Harmonogramowanie APICS POM

PSC. Production Scheduling & Control - Harmonogramowanie i Sterowanie Produkcją

W trakcie szkolenia odpowiemy na szereg pytań: Jak harmonogramować produkcję, aby zbilansować popyt? Jak dzięki odpowiedniemu planowaniu zapewnić stabilizację produkcji i zwiększyć moce produkcyjne? Jak skutecznie realizować główny harmonogram produkcji?

Opis szkolenia PSC:

W trakcie szkolenia odpowiemy na szereg pytań:

 • Jak harmonogramować produkcję, aby zbilansować popyt?
 • Jak dzięki odpowiedniemu planowaniu zapewnić stabilizację produkcji i zwiększyć moce produkcyjne?
 • Jak skutecznie realizować główny harmonogram produkcji?
 • Jak dzięki dużej wiarygodności planów produkcyjnych utrzymywać customer service na wysokim poziomie?
 • Jak podnosić wydajność „wąskich gardeł”?
 • Jakie stosować techniki sterowania produkcją, aby znaleźć równowagę pomiędzy efektami a komplikacją procesu planowania.

Kurs oparty jest na bardzo szczegółowych i rozbudowanych case study z różnych branż. Dzięki temu zajęcia mają charakter warsztatowy, a nie teoretyczny. Szkolenie to jest dedykowane grupie osób, które w przedsiębiorstwie zajmują się planowaniem  produkcji,  są wykonawcami  planów, jak również dla kierowników logistyki, którzy chcieliby budować proces planowania produkcji według najlepszych standardów. Szkolenie to jest także zalecane  wszystkim osobom korzystającym z danych zawartych w głównym harmonogramie produkcyjnym (customer service, zaopatrzenie), a także tym, które z planowaniem produkcji mają do czynienia po raz pierwszy.

Cele szkolenia:

 • Omówienie sposobów harmonogramowania produkcji; omówienie wpływu zmian i odchyleń na realizację planów.
 • Pokazanie w jaki sposób układ fabryki wpływa na harmonogramowanie i przepływ prac; techniki kontroli wejść i wyjść, techniki kontroli w systemach typu "push", techniki kolejkowania zadań.
 • Opis zarządzania wąskimi gardłami, kontrola czasu realizacji cyklu produkcyjnego, raportowanie i techniki zbierania danych.
 • Opis środowiska produkcji w systemie typu "pull" oraz omówienie silnych i słabych stron tego typu systemu.
 • Nauka wdrażania planu ciągłego doskonalenia się; identyfikacja technik kontroli i oceny wdrożenia systemów zarządzania jakością.

Sesje:

 • Przegląd planowania, wykonania i kontroli
 • Harmonogramowanie produkcji i procesów
 • Autoryzacja, realizacja i raportowanie zleceń w systemach "push"
 • Autoryzacja, realizacja i raportowanie w harmonogramowaniu według Teorii Ograniczeń
 • Autoryzacja, realizacja i raportowanie zleceń w systemach "pull"
 • Ciągłe doskonalenie w obszarze harmonogramowania i produkcji
 • Eliminacja marnotrawstwa

Forma kursów:

 • 3 dni po 8 godzin
 • Szkolenie realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych materiałach APICS
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów.
 • Anglojęzyczne materiały
 • Dyplom szkolenia sygnowany logo APICS
 • Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu 

NOWOŚĆ W OFERCIE
CPIM PART  1 - WARSZTAT CERTYFIKACYJNY

Osoby zainteresowane praktycznym podejściem do tematyki zarządzania produkcją i zapasami, zapraszamy na autorskie programy szkoleniowe trenerów MPM organizowane jako cykl  Focused Supply Chain.

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem:

Szkolenie jest tak efektywne, jak dobrze są przygotowani… jego uczestnicy.
Jako, że tematyka szkolenia zagłębia się w szczegóły łańcucha dostaw - przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku:

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem (plik do pobrania pDF)

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami