Kompania Piwowarska S.A.

Szkolenie Prognozowanie popytu w pełni pokryło moje oczekiwania odnośnie tematu prognozowania. Zarówno poruszane tematy jak również ćwiczenia w przystępny sposób przybliżały wiedzę. Osoba prowadząca profesjonalnie przygotowana z dużym doświadczeniem zawodowym z zakresu Prognozowania.

Wiedzę zdobytą podczas tego szkolenia zamierzam wdrażać w swojej codziennej pracy. Całość szkolenia oceniam bardzo dobrze.

Rafał Białkowski; Specjalista. ds. prognozowania popytu NKA, Kompania Piwowarska S.A.

 

Firma MPM zorganizowała dla pracowników Kompanii Piwowarskiej S.A szkolenie  "Certified in Production and Inventory Management" w okresie marzec - wrzesień 2002.

Przed rozpoczęciem szkolenia, MPM włożyło duży wysiłek w uzgodnienie szczegółow dotyczących programu szkolenia a także w odpowiedni dobór Trenera. W efekcie szkolenie spełniło pokładane w nim oczekiwania, przekaz wiedzy dokonany był w profesjonalny i "przyjazny uczestnikom" sposób. Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Po szkoleniu MPM kilkakrotnie zwracało się z zapytaniami do Kompanii Piwowarskiej upewniając się, czy usatysfakcjonowano Klienta. Dodatkowo kilkakrotnie MPM wykazywało się ciekawą inicjatywą zapraszając Kompanię Piwowarską do udziału w procesie rekrutacji nowych Trenerów.

Tomasz Sokołowski, Supply Chain Director, Kompania Piwowarska S.A.