MPM Productivity Management zajmuje się szkoleniami z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. Naszym głównym obszarem działania jest produkcja i logistyka. Szkolenia z tego zakresu obejmują: planowanie produkcji, prognozowanie, zakupy, gospodarkę magazynową.

Oferta MPM Productivity Management Sp. z o.o. obejmuje szeroki zakres usług w ramach kilku głównych obszarów merytorycznych:

  • Cykl szkoleń Focused Supply Chain w oparciu o program APICS Principles of Operations Management(POM): SCM.Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw; MPP. Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS; IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami; PSC. Production Scheduling & Control - Polityka Harmonogramowania i Sterowania Produkcją; BOS. Business & Operations Strategy - Strategia Biznesowa i Operacyjna
  • Prognozowanie i Zarządzanie Popytem – Forecasting and Demand Management (FCST): Prognozowanie Popytu (Demand Forecasting) 
  • Profesjonalne Zarządzanie Zakupami (PPM): Warsztaty Zakupów Operacyjnych (PPO), Warsztaty Zakupów Strategicznych (PPS)
  • Gospodarka Magazynowa - Warehouse Management: Gospodarka Magazynowa i Kontrola Zapasów (Warehouse Management & Inventory Control – WMIC), Audyt procesów gospodarki magazynowej
  • Warsztaty i Seminaria dla Łańcucha Dostaw – autorskie programy dedykowane poszczególnym Firmom: SUPPLY CHAIN SYNERGY - warsztaty. Symulacja łańcucha dostaw oparta o The Fresh Connection; Warsztaty ETO (Engineer-To-Order – projektowanie na zamówienie); Warsztaty wdrożeniowe z zakresu SCM; Warsztat: Sales and Operation Planning, czyli budząc "&" w S&OP
  • Światowe Zawody Łańcucha Dostaw - GLOBAL CHALLENGE – THE FRESH CONNECTION (MPM jest organizatorem zawodów na terenie Polski)

 

Z wyjątkiem szkoleń według standardów APICS wszystkie pozostałe programy są autorskimi rozwiązaniami firmy i konsultantów współpracujących. Firma oferuje również cykl zamkniętych warsztatów dostosowanych do specyfiki klienta, którego celem jest przełamanie barier w komunikacji między działami organizacji, a tym samym osiągnięcie najwyższej produktywności. 

Pobieranie dostępnych szkoleń

Nowy moduł

Kalendarz
i zapisy
Formularz
kontaktowy
Skontaktuj
się z nami