Young Professionals TFC Workshop

Opis szkolenia:

W temacie tak ważnym, jak zarządzanie łańcuchem wartości nie wystarczy powiedzieć ludziom, co należy zrobić. Ludzie muszą tego doświadczyć.

 • Czy Twój zespół siedzi zamknięty w silosach, koncentruje się na swoich wskaźnikach bez analizy ich wpływu na innych?
 • Płynność finansowa organizacji może być zagrożona, ponieważ nie wszyscy pracownicy rozumieją wpływ swoich działań na finanse firmy?
 • Obawiasz się generowania dodatkowych kosztów i opóźnień, bo młodzi pracownicy boją się podejmować decyzje?

Jeśli na chociaż jedno pytanie odpowiedziałaś/eś „tak” – zapraszamy do udziału w

YOUNG PROFESSIONALS TFC WORKSHOP 2021

70% KSZTAŁTOWANIA POSTAW ODPOWIEDZIALNYCH ZA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
20% ĆWICZENIA UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRACĄ W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI
10% TEORII

“The Fresh Connection zapewnia naukę w formie zabawy, co rzadko zdarza się na rynku szkoleniowym. Założyliśmy, że warsztat wzbudzi ducha rywalizacji i pozwoli członkom zespołu szerzej spojrzeć na połączenia i relacje pomiędzy różnymi działami i obszarami funkcjonalnymi w firmie. Faktycznie, symulacja okazała się dla zespołu bardzo ciekawym doświadczeniem. Jego członkowie z podziwem opisywali jej złożoną konstrukcję, bliską realnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz umożliwiającą podejmowanie różnorodnych decyzji i obserwowanie ich konsekwencji w postaci wyniku finansowego (…)”

Dorota Semenowicz, Training & Development Coordinator/Trainer, Aptiv

Na czym skupiają się warsztaty?

YP TFC Workshop  skupiają się na pokazaniu przedsiębiorstwa jako systemu naczyń połączonych. Dzięki symulatorowi uczestnicy będą mogli, krok po kroku, zagłębiać się w powiązania między SCM, sprzedażą, produkcją, zakupami strategicznymi a finansami. Coraz głębsze zanurzenie w firmowej rzeczywistości TFC pozwala również ćwiczyć umiejętności: analitycznego myślenia z naciskiem na identyfikację przyczyn i skutków, wyciągania wniosków na podstawie wskaźników historycznych oraz zespołowego podejmowania decyzji.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie zajęć będą:

 • znaczenie wskaźnika obsługi klienta dla finansów, sprzedaży oraz zapasów
 • czynniki zakłócające efektywność produkcji takie jak: złe planowanie zdolności produkcyjnych oraz problemy z dostępnością komponentów
 • w jaki sposób efektywność produkcji przekłada się na obsługę klienta?
 • jak jest liczony wskaźnik efektywności (na przykładzie OEE) oraz jak decyzje planistyczne przekładają się na jego przyszły wynik?
 • zdefiniowanie i przećwiczenie dobrego, pod kątem kosztów, poziomu zapasu (dobry zapas jest wtedy, gdy koszt zapasu jest mniejszy od kosztu jego braku)
 • fundament prognozowania – kiedy prognozie można ufać? Jak żyć przy dużej zmienności popytu? W jaki sposób prognozować i podejmować decyzje dotyczące nowych produktów, klientów itp., gdy brakuje wystarczającej ilości danych historycznych?

Cele warsztatu:

1.Umiejętność postrzegania firmy jako całości.

Silosowość to jeden z najczęstszych i najważniejszych problemów, jakie widzimy u naszych klientów. Każdy dział uważa się za centrum organizacji – brakuje podejścia procesowego i holistycznego. Problemem bywa zbyt mocne zakotwiczenie przy pewnych wskaźnikach i brak elastyczności. Typowym zjawiskiem jest patrzenie z perspektywy własnego działu. Tyle czasu poświęcamy na pracę w swoich obszarach, że zatracamy się w nich – widzimy świat tylko z jednej strony i tylko jeden fragment. Warsztaty pomogą dostrzec powiązania z innymi i podpowiedzą, jak optymalnie wykorzystywać zależności międzydziałowe i współpracować.

Na warsztatach pracujemy na symulatorze The Fresh Connection doskonale odzwierciedlającym środowisko, problemy i zależności w firmie produkcyjnej. W bezpiecznych warunkach, jakie gwarantuje symulator, pokażemy, że firma jest organizmem, w którym wszystkie narządy wpływają na siebie nawzajem, a prawdziwy sukces można osiągnąć tylko w wyniku skutecznej współpracy - wewnątrzfirmowego zrozumienia i szacunku.

2. Zrozumienie, co jest ważne - powiązanie SCM z klientem i finansami w firmie.

Skupiamy się na powiązaniu SCM z klientem - co jest dla niego ważne, co go boli, zarówno w naszej, jak i w konkurencyjnej ofercie. Analizujemy, jak mogą zmieniać się jego oczekiwania. Pozwala to nie tylko skoncentrować się na usprawnieniach naprawdę ważnych dla klienta. Jeżeli zaangażuje się w ten proces osoby ze sprzedaży i marketingu, możemy stworzyć narzędzie do zwiększenia sprzedaży, a może nawet do podwyższenia cen. Truizmem jest, że finanse są kluczowe w firmie. Wszystkie działania mają w nich odzwierciedlenie. Jednak bardzo często trudno jest osobom uczestniczącym w łańcuchu dostaw jasno widzieć skutki finansowe swoich decyzji. W trakcie warsztatów kładziemy nacisk na przewidywanie tych skutków.

3. Umiejętność analitycznego myślenia prowadzącego do podejmowania trafnych decyzji.
Cele strategiczne muszą być nieliczne, zrozumiałe i konkretne. Przy tym wszyscy muszą widzieć, że choć są one ambitne, to jednocześnie pomysł na dojście do nich wygląda realnie. Uczestnicy ćwiczą metodę pozwalającą stosunkowo szybko przeanalizować dane i przy użyciu swoich wiedzy oraz intuicji, zidentyfikować krytyczne decyzje oraz opracować skuteczny plan wdrożenia.

Symulator przenosi zespół, który przyzwyczaił się już do podejmowania decyzji w swojej pracy, do zupełnie innego przedsiębiorstwa, w inne środowisko i w takich okolicznościach zespół musi nauczyć się elastyczności - przygotować się na niespodziewane.

Symulator The Fresh Connection

The Fresh Connection (TFC) to innowacyjna symulacja „web-based business” angażująca uczestników w podejmowanie strategicznych decyzji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (nazwanym właśnie The Fresh Connection) produkującym soki owocowe.

Decyzje do podjęcia przez uczestników symulacji są tożsame z rzeczywistymi dylematami, z którymi pracownicy spotykają się w codziennej pracy. Pracując w zespołach czteroosobowych, uczestnicy reprezentują cztery piony firmy: sprzedaż, zakupy, łańcuch dostaw i finanse. Wirtualna firma stoi w obliczu spadku wydajności, kierownictwo firmy musi jak najszybciej wydostać firmę z kłopotów. To środowisko wysokiego ciśnienia, w którym skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do sukcesu. Zrozumienie połączeń pomiędzy poszczególnymi funkcjami i współpraca są kluczowymi elementami sukcesu całego przedsiębiorstwa. O zwycięstwie decyduje wygenerowanie najlepszego zwrotu z inwestycji (ROI).

Czego uczy The Fresh Connection?

 • Efektywnej współpracy
 • Zrozumienia wagi międzyfunkcjonalnych kompromisów w łańcuchu wartości
 • Docenienia mocy dobrze zaprojektowanych zestawów wskaźników KPI
 • Nauki wspólnego języka z innymi partnerami w łańcuchu wartości
 • Zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
 • Przełożenia strategii firmy na działanie
 • Kreatywnego rozwiązywania niespodziewanych problemów

The Fresh Connection jest narzędziem, dostosowanym do celów edukacyjnych w wielu miejscach łańcucha wartości, jednakże nieustannie głównym celem jest koncentracja na łańcuchu dostaw.

Na czym polega wyjątkowość The Fresh Connection?

