Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 16

Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 16

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/pre.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 16
 Warsztat zarządzania zapasami|Polityka zapasów | MPM Productivity

Wdrożenie i doskonalenie polityki zarządzania zapasami

Czy firma, w której pracujesz boryka się z nadmiernymi zapasami?

Czy problemem są zalegające zapasy materiałów zbędnych?

Czy istnieją przejrzyste wytyczne dotyczące zapasów bezpieczeństwa?

Czy w Twojej firmie toczy się „wojna” produkcji i planowania o wielkości partii produkcyjnej?

Czy czas planistów materiałowych jest wykorzystywany efektywnie, by zadbali w pierwszej kolejności o materiały krytyczne, czy też są zajęci zarządzaniem mnóstwem materiałów o niskiej wartości?

Czy cele na wielkość zapasów są realne i odzwierciedlają priorytety firmy i realia zaopatrzenia?

Czy stosowane metody zarządzania sprzyjają zmniejszaniu kosztów związanych z zapasami?

Czy MRP jest poprawnie skonfigurowane?

Czy macie Państwo materiały, których zapas wystarczy na najbliższe 2 lata, a przyczyną ich powstania jest „sukces” działu zakupów i wynegocjowane świetne ceny zakupu (kosztem dużych partii zakupowych)?

Czy regularnie szuka się możliwości wykorzystania nadmiernych zapasów i podejmowane są realne działania mające na celu eliminację przyczyn ich powstawania?

Czy rzeczywiście energia wszystkich działów, które mają wpływ na poziom zapasów (Sprzedaż, Zakupy, Zaopatrzenie, Produkcja, Magazyn, Sprzedaż, NPI) jest efektywnie skierowana na utrzymanie zdrowej kondycji zapasu? Czy wysiłki te wspiera efektywna i spójna polityka zarządzania zapasami?

Czy decyzje o wyborze nowego dostawcy, nowych komponentów i wynegocjowane wielkości partii zakupowych sprzyjają minimalizacji kosztów całej firmy, czy też skupiają się jedynie na niskiej cenie?

Czy w firmie istnieje proces spinający różniące się oczekiwania Finansów, Produkcji, Zakupów i Logistyki przekazujący jedne spójne wytyczne dotyczące zarządzania zapasami?

Z którymi dostawcami warto wdrażać relacje takie jak VMI czy Consignment Stock? Jak efektywnie wdrażać takie programy?

 

W wielu firmach produkcyjnych funkcjonują elementy systemu zarządzania zapasami. W relatywnie niewielu jednak mechanizmy te spinają się w jedną, spójną Politykę Zarządzania Zapasami. Firmy, w których taka Polityka Funkcjonuje (określane mianem przedsiębiorstw klasy A Olivera Wight’a) skuteczniej wykorzystują swoje zapasy. Pracują wykorzystując mniejszy kapitał obrotowy. Mają mniejsze rezerwy na zapasy odpisy tytułem zapasów nieprzydatnych. Zapasy w takich firmach sprzyjają efektywniejszej obsłudze Klienta, zwłaszcza w kontekście wszechobecnej eksplozji nowych wyrobów i skracających się cykli życia produktów.

Czy w Państwa firmie funkcjonują dobrze wszystkie niezbędne mechanizmy, aby firma miała realną kontrolę nad poziomem i strukturą swoich zapasów? A może warto przyjrzeć się tym mechanizmom krytycznie i podjąć wysiłek ich usprawnienia?

Proponowane warsztaty wdrożeniowe Zarządzanie Zapasami mają na celu identyfikację i usprawnienie mechanizmów zarządzania zapasami, abyście śmiało Państwo mogli zaliczyć swoją firmę do klasy A w obszarze zarządzania zapasami i tym samym poprawili dostępność materiałów, poziom zapasów, efektywniej wykorzystywali czas planistów i osób odpowiedzialnych za zamawianie materiałów i zarządzanie zapasami oraz zredukowali zapas materiałów zalegających i zbędnych oraz ograniczyli przyczyny ich powstawania.

Zalecamy aby wdrożenie Polityki Zarządzania Zapasami było przeprowadzone w pierwszej kolejności wyłącznie na jednej, wybranej rodzinie pilotażowej. Nasze doświadczenia z firm pokazują,  że dopiero po zakończeniu wdrożenia dla rodziny pilotażowej warto rozszerzać wdrożenie na następne grupy wyrobów i materiałów – obywa się to wtedy typowo znacznie łatwiej, gdyż zespół jest już bogatszy o doświadczenia z wdrożenia pilotażowego, przetarł już ścieżki i wypracował rozwiązania które mają szanse być efektywne w firmie.

Aby wdrożenie i doskonalenie polityki zarządzania zapasami było skuteczne i zaowocowało trwałymi efektami w firmie, rekomendujemy poniższy schemat wsparcia z naszej strony.

  1. Diagnoza szczegółowa.
  2. Szkolenia budujące wiedzę.
  3. Samodzielne prace przygotowawcze.
  4. Warsztat wdrożeniowy.
  5. Coaching – follow up.


Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 431

Warning: include(../../cms/inc/2/terminy.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 431

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/terminy.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 431

Nowy moduł


Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 583

Warning: include(../../cms/inc/2/kurs.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 583

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/kurs.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 583
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 697

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 697

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/post.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/scm--supply-chain-management/scm--warsztaty-wdrozeniowe/warsztat-zarzadzania-zapasami/index.php on line 697