PPS | Warsztaty Zakupów Strategicznych

 • PPS
 • Najbliższe szkolenie

PPS

Warsztaty Zakupów Strategicznych

Warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych, zasadach doboru i weryfikacji dostawców.

FirstMinute

PPS

Warsztaty Zakupów Strategicznych

Warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych, zasadach doboru i weryfikacji dostawców.

Data rozpoczęcia: 2019-06-13 (Poznań)

Termin szkolenia:

2019-06-13
2019-06-14

Temat szkolenia:

Warsztaty Zakupów Strategicznych
Warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych, zasadach doboru i weryfikacji dostawców.

Kod szkolenia:

1906PPS010

Miejsce szkolenia:

Poznań

Koszt szkolenia:

1 900.00 pln netto/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
1 650.00 pln netto/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)

Rezerwacja noclegów:

Pomagamy w rezerwacji noclegów do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W hotelach, w których odbywają się nasze szkolenia - dla osób chętnych mamy do tego czasu zarezerwowaną pulę pokoi. Rezerwując noclegi za naszym pośrednictwem korzystają Państwo z wynegocjowanych przez nas stawek za pobyt. (W przypadku, gdy szkolenia organizowane są w centrum konferencyjnym – proponujemy noclegi w jego pobliżu.) Wszystkie informacje organizacyjne wraz z możliwościami noclegowymi przesyłamy zawsze na ok. półtora miesiąca przed szkoleniem. Osoby zainteresowane rezerwacją prosimy o kontakt na adres mailowy: hotele@mpm24.com

Prowadzący:

Artur Halbe

Szczegółowy program:

Pobierz program szkolenia

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, obiady i napoje.

Opis szkolenia:

Warsztaty Zakupów Strategicznych (Strategic Procurement Management) obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na definiowaniu strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych. Szczegółowo omawiają zasady doboru i weryfikacji dostawców, w tym audyty dostawców i analizę ryzyka, potrzebę i kryteria okresowej oceny dostawców, a także definiują niezbędne procesy, dokumenty czy narzędzia pomocne w realizacji zadań zakupów strategicznych. 

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie zakresu działań zakupów strategicznych i podziału odpowiedzialności
 • Określenie obiektywnych kryteriów selekcji i  wyboru dostawcy oraz zakresu okresowej oceny dostawcy
 • Zdefiniowanie prawidłowego procesu ofertowego oraz kryteriów wyboru ofert
 • Zaprojektowanie narzędzi do wyboru dostawców strategicznych bądź krytycznych dla procesu
 • Umiejętność określania kryteriów audytu
 • Zdefiniowanie niezbędnych zapisów kontraktowych oraz załączników do umowy

Profil uczestników:

Kupcy strategiczni oraz osoby z działu sourcingu, czy Supplier Quality Assurance. Osoby z doświadczeniem w zakupach, chcące pogłębić swoją wiedzę, jak również Ci którzy od podstaw chcą zbudować swoją wiedzę w aspekcie strategicznych zakupów.

Sesje:

 • Poszukiwania dostawców / Budowanie bazy dostawców
 • Analiza środowiska biznesowego – 5 sił Portera
 • Macierz Kraljica – definiowanie strategii działania dla kupowanych produktów
 • Zapytania ofertowe (RFI, RFQ). Analiza ofert i ich podsumowanie
 • Wstępna ocena Dostawcy (Wywiadownia gospodarcza, plik wstępnej oceny, wstępny audyt)
 • Analiza ryzyka wyboru dostawcy
 • Audyt właściwy, audyty sprawdzające – zakres audytu
 • Wybór dostawcy strategicznego / krytycznego dla procesu – Narzędzie klasyfikacyjne: Supplier Ranking Tool
 • Jakie procesy zakupowe powinny być pod nadzorem Zakupów?
 • Ocena dostawcy – kryteria oceny, wyniki, konsekwencje ocen. Tworzenie Supplier Rating System. Zarządzanie relacjami z dostawcami
 • Negocjacje z dostawcami – zakres i uprawnienia zakupów w tym zakresie
 • Zapisy kontraktów (zabezpieczenia należności, kary umowne, gwarancja wykonania umowy). Prawa i obowiązki stron w zakresie transportu, zdefiniowanie przedmiotu umowy
 • Załączniki do umowy
 • Supplier Quality Assurance , nadzór nad reklamacjami i procesami działań korygujących

Forma kursów:

16 godzin lekcyjnych w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Terminy szkoleń:

Termin Szkolenie/Moduł Temat szkolenia Miasto
od: 2019-06-13
do: 2019-06-14
PPM/PPSWarsztaty Zakupów StrategicznychPoznań