Ponad 17 500 przeszkolonych osób. Zrealizowanych 3 411 dni.

Od 2015 roku wprowadzamy zmianę w ofercie szkoleń z zarządzania zakupami.

Cykl Profesjonalne Zarządzanie Zakupami (Professional Purchasing Management) będzie składał się z dwóch odrębnych warsztatów - jednego poświęconego zakupom operacyjnym (koncentrujących się na operacyjnej części związanej z zaopatrzeniem w firmie) i drugiego - zakupom strategicznym  (koncentrujących się realizacji strategii firmy w zakupach wewnątrz i na zewnątrz firmy).

Warsztaty Zakupów Operacyjnych (Purchasing Process Operations) koncentrują się na operacyjnej części związanej z zaopatrzeniem w firmie. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i dokumentacyjnym. Zagadnienia i aspekty operacyjne w działach zakupowych będą przedstawione w taki sposób, aby uczestnik warsztatów mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę w tym zakresie, a także wybrać aspekty kluczowe dla swojej firmy do wdrożeń lub usprawnień.

Warsztaty Zakupów Strategicznych (Strategic Procurement Management) obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na definiowaniu strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych. Szczegółowo omawiają zasady doboru i weryfikacji dostawców, w tym audyty dostawców i analizę ryzyka, potrzebę i kryteria okresowej oceny dostawców, a także definiują niezbędne procesy, dokumenty czy narzędzia pomocne w realizacji zadań zakupów strategicznych. 

 

W wersji dedykowanej dla danej firmy (szkolenia zamkniętego) możemy połączyć tematy zakupów operacyjnych i strategicznych, w zależności od zapotrzebowania firmy:

Profesjonlane Zarządzanie Zakupami - podejście operacyjne i strategiczne

Pobieranie dostępnych szkoleń

Nowy moduł