wyznaczenie kierunku, lecz jako mierzalny i istotny wynik oraz tworzenia mapy drogowej ich osiągania.

2. Zrozumienie co jest ważne.

Warsztaty skupiają się na powiązaniu SCM z klientem - co jest dla niego ważne, co go boli w naszej i konkurencyjnej ofercie i jak się będą zmieniać jego oczekiwania. Nie tylko pozwala to skoncentrować się na usprawnieniach ważnych dla klienta, ale także - jeśli wciągnie się w ten proces osoby ze sprzedaży i marketingu - może się stać narzędziem dla sprzedawców do zwiększenia sprzedaży, a może i cen. 

Truizmem jest to, że w firmie finanse są kluczowe. Wszystkie działania mają w nich odzwierciedlenie. Jednak bardzo często trudno jest osobom uczestniczącym w łańcuchu dostaw widzieć jasno skutki finansowe ich decyzji. W trakcie warsztatu kładziony jest nacisk na przewidywanie skutków finansowych podejmowanych decyzji. 

3. Umiejętność analitycznego myślenia.

Cele strategiczne muszą być nieliczne, zrozumiałe i konkretne. Przy tym wszyscy muszą widzieć, że choć są one ambitne, to jednocześnie pomysł na dojście do nich wygląda realnie. Uczestnicy ćwiczą metodę pozwalającą stosunkowo szybko przekuć ich wiedzę i intuicje w identyfikacje krytycznych decyzji oraz opracowanie skutecznego planu wdrożenia.

4. Umiejętność pracy zespołowej.

75% sukcesu wdrożenia ERP (jak i większości innych narzędzi zarządzania) zależy od ludzi: od biegłości w swojej pracy (kompetencje zawodowe), zrozumienia wpływu na innych, zaangażowania i zdolności zgranego działania. Zwłaszcza te ostatnie tworzą najistotniejszą przewagę jaką firmy mogą się charakteryzować: kompetencje zespołowe. Są to też najtrudniejsze do przećwiczenia kompetencje: najczęściej oferowane zajęcia albo dotykają zagadnień merytorycznych, ale ze słabym powiązaniem z pracą zespołową, albo - odwrotnie - skupiają się na pracy zespołowej z pominięciem merytoryki. 

Program warsztatów oparty jest jednak na narzędziu pozwalającym rozwiązać ten konflikt: grze symulacyjnej, w której uczestnicy podzieleni na kilka ról zapoznają się z rozbudowanym i bardzo realistycznym łańcuchem dostaw. Właśnie podział na role (sprzedaż, scm, operacje, zakupy), w których uczestnicy mogą podejmować szeroki zakres decyzji jest podstawowym mechanizmem ćwiczenia i doskonalenia swoich kompetencji zespołowych.

5. Umiejętność radzenia sobie z coraz ambitniejszymi celami.

Z rundy na rundę podnoszona jest poprzeczka -ma być osiągany coraz lepszy wynik. Pokażemy uniwersalną metodę pokazująca, jak podzielić duży cel na drobniejsze kroki i to w warunkach presji czasowej.

 

Czego nauczysz się z The Fresh Connection?

The Fresh Connection jest narzędziem, które można dostosować do celów edukacyjnych w wielu miejscach w łańcuchu wartości, bez ryzyka utraty celu jakim jest koncentracja na łańcuchu dostaw.

Czy jesteś producentem, czy hurtownikiem zarządzającym własnym łańcuchem dostaw, lub dostawcą usług logistycznych, który chce "dostać się do środka głowy klienta", możesz użyć The Fresh Connection do:

 • Budowania zespołów
 • Zrozumienia  znaczenia firmy i strategii łańcucha dostaw
 • Przełożenia strategii na działanie
 • Nauczenia się wspólnego języka z innymi partnerami w łańcuchu wartości
 • Doświadczenia  mocy profesjonalnego i dobrze zorganizowanego procesu planowania sprzedaży i operacji (S&OP)
 • Zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
 • Zrozumienia wagi międzyfunkcjonalnych kompromisów w łańcuchu wartości
 • Docenienia mocy dobrze zaprojektowanych zestawów wskaźników KPI

 


Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 629

Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 629

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/terminy.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 629

Nowy moduł


Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 781

Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 781

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/kurs.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 781
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 895

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 895

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/post.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-w-scm/index.php on line 895