PPO | Warsztaty Zakupów Operacyjnych

 • PPO
 • Najbliższe szkolenie

PPO

Warsztaty Zakupów Operacyjnych

Warsztaty koncentrują się na operacyjnej części zakupów związanej z zaopatrzeniem w firmie. Nacisk położony jest tu na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym.

FirstMinute

PPO

Warsztaty Zakupów Operacyjnych

Warsztaty koncentrują się na operacyjnej części zakupów związanej z zaopatrzeniem w firmie. Nacisk położony jest tu na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym.

Data rozpoczęcia: 2019-05-16 (Poznań)

Termin szkolenia:

2019-05-16
2019-05-17

Temat szkolenia:

Warsztaty Zakupów Operacyjnych
Warsztaty koncentrują się na operacyjnej części zakupów związanej z zaopatrzeniem w firmie. Nacisk położony jest tu na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym.

Kod szkolenia:

1905PPO010

Miejsce szkolenia:

Poznań

Koszt szkolenia:

1 900.00 pln netto/szkolenie/osoba
Płatność: na podstawie faktury - po szkoleniu.
1 650.00 pln netto/szkolenie/osoba
Regulamin promocji.

Płatność: na podstawie faktury pro-forma - przed każdym szkoleniem
(zgłoszenie na 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia)

Rezerwacja noclegów:

Pomagamy w rezerwacji noclegów do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W hotelach, w których odbywają się nasze szkolenia - dla osób chętnych mamy do tego czasu zarezerwowaną pulę pokoi. Rezerwując noclegi za naszym pośrednictwem korzystają Państwo z wynegocjowanych przez nas stawek za pobyt. (W przypadku, gdy szkolenia organizowane są w centrum konferencyjnym – proponujemy noclegi w jego pobliżu.) Wszystkie informacje organizacyjne wraz z możliwościami noclegowymi przesyłamy zawsze na ok. półtora miesiąca przed szkoleniem. Osoby zainteresowane rezerwacją prosimy o kontakt na adres mailowy: hotele@mpm24.com

Prowadzący:

Artur Halbe

Szczegółowy program:

Pobierz program szkolenia

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera: wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, obiady i napoje.

Opis szkolenia:

Warsztaty Zakupów Operacyjnych (Purchasing Process Operations) koncentrują się na operacyjnej części związanej z zaopatrzeniem w firmie. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym. Zagadnienia i aspekty operacyjne w działach zakupowych będą przedstawione w taki sposób, aby uczestnik warsztatów mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę w tym zakresie, a także wybrać aspekty kluczowe dla swojej firmy do wdrożeń lub usprawnień.

Cele szkolenia:

 • Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnego dla prawidłowego zdefiniowania potrzeb zakupowych
 • Zrozumienie roli planowania i jego wpływu na poprawność realizowanych zakupów
 • Umiejętność pracy z narzędziami wspomagającymi klasyfikację materiałów – Analiza ABC oraz XYZ
 • Zrozumienie metodologii pracy w systemie klasy MRP II
 • Umiejętność modelowania procesu zakupów operacyjnych
 • Określenie granic zakresu obowiązków w zakupach operacyjnych

Profil uczestników:

Jest to szkolenie dedykowane zakupom operacyjnym i podstawom takich zakupów. Dla osób stawiających pierwsze kroki w zakupach operacyjnych lub tych, którzy o zakupach operacyjnych, codziennych  chcą wiedzieć więcej, chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat tychże zakupów oraz ich relacji z otoczeniem (wejście/wyjście), tak aby działały poprawnie.

Nie jest to szkolenie dla kupców strategicznych (Sourcing), czy doświadczonych kupców.

Sesje:

 • Prawidłowe planowanie i jego wpływ na generowanie zapotrzebowania zakupu
 • Elementy składowe procesu zakupów operacyjnych
 • Składanie zamówień, akceptacja, kontrola – jak nie dopuścić do przerostu biurokracji
 • Praca w systemie MRP , w tym kontrola komunikatów wyjątku
 • Nadzór nad zmianami zamówienia zakupu, dostawami, reklamacjami oraz obiegiem dokumentów potwierdzającym zakończenie zamówienia
 • Działania eskalacyjne w procesie zakupu
 • Podstawowe wskaźniki kontroli zakupów operacyjnych
 • Zarządzanie zapasami i odpowiedzialność za stany magazynowe
 • Analiza ABC i interpretacja wyników
 • Analiza XYZ i jej wpływ na realizację zakupów

Forma kursów:

16 godzin w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Terminy szkoleń:

Termin Szkolenie/Moduł Temat szkolenia Miasto
od: 2019-05-16
do: 2019-05-17
PPM/PPOWarsztaty Zakupów OperacyjnychPoznań