CPIM PART  1
Warsztat certyfikacyjny

CPIM PART 1. Warsztat Certyfikacyjny

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie przygotowującym do egzaminu z pierwszej części certyfikacji: CPIM – Part 1.

Przygotowanie do certyfikacji to szukanie odpowiedzi, które to wymagają postawienia się w zupełnie innej sytuacji, niż te z którymi mamy styczność w codziennej pracy. Prawidłowe odpowiedzi wymagają też często zrozumienia potrzeb i wyzwań, które istnieją w zakładach o innym profilu produkcji lub funkcjonujących w innym środowisku biznesowym.

Cele warsztatu:

  • Celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu do certyfikacji osobom planującym egzamin z pierwszej części certyfikacji CPIM Part 1 – pomoc w zrozumieniu obszarów wymagających głębszego zrozumienia, wytłumaczenie wątpliwości kandydatów.
  • Warsztat ma również na celu weryfikację sposobu uczenia się oraz posiadanej wiedzy poprzez analizę pytań skonstruowanych na wzór i podobieństwo pytań egzaminacyjnych.
  • Warsztat ze względu na obszerność wymaganego na egzaminie materiału nie ma na celu przedstawienia całości materiału niezbędnego do egzaminu. Warsztat pełni funkcję ‘review course’

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

  • Poznanie zasad przeprowadzenia egzaminów i taktyki rozwiązywania testów APICS.
  • Przypomnienie najważniejszych obszarów standardu wiedzy APICS wymaganych podczas egzaminów.
  • Oswojenie ze specyficznym językiem i logiką pytań egzaminacyjnych.
  • Zidentyfikowanie obszarów wymagających pogłębienia wiedzy, jako wskazówka do dalszych samodzielnych przygotowań do egzaminów.

Profil uczestników:

  • Pracownicy łańcucha dostaw różnych szczebli
  • Osoby zainteresowane zdobyciem międzynarodowego certyfikatu CPIM

Główne sesje warsztatu podzielone są na 4 obszary:

Business Wide Concepts (30%):

  • Organization Fundamentals
  • Operating Environments & Manufacturing Strategies
  • Financial Fundamentals
  • Enterprise Resources Planning (ERP/traditional)
  • Lean/Just in Time (JIT)
  • Total Quality Management (TQM) Systems and Six Sigma
  • Theory of Constraints (TOC)
  • Impact of Environment on System Design and Deployment

Demand Planning (15%):

  • Market Driven
  • Customer Expectations
  • Definition of Value
  • Customer Relationships Management (CRM)
  • Demand Planning

Transformation of Demand into Supply (22%):

  • Design of Products (goods and services)
  • Fundamentals of Planning
  • Capacity Management
  • Execution and Control
  • Performance Measurements

Supply (33%):

  • Inventory
  • Purchasing

Sugerowane szkolenie wprowadzające:

Forma warsztatu:

  • 3 dni po 8 godzin
  • Warsztat prowadzony jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim
  • Materiały anglojęzyczne uczestnik otrzymuje przed warsztatem
  • Dyplom ukończenia warsztatu sygnowany logo APICS

O czym musisz wiedzieć i pamiętać:

