Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami---podejscie-operacyjne-i-strategiczne/index.php on line 16

Warning: include(../../cms/inc/2/pre.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami---podejscie-operacyjne-i-strategiczne/index.php on line 16

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/pre.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami---podejscie-operacyjne-i-strategiczne/index.php on line 16
 PPM | Profesjonalne Zarządzanie Zakupami - podejście operacyjne i strategiczne | MPM Productivity

Opis szkolenia:

Uwaga - szkolenie to relizujemy wyłącznie w wersji dedykowanej dla danej firmy (szkolenie zamknięte).

Kurs Profesjonalne Zarządzanie Zakupami - podejście operacyjne i strategiczne obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące zakupów zarówno operacyjnych - jako części zintegrowanego łańcucha dostaw, jak i zakupów strategicznych (Procurement) – jako realizacji strategii firmy w zakupach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Poruszane tematy omawiają prawidłowe budowanie i zarządzanie zakupami jako integralną częścią całego przepływu materiałowego w firmie w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie Purchasing Management i wybrać aspekty kluczowe dla swojej firmy do wdrożeń lub usprawnień.

Cele szkolenia:

 • Zdefiniowanie Zarządzania Zakupami w firmie, ich pozycjonowanie w procesie decyzyjnym i określenie wpływu i odpowiedzialności na wyniki firmy
 • Charakterystyka powiązań z powszechnie uznanymi systemami Zarządzania Jakością
 • Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania całego łańcucha dostaw
 • Zrozumienie roli planowania/prognozowania na poprawność realizowanych zakupów
 • Omówienie wpływu sformalizowanych procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów
 • 5 sił Portera i Macierz Kraljica jako narzędzia wspierające decyzje strategiczne w zakupach
 • Wpływ zakupów na zarządzanie zapasami. Metody pomiarów i kontroli
 • Rozwój narzędzi wspomagających w klasyfikacji materiałów – Analiza ABC i XYZ
 • Podkreślenie możliwości wpływu zakupów na jakość obsługi klienta
 • Zdefiniowanie roli selekcji i doboru Dostawców
 • Omówienie prawidłowości procesu ofertowego, kryteria wyboru ofert, negocjacji ofertowych
 • Wybór najlepszych strategii logistycznych (JIT, KANBAN, VMI/SMI)
 • Kontrakty. Negocjacje kontraktów i ich zapisy
 • Zarządzanie kontrolą kosztów
 • Wsparcie dla firmy przy korzystaniu z rozwiązań zewnętrznych, standaryzacji, optymalizacji  

Sesje:

 • Zarządzanie Zakupami a tradycyjne „Zaopatrzenie”
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na decyzje strategiczne w firmie.
 • Podział na Zakupy Operacyjne i Taktyczne/Strategiczne
 • Korelacja nowoczesnego Zarządzania Zakupami z powszechnie znanymi Systemami Zapewnienia Jakości / Zarządzania Jakością
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na zewnętrzne i wewnętrzne możliwości standaryzacji, konsolidacji, outsourcingu, partnerstwa i kooperacji 
 • 5 Sił Portera – Analiza środowiska biznesowego
 • „Model Kraljica” – Model strategii dla kupowanych materiałów i grup materiałowych
 • Wpływ Zarządzania Zakupami na najważniejsze wskaźniki w firmie
 • Prognozowanie i cykl planowania
 • Parametryzowanie systemu (np. MRPII, ERP) i kontrola zmian.
 • Rodzaje i metody generowania zapotrzebowania
 • Przebieg zakupów operacyjnych
 • Zarządzanie Zapasami. Ich optymalizacja
 • Analiza materiałów w klasyfikacji ABC i XYZ
 • Wskaźniki zakupów operacyjnych jako parametry miary ich efektywności
 • Obowiązki kupców operacyjnych pod kątem współpracy z pozostałą częścią firmy
 • Rola Procurement w Firmie i wsparcie dla realizacji Strategii / kierunku działań firmy
 • Weryfikacja rynku. Wybór strategii działania dostosowanej do możliwości rynku
 • Pre-selekcja, selekcja i wybór Dostawców
 • Definiowanie Dostawcy Strategicznego i Krytycznego dla procesu
 • Supplier Ranking Tool
 • Przebieg procesu ofertowego
 • Kontrakty. Negocjacje, reguły, kryteria akceptacji zapisów.
 • Zarządzanie wdrażaniem najlepszych rozwiązań logistycznych
 • Zarządzanie kosztami.
 • Zarządzanie reklamacjami

Forma kursów:

16 godzin w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Uwaga - szkolenie to relizujemy wyłącznie w wersji dedykowanej dla danej firmy (szkolenie zamknięte).

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami---podejscie-operacyjne-i-strategiczne/index.php on line 606

Warning: include(../../cms/inc/2/post.php): failed to open stream: No such file or directory in /oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami---podejscie-operacyjne-i-strategiczne/index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening '../../cms/inc/2/post.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php55/lib/pear') in /oferta/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami/ppm--profesjonalne-zarzadzanie-zakupami---podejscie-operacyjne-i-strategiczne/index.php on line 606