DDP | Demand Driven Planner

Opis szkolenia:

DDMRP to innowacyjna metoda zarządzania logistycznego, która łączy w sobie sprawdzone mechanizmy klasycznego MRP, rozwiązania szczupłe Lean Management, analitykę Six Sigma oraz metody optymalizacyjne z Teorii Ograniczeń. DDMRP zyskuje od kilku lat popularność w krajach obu Ameryk oraz Europy Zachodniej.

Szkolenie to może być realizowane zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej. W przypadku zainteresowania szkoleniem DDP prosimy o kontakt z nami.

UWAGA - szkolenie otwarte zostanie uruchomione w przypadku zainteresowania minimum 8 osób.

Trener: Aleksander Sosnowski, jedyny autoryzowany trener metodyki DDMRP w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej.

Cele szkolenia:

• Podniesienie świadomości planistów odnośnie konsekwencji pracy w środowisku MRP

• Strukturalne i szczegółowe zapoznanie z nowoczesną metodą planowania (DDMRP)

• Wyposażenie logistyków w narzędzia do podejmowania prawidłowych decyzji planistycznych

Profil uczestników:

Program Demand Driven Planner (DDP) został zaprojektowany i przygotowany dla specjalistów i liderów z obszarów planowania, zakupów i dystrybucji jak również dla służb odpowiedzialnych za wdrożenie metodyki DDMRP w organizacji.

Sesje:

  • Wyzwania planistyczne w XXI wieku, nowa rzeczywistość, rola niezakłóconego przepływu
  • 5-krokowy model wdrożenia metody DDMRP w planowaniu i realizacji
  • Zasady działania organizacji napędzanej prawdziwym popytem


 

Przedmiot kursu:

1. Planowanie w nowoczesnym świecie
• Przyczyny oraz przebieg rewolucji MRP
• Świadectwa problemów w procesach biznesowych
• Nowa rzeczywistość i nowe wyzwania

2. Znaczenie przepływu
• Pierwsze Prawo Wytwarzania i Łańcucha Dostaw
• Znaczenie przepływu w przemyśle i biznesie
• Efekt Byczego Bicza i jego wpływ na przepływ

3. Celowe rozdzielanie procesów
• Pełna zależność procesowa vs. strategiczne rozdzielanie
• Kompresja czasów realizacji zleceń

4. Biznes napędzany prawdziwym popytem
• MRP vs Lean – sztuczny, niepotrzebny konflikt
• Napędzanie prawdziwym popytem
• DDOM - Nowy Model Operacyjny
• Demand Driven MRP - planowanie logistyczne XXI wieku

5. Strategiczne pozycjonowanie zapasów
• Kryteria pozycjonowania zapasów
• Decoupled Leadtime - urealniony Leadtime
• Matrycowe BOMy oraz efekt dźwigni

6. Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej
• Unikalne czynniki pozycjonowania w sieciach
• DDMRP vs MRP w dystrybucji – system hybrydowy
• Pozycjonowanie w systemie logistycznym

7. Profilowanie i wymiarowanie buforów
• Zapasy – aktywa, czy pasywa
• Grupowanie cech produktów
• Metoda kalkulacji wielkości buforów

8. Dynamiczne dostosowania buforów
• Automatyczne korekty buforów
• Administracyjne dopasowania buforów
• Wskaźniki korekcji wzorców popytu

9. Zasady planowanie napędzanego zamówieniami
• Kolejność operacji w procesie planowania DDMRP
• Mechanizm tworzenia zamówień
• Warunki właściwego zastosowania metody DDMRP
• Proces eksplozji BOMu przy rozdzielaniu procesowym
• Zarządzanie priorytetem przy ograniczeniach procesowych

10. Skupienie na wspólnym i przejrzystym realizowaniu planów
• Koniec ze sztywnymi terminami wykonania zleceń
• Alarmowanie na podstawie konkretnych statusów buforów
• Eskalacje braku synchronizacji materiałowej
• Idea efektywnej współpracy za pomocą wizualizacji

11. DDMRP a środowisko operacyjne przedsiębiorstwa
• Wymogi formalne dla buforów strategicznych
• Bufory DDMRP w porównaniu z zapasem bezpieczeństwa
• Bufory DDMRP w porównaniu z punktem odnawiania zapasu
• DDMRP a harmonogramowanie szczegółowe
• Porównanie DDMRP z MRP oraz metodyką Lean Manufacturing

12. DDS&OP – planowanie sprzedaży i operacji napędzane popytem
• DDS&OP – zasady i rola procesu planowania nadrzędnego
• Parametryzacja modelu operacyjnego z poziomu nadrzędnego
• Funkcja ochronna dla biznesu i obszarów strategicznych firmy

13. Podsumowanie programu i utrwalenie wiedzy
• DDMRP – logika, proces, kolejność, elementy krytyczne
• Przegląd spodziewanych korzyści z wdrożenia DDMRP w firmie
• Rekomendowane kolejne kroki w budowaniu środowiska DDOM

Forma kursów:

  • 2 dni po 8 godzin. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych materiałach Demand Driven Institute.  W ramach szkolenia uczestnicy wykonują także ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów.
  • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim z wykorzystaniem oryginalnych materiałów w języku angielskim.
  • Uczestnik otrzymuje wydruk prezentacji Powerpoint w formie zbindowanego notatnika w celu prowadzenia własnych notatek.