Firmy, które poznały The Fresh Connection, twierdzą, że jest to machina nie tylko bardzo skuteczna, ale mająca trwały wpływ na uczestników. Zapewnia długofalowe korzyści i bezkonkurencyjne w skali świata doświadczenie edukacyjne w zarządzaniu łańcuchem wartości. Oto przykłady opinii użytkowników TFC:

„Symulacja, w której mogliśmy uczestniczyć była bardzo wzbogacająca. Gra przedstawiła złożoność decyzji oraz to jak pojedyncze działy wpływają na resztę firmy oraz wynik całej drużyny. Dzięki temu mogliśmy udoskonalić nasze umiejętności pracy zespołowej, sprawną komunikację oraz sztukę kompromisu.”
Nansi Bosakowska, Process Development Engineer, Dell Products Poland

„Gra w bardzo praktyczny sposób uczy spoglądać na organizację jako całość. Decyzja w jednym obszarze ma wpływ na inne i w konsekwencji, na końcowy wynik finansowy firmy. Wszystko jest ze sobą powiązane. Do tego jeszcze czynniki zewnętrzne, które nie zawsze są przewidywalne. Krótko mówiąc: życie.”
Marcin Chmura, Supply Chain Manager, Bahlsen Polska

Najlepszym sposobem, aby zrozumieć, co sprawia, że The Fresh Connection jest tak wyjątkowe, jest samodzielne, bezpłatne przetestowanie symulatora. Napisz do nas, a wyślemy Tobie login i hasło do wersji demo systemu. UWAGA - symulacja, zarówno w wersji demo, jak i wykorzystywana podczas warsztatów/zawodów jest anglojęzyczna.

Kogo zapraszamy na Young Professionals TFC Workshop?

Na warsztaty zapraszamy trzy lub czteroosobowe zespoły złożone z młodych profesjonalistów związanych z łańcuchem dostaw.

Forma kursów:

1 dzień - ok. 8 godzin. Warsztat jest realizowany w formie interaktywnego wykładu opartego na symulatorze łańcuch dostaw (The Fresh Connection) i multimedialnej prezentacji. W ramach warsztatu uczestnicy wykonują przede wszystkim ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów.

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI WARSZTATÓW W TWOJEJ FIRMIE: biuro@mpm24.com 

Udział w Global Challenge - The Fresh Connection 2021

Zespoły uczestniczące w warsztatach, w ramach kontynuacji swojej edukacji, awansują do drugiego etapu zawodów Global Challenge!

Global Challenge SCM The Fresh Connection to doroczne zawody zarządzania łańcuchem dostaw pomiędzy zespołami z firm z całego świata. Rywalizacja z drużynami z innych firm, zmierzająca do tego, aby stać się mistrzem świata – The Global Challenge World Champion, emocje z nią związane i wizja nagrody to świetna motywacja zespołu do pogłębiania swojej wiedzy. Wszystkie zespoły uczestniczące w symulacji współzawodniczą na poziomie międzynarodowym. Jest to doskonała okazja do nauki przez doświadczenie i porównanie umiejętności Twoich zespołów z najlepszymi na świecie.

Zespoły grają kilka rund, w których podejmują szereg strategicznych i taktycznych decyzji. Na koniec każdej rundy obliczane są ich skutki i zespoły porządkowane są wg osiągniętych wyników.

NAJLEPSZY ZESPÓŁ Z POLSKI WEŹMIE UDZIAŁ W GLOBAL PRO FINAL 2021

Uczestnicy warsztatów, dołączając do zawodów:

 • Poszerzą swoją wiedzę dotyczącą łańcucha dostaw
 • Rozwiną umiejętności podejmowania zaawansowanych decyzji
 • Nauczą się, jak skutecznie zarządzać kompromisami i zobaczą, że korzyści ze współpracy są mierzalne!
 • Dowiedzą się, jak unikać lub zmniejszać ryzyko
 • Doświadczą siły prawdziwej współpracy - zbudują efektywny zespół
 • Będą mieli możliwość zmierzenia się z innymi zespołami z Polski i świata

KAŻDY ZESPÓŁ MA SZANSE ZOSTAĆ THE FRESH CONNECTION WORLD CHAMPION I WYGRAĆ PRESTIŻOWY KURS NA MIT W BOSTONIE!

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami