Audyt procesów Gospodarki Magazynowej ma na celu weryfikację rzeczywistego stanu procesów, narzędzi wspierających oraz przepływu informacji związanych z przepływem materiałów od momentu wejścia do firmy (przyjęcie dostawy), poprzez procesy magazynowania, wydania na produkcję, kontrolę produkcji w toku (WIP) i rozliczenie wykonanej produkcji z uwzględnieniem wszelkich problemów jakościowych poszczególnych materiałów, aż po proces wysyłki wyrobów gotowych do odbiorcy.
Audyt standardowo oparty jest na autorskim szkoleniu z zakresu Gospodarki Magazynowej i może być wykorzystany jako element poprzedzający szkolenie (aby przykłady omawiane na szkoleniu były bezpośrednio związane z wyzwaniami i problemami, które uczestnicy szkolenia napotykają w swojej codziennej pracy).

Rezultatem audytu jest przedstawienie mocnych i słabych stron związanych z Gospodarką Magazynową. Przedstawione wnioski pozwalają na jasną identyfikację najistotniejszych obszarów do poprawy oraz ustalenie klarownych priorytetów odnośnie usprawniania procesów i stosowanych narzędzi.

Główne obszary podlegające audytowi:

Podczas audytu prześledzić chcemy faktyczny ruch materiałów wewnątrz firmy oraz powiązane z tym faktem transfery w systemie ERP i powiązanych narzędziach. Aby dostarczyć wiarygodnych danych dotyczących rzeczywistego stanu zależy nam, by również włączyć w ramy audytu operatorów wykonujących każdego dnia poszczególne czynności i uwzględnić ich uwagi bazujące na ich codziennym doświadczeniu.

Audyt standardowo rozpoczynamy od procesu przyjęcia dostawy do zakładu, następnie wszystkimi czynnościami związanymi z rozłożeniem materiałów w magazynie, obsługą wydań na produkcję i kontrolą rozliczenia materiałów po zakończonej produkcji. Standardowo proces przepływu materiałów kończy się na obszarze wysyłek towarów do odbiorcy.

Dodatkowymi obszarami podlegającymi standardowemu audytowi są: inwentaryzacja oraz kontrola nad materiałami niepełnowartościowymi pod względem jakości.

Ostatnim obszarem podlegającym audytowi są kwestie organizacyjno – szkoleniowe wewnątrz firmy. Weryfikujemy w jaki sposób w strukturze organizacyjnej umieszczone są osoby odpowiadające za gospodarkę magazynową, jaki mają zakres uprawnień oraz odpowiedzialności. Poruszymy również kwestie związane praktycznymi umiejętnościami pracowników w stosunku do potrzeb jakie determinuje ich rola w organizacji, jak również sprawdzimy jak wygląda w praktyce proces akcji korekcyjnych dotyczących procesów oraz narzędzi gospodarki magazynowej.


 

Korzyści z audytu:

Audyt przeprowadzony jest przez doświadczonych ekspertów – praktyków w dziedzinie gospodarki magazynowej w „warunkach bojowych”, dzięki czemu uwidocznione zostaną faktyczne sytuacje mające miejsce w rzeczywistości, a nie tylko teoretycznie zaprojektowany proces.

Dodatkową korzyścią jest weryfikacja procesów i narzędzi przez osobę z zewnątrz, mającą możliwość porównania stosowanego rozwiązania z najlepszymi praktykami stosowanymi na rynku przez przedsiębiorstwa działające w różnych branżach.

Istotną korzyścią z punktu widzenia zasobów firmy jest relatywnie małe obciążenie pracowników, oraz możliwość porównania stosowanych rozwiązań z najlepszymi praktykami.

Audyt zakończony jest raportem identyfikującym zarówno mocne strony, jak również obszary możliwe do usprawnienia. Raport ten może być stosowany zarówno jako punkt wyjścia do prac projektowych realizowanych własnymi zasobami firmy, jak również może służyć jako diagnoza stanu obecnego dla pracowników zewnętrznych wspomagających poszczególne projekty bądź służących jako konsultanci firmy.
 

Pobieranie dostępnych szkoleń

Nowy moduł