  • Osobę podchodzącą do egzaminu CPIM Part 1 musi cechować pełna determinacja, świadomość samodzielnej nauki przed i po warsztacie
  • Każdy z uczestników z wyprzedzeniem otrzymuje materiały do nauki własnej. Wymagane jest przygotowanie się wcześniej do czynnego uczestnictwa w warsztacie poprzez pracę z aplikacją/słownikiem APICS, wykonanie ćwiczeń dostępnych na platformie APICS oraz lekturze Introduction to Materials Management[1] (sugerowana literatura dodatkowa).
  • Trener jest w stanie zweryfikować postępy w nauce poprzez dostęp do wirtualnej klasy uczestników
  • Bez przerobionych w domu ćwiczeń uczestnik może zostać niedopuszczony do wzięcia udziału w warsztacie
  • Należy mieć świadomość, że jest to „review course” – przegląd wiedzy użytkowników poprzez wspólne wyjaśnienie tematów i kwestii związanych z zakresem egzaminu CPIM Part 1. Przykładowe pytania wspomniane wyżej to tylko jeden z wielu sposobów na usystematyzowanie wiedzy.
  • Uczestnik szkoleń cyklu POM lub FSC akceptuje fakt, że część wiedzy przedstawianej na warsztacie może się powtarzać.
  • Osobom chętnym odbyć warsztat egzaminacyjny zalecamy literaturę dodatkową do nauki – skontaktuj się z nami.
  • Warunkiem uruchomienia warsztatu jest grupa minimum 5 osób, maximum 10-12 osób.
  • Po złożeniu zamówienia, jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztacie – nie otrzyma zwrotu kosztów materiałów (licencja jest imienna, koszt materiałów to 2400 zł netto).
  • Odwołanie lub przesunięcie uczestnictwa do 15 dni kalendarzowych przed warsztatem wiąże się z wystawieniem noty obciążeniowej na kwotę 2.400 zł netto.
  • Odwołanie lub przesunięcie uczestnictwa w przedziale od 14 do 4 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem warsztat, wiąże się z wystawieniem noty obciążeniowej na kwotę 3.750 zł netto (dotyczy oferty dla osoby, która nie uczestniczyła wcześniej w szkoleniu SCM) i 2.400 zł netto (dotyczy oferty dla osoby, która uczestniczyła wcześniej w szkoleniu SCM).
  • Niewzięcie udziału w warsztacie, przesunięcie lub odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 4 dni kalendarzowe przed planowanym rozpoczęciem warsztatu, z wystawieniem noty obciążeniowej na kwotę 5.100 zł netto (dotyczy oferty dla osoby, która nie uczestniczyła wcześniej w szkoleniu SCM) i 2.400 zł netto (dotyczy oferty dla osoby, która uczestniczyła wcześniej w szkoleniu SCM).
  • Po złożeniu zamówienia, jeśli nie zbierze się grupa – uczestnik otrzyma materiały przygotowujące do certyfikacji i tym samym nie otrzyma zwrotu ich kosztów (licencja jest imienna, koszt materiałów to 2400 zł netto), natomiast otrzyma zwrot reszty przedpłaty-  nadal samodzielnie może się przygotowywać do egzaminu.
  • Jeśli nie zbierze się wymagana minimalna ilość osób w grupie – trener może wyznaczyć inną formę odbycia warsztatu (forma online, przybliżone terminy realizacji) – do indywidualnego ustalenia z uczestnikami.
  • Warsztat prowadzony jest w języku polskim.

[1] Introduction to Materials Management – książka autorstwa Steve Chapman, Tony K. Arnold, Ann K. Gatewood, Lloyd Clive – literatura dodatkowa, sugerowana przez konsultantów MPM, do oddzielnego zakupu, lub wypożyczenia. Zapraszamy do kontaktu: biuro@mpm24.com

Termin warsztatu:

  • 29 V 2020: deadline zapisu na warsztat - wysyłamy uczestnikom warsztatów przypomnienie o konieczności przygotowania się przed warsztatem
  • do ustalenia z uczestnikami - wprowadzające spotkanie na platformie online (webex) informacje, jak obecnie wygląda proces przygotowania się uczestników do warsztatu oraz jak będzie przebiegał warsztat
  • do ustalenia z uczestnikami- warsztat właściwy, kolejne sesje online

Koszty uczestnictwa:

Trzydniowy warsztat dla jednej osoby:

  • 5.500 PLN netto/1os. - cena standardowa
  • 5.100 PLN netto/1os. - oferta First Minute**

UWAGA - CENA PROMOCYJNA! Dla wcześniejszych uczestników szkoleń SCM cyklu FSC lub SCM cyklu POM cena po rabacie:

  • 2.700 PLN netto/1os. - cena standardowa
  • 2.400 PLN netto/1os. - oferta First Minute**

Cena zawiera: udział w warsztacie, ćwiczenia, materiały w języku angielskim

**W ofercie First Minute – zgłoszenie należy dokonać nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia warsztatu, płatność należy dokonać nie później niż na 5 tygodni przed datą rozpoczęcia warsztatu na podstawie faktury pro-forma. W przypadku niedotrzymana warunków płatności obowiązywać będzie cena standardowa.

Realizacja płatności jest warunkiem przesłania materiałów warsztatowych.

Jeśli jesteś zainteresowany jednoczesnym kupnem egzaminu prosimy o kontakt z biurem.

